04 januar 2015

100 let inovacij pri tretiranju semen

Kmetovalci so v preteklosti za zaščita semena in mlade rastline pred boleznimi in škodljivci uporabljali pepel, porov sok, slano vodo ali gnojnico. Pred stotimi leti pa je Bayer razvil prvi fungicid za suho tretiranje semen, ki je omogočil prvo pravo zaščito semena in mlade rastline.

Podjetje Bayer je že leta 1914 razvil fungicid USPULUN in ga lahko štejemo za pionirja uspešnih raziskav na področju tretiranja semen. Po tem uspehu pa se razvoj ni ustavil, saj je družba Bayer zaradi potreb po večjem pridelku in bolj zdravimi posevki leta 1929 razvila fungicid CERESAN, prvo sredstvo za vlažno tretiranje semen. V naslednjih 50 letih je CERESAN postal vodilni fungicid za tretiranje semen, najbolj znan prvi predstavnik nove generacije sredstev za tretiranje semen pa je poslal BAYTAN, ki je bil izdelan leta 1980. Naslednjo prelomnico v zaščiti semen in mladih rastlin predstavlja razvoj insekticidne učinkovine imidakloprid leta 1985. Na podlagi te učinkovine so leta 1991 razvili GAUCHO, sistemični insekticid za tretiranje semen. Družba Bayer še vedno vlaga velike napore v razvoj novih pripravkov za tretiranje semen. Pri pridelavi koruze je SONIDO trenutno edini sistemični insekticid za zaščito semen in mladih rastlin koruze na trgu EU. V razvoju so tudi nova sredstva, za katera lahko upravičeno pričakujemo, da bodo postala standardi pri zaščiti semen in mladih rastlin žit, koruze, oljne ogrščice, soje itd.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj ter z namenom ohranjanja zdravja ljudi in živali ter varstva okolja Bayer nenehno izvaja tako imenovane aktivnosti „Product Stewardship“ – spremljanje izdelka od proizvodnje, preko usposabljanja za pravilno uporabo do kontrole učinkovitosti na njivi in pravilnega odstranjevanja odpadne embalaže. Zaradi kakovostnih pripravkov in uvedbe aktivnosti "Product Stewardship" je Bayer postal najbolj prepoznavna družba v regiji tako na področju tretiranja semen kot pri uvedbi dejavnosti za varstvo okolja. Bayerjeva blagovna znamka „Seed Growth“ je blagovna znamka visoke strokovnosti.