22 april 2020

Bayer doniral za pomoč Sloveniji in ostalim državam v regiji:

Bayer doniral 70.000 evrov za odpravo posledic epidemije

Slovenija je prejela finančna sredstva v višini 40.000 evrov; Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija in Albanija pa vsaka po 10.000 evrov / Bayer je ob finančni donaciji dodatno doniral še osebno zaščitno opremo zdravstvenim organizacijam in zdravstvenemu osebju

 Zoom image

Ljubljana, 22. april 2020 – Bayer je doniral skupno sredstva v višini 70.000 evrov, da bi pomagal v boju proti koronavirusu in podprl prizadevanja lokalnih vlad v bitki z boleznijo, omejil posledice epidemije in podprl dolgoročno stabilnost. Dodatno je Bayer že doniral 1200 zaščitnih mask za profesionalno uporabo in več sto rokavic trem slovenskim zdravstvenim organizacijam in njihovemu osebju.

 

»Naš namen je, da s to donacijo okrepimo aktivnosti oskrbe, usmerjene k prebivalcem,« je dejal Panagiotis Alekos, generalni direktor Bayer d.o.o. v Sloveniji ter direktor divizije Pharmaceuticals v klastru držav Alpe Adria-Madžarska. »Cilj donacije je podpreti prizadevanja vlad, osredotočenih na podporo bolnišnicam, ki zdravijo bolnike s COVID-19 in se ukvarjajo s pomanjkanjem osnovne opreme.« Slovenija in ostale države v naši regiji sprejemajo različne ukrepe, da bi omejile posledice epidemije bolezni zaradi koronavirusa.

 

Donacija za Slovenijo je znašala 40.000 evrov. Vsaka od držav, kjer je Bayer prisoten s svojimi predstavništvi in kjer je ustrezna oskrba bolnikov zaradi pomanjkanja virov še posebej težavna – v Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji in Albaniji – bo prejela po 10.000 evrov.

 

Bayerjeva prizadevanja v boju z boleznijo po svetu:

  • Bayer bo Franciji in Braziliji doniral skoraj 2 milijona evrov za pomoč v boju s pandemijo bolezni zaradi koronavirusa.
  • Z večjim paketom pomoči je Bayer podprl boj s pandemijo bolezni zaradi koronavirusa v Španiji. Podjetje je zdravstvenemu sistemu doniralo 800.000 evrov za nakup nujno potrebne medicinske opreme in bolniških postelj.
  • Da bi podprli zdravje ljudi v šibkejših skupnostih v ZDA, ki imajo otežen dostop do zdravil, je Bayer doniral milijon izdelkov, med njimi zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil.
  • V novem berlinskem laboratoriju več kot 140 Bayerjevih zaposlenih s prostovoljnim delom opravi do 1000 dodatnih SARS-CoV-2 testov na dan.
  • Bayer je doniral milijon evrov bolnišnicam v italijanski Lombardiji. Sredstva so bila nakazana na račun za pomoč regionalnim oblastem za nakup nujno potrebne opreme v enotah intenzivne terapije v bolnišnicah z največjimi potrebami.
  • Bayer je Kitajski doniral zdravila in finančno pomoč v skupni vrednosti okoli 1,5 milijona evrov za podporo prebivalcem, prizadetim zaradi izbruha koronavirusa.

 

Več o Bayerjevih donacijah je dostopno na povezavi https://www.bayer.com/en/coronavirus-covid-19-update.aspx.

 

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem s podporo prizadevanjem za premagovanje največjih izzivov zaradi vse večjega in starajočega se svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvarjati vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2019 je skupina Bayer zaposlovala okoli 104.000 ljudi in ustvarila prodajo v višini 43,5 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,9 milijard evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,3 milijard evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

 

Kontaktna oseba:

Nataša Pečnik, tel: 01 581 44 64

Email: natasa.pecnik@bayer.com

 

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To obvestilo za medije lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.