12 avgust 2020

Bayer in Temasek predstavljata novo inovativno podjetje, osredotočeno na razvoj vertikalnega kmetijstva

Začetni razvoj bo osredotočen na zelenjavne sorte z optimalno kakovostno in senzorično izkušnjo / Novo podjetje Unfold s ključnimi dejavnostmi v ZDA in Singapurju bo imelo sedež na območju Davisa v Kaliforniji / John Purcell je imenovan za generalnega direktorja

Leverkusen/Singapur, 12. avgust 2020 – Leaps by Bayer, enota družbe Bayer AG za družbene naložbe, in Temasek, globalna investicijska družba iz Singapurja, sta objavili skupno naložbo in ustanovitev novega podjetja, Unfold. Novo podjetje bo osredotočeno na inovacije v zelenjavnih sortah, z namenom povzdigniti vertikalno kmetijstvo na naslednjo raven kakovosti, učinkovitosti in trajnosti.

 

Večina zagonskih podjetij na trgu vertikalnega kmetijstva razvija učinkovitejšo infrastrukturo, Unfold pa je edino podjetje z neprimerljivimi viri za razvoj genskega potenciala vertikalnega kmetijstva. Podjetje Unfold se bo z uporabo semenske genetike (genski viri) iz zelenjavnih pridelkov osredotočalo na razvoj novih sort semen in agronomsko svetovanje, prilagojeno edinstvenemu notranjemu okolju vertikalnih kmetij.

 

Unfold je v uvodnem krogu financiranja zbral 30 milijonov USD in sklenil pogodbo o nekaterih pravicah do genskih virov iz Bayerjevega portfelja zelenjave.

 

»Inovacije s trajnostnimi rešitvami za kmetijstvo so eno od 10 področij sodelovanja in naložb Leaps by Bayer,« pravi Jürgen Eckhardt, vodja podjetja Leaps by Bayer, enote, zasnovane za spodbujanje temeljnih dosežkov na področjih zdravja in kmetijstva z novimi tehnologijami. »Naložba v podjetje Unfold je odličen primer preoblikujočega in ustvarjalnega pristopa k razvoju kmetijskih izdelkov, ki z boljšim dostopom do svežega sadja in zelenjave, podporo trajnostno pridelani hiperlokalni proizvodnji in reševanjem izzivov glede varnosti hrane, s katerimi se srečuje vse več prebivalcev mest, zadovoljujejo potrebe potrošnikov, kmetov in planeta.«

 

Naložba se ujema z Bayerjevo vizijo »Zdravje za vse, lakota za nikogar«, zavezo ciljem trajnostnega razvoja, ki so jih zastavili Združeni narodi do leta 2030, zlasti ciljem zagotavljanja zdravja in dobrega počutja ter odprave lakote. 

 

Vertikalne kmetije, znane tudi kot notranje kmetije ali rastlinjaki z umetno svetlobo (PFAL), gojijo rastline v zaprtih prostorih, ki izkoristijo umetno svetlobo, zmanjšujejo odvisnost od sintetične kemije in drugih dodatkov, optimizirajo porabo vode in omogočajo pridelavo hrane v zahtevnih okoljih z omejeno obdelovalno površino. Vertikalne kmetije omogočajo hitrejšo rast pridelkov in s tem zanesljivo pridelavo svežih, lokalnih pridelkov kjer koli in kadar koli, pri čemer porabijo manj prostora in manj naravnih virov ter hkrati zmanjšajo potrebo po logistiki in prevozu hrane. Podjetje Unfold bo podpiralo hiperlokalno pridelavo zelenjave, kakršna je všeč potrošnikom, hkrati pa izpolnjevalo vse večjo potrebo po zanesljivi in varni oskrbi s trajnostno pridelanimi pridelki, zlasti na območjih brez preskrbe s hrano in v kriznih časih, kot je pandemija COVID-19.

 

Naložbe na trgu vertikalnega kmetijstva so se v zadnjih letih močno povečale, predvsem zaradi zmanjšanja obdelovalnih površin, večjega povpraševanja po lokalnih, trajnostnih pridelkih in preseljevanja v velemesta.

Singapur, kjer ima sedež družba Temasek, je eno številnih velemest z vse večjim povpraševanjem po svežih, trajnostno in lokalno pridelanih pridelkih, ki imajo manjši okoljski odtis, porabljajo manj virov za rast ter ponujajo vrhunsko svežino in okus.

 

»Globalne težave s preskrbo s hrano, ki nas vse bolj pestijo, zahtevajo ponoven razmislek o tradicionalnih kmetijskih praksah. Zagotoviti moramo varno oskrbovalno verigo 'od vil do vilic' v mestih in si hkrati prizadevati za zmanjšanje splošnega vpliva kmetijstva na okolje. Zmanjševanje živilskih odpadkov ter izboljšanje varnosti, sledljivosti in hranilne vrednosti živil so toliko pomembnejši, ko se prebivalstvo širi in so potrebe po hrani vse večje,« pravi John Vaske, vodja agroposlovanja pri Temaseku. »Naložbe v podjetja, kot je Unfold, nam in našim partnerjem omogočajo podporo inovativnim in trajnostnim rešitvam, ki bodo dolgoročno koristile vsem nam.«

 

Podjetje Unfold pod vodstvom generalnega direktorja Johna Purcella bo ameriška pravna oseba s sedežem na območju Davisa v Kaliforniji, njegove dejavnosti pa bodo trženje in ter raziskave in razvoj tako Kaliforniji kot v Singapurju.

 

»Unfold se razlikuje po neprimerljivih naložbah v genske vire in modele pridelave pridelkov, ki so najprimernejši za okolja vertikalnega kmetjstva – področje, ki je trenutno precej slabo oskrbljeno,« pravi Purcell. »Kot podjetje, ki se popolnoma osredotoča na panogo vertikalnega kmetijstva, bo Unfold za drastično izboljšanje pridelave, okusa in drugih želja potrošnikov kombiniral vodilno semensko genetiko z najboljšimi strokovnjaki za kmetijsko tehnologijo. Veselimo se, da bomo lahko trg oskrbovali na podlagi partnerstev z izvajalci vertikalnega kmetijstva, ponudniki tehnologije in ostalimi v oskrbovalni verigi pridelkov.«

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem s podporo prizadevanjem za premagovanje največjih izzivov zaradi vse večjega in starajočega se svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvarjati vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2019 je skupina Bayer zaposlovala okoli 104.000 ljudi in ustvarila prodajo v višini 43,5 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,9 milijard evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,3 milijard evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Leaps by Bayer, enota družbe Bayer AG, vodi naložbe s socialnim učinkom za rešitev največjih današnjih izzivov na področju zdravstva in kmetijstva. Naložbeni portfelj vključuje več kot 30 podjetij, ki se ukvarjajo s potencialno prebojnimi tehnologijami, vključno z BlueRock Therapeutics (obnavljanje izgube funkcije tkiva), Joyn Bio (zmanjšanje vpliva kmetijstva na okolje) ter Khloris, Century Therapeutics in Pyxis Oncology (preprečevanje in zdravljenje raka). Za več informacij obiščite www.leaps.bayer.com

 

O družbi Temasek

Temasek je investicijska družba z neto vrednostjo portfelja 306 milijard USD[1] (214 milijard USD, 196 milijard EUR) po podatkih z dne 31. marca 2020. Naše tri vloge vlagatelja, institucije in upravitelja, kot so opredeljene v listini družbe Temasek, oblikujejo naš etos »delaj učinkovito, delaj prav in delaj dobro«. Aktivno iščemo trajnostne rešitve za spopadanje s sedanjimi in prihodnjimi izzivi, zato se lotevamo naložb in drugih priložnosti, ki pomagajo razvijati boljši, pametnejši in bolj trajnosten svet. Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.temasek.com.sg.

 

 

Kontakt:

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

(2020-0141)

 

Izjave o prihodnjih dogodkih

Objava morda vsebuje izjave o prihodnjih dogodkih, ki temeljijo na trenutnih predvidevanjih in napovedih uprave družbe Bayer. Zaradi različnih znanih in neznanih tveganj, negotovega razvoja dogodkov in drugih dejavnikov se lahko dejanski prihodnji rezultati, finančno stanje, razvoj ali uspešnost družbe bistveno razlikujejo od ocen, navedenih v tem dokumentu. Ti dejavniki vključujejo tiste, ki so obravnavani v javnih poročilih družbe Bayer, ki so na voljo na spletnem mestu družbe Bayer na naslovu www.bayer.com. Družba ne prevzema nobene odgovornosti za posodabljanje omenjenih izjav o prihodnjih dogodkih ali za prilagoditevteh izjav prihodnjim dogodkom ali razvoju dogodkov.[1] Pretekla donosnost portfelja družbe Temasek temelji na nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazih za poslovno leto, ki se je končalo 31. marca 2020. Dodatne informacije so na voljo v sporočilu za javnost družbe Temasek.