16 avgust 2018

Bayer: Izpolnjeni pogoji za začetek integracije Monsanta

Leverkusen, 16. avgust, 2018 – Ob današnjem zaključku prodaje dela portfelja Crop Science, vrednega 2,2 milijardi evrov, podjetju BASF se lahko prične integracija Monsanta v družbo Bayer. Bayer je postal edini lastnik Monsanta 7. junija 2018.

Ena od zahtev Ameriškega pravosodnega ministrstva je bila, da Bayer in Monsanto poslujeta kot ločeni podjetji, vse dokler ne bo zaključena odprodaja dela Bayerjevega portfelja podjetju BASF. Ta pogoj za začetek integracije je z današnjim dnem izpolnjen.

 

Prevzem Monsanta bo dal zagon vodilnemu kmetijskemu podjetju, z visoko stopnjo inovativnosti, močnim portfeljem izdelkov in najvišjimi etičnimi standardi. Kot že objavljeno, Bayer pričakuje, da bo prevzem Monsanta pozitivno vplival na vrednost dobička na delnico že v letu 2019, dvomestno rast deleža dobička na delnico pa pričakujejo od leta 2021 naprej. Od leta 2022 je z naslova sinergij pričakovati 1,2 milijardi ameriških dolarjev višji poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk. Bayer bo še naprej krepil svojo zavezanost trajnostnemu razvoju.

 

Glede razsodbe kalifonijskega sodišča v zadevi glifosat, z dne 10. avgust 2018, Bayer verjame, da odločitev porote ni skladna z znanstvenimi dokazi, večdesetletnimi izkušnjami iz dejanske uporabe in z zaključki regulatornih organov po svetu, ki vsi potrjujejo, da je glifosat varen in ne povzroča ne-Hodgkingovega limfoma. Ameriški nacionalni inštituti za zdravje (The National Institutes of Health - NIH), organ ameriškega Ministrstva za zdravje, so pred kratkim ponovno potrdili, da glifosat ne povzroča raka. Ameriška agencija za zaščito okolja (The U.S. Environmental Protection Agency - EPA), Evropska agencija za varnost hrane (The European Food Safety Authority - EFSA), Evropska agencija za kemikalije (The European Chemicals Agency - ECHA) in drugi regulatorni organi po svetu so prav tako zaključili, da je uporaba glifosata varna.

 

Razsodba porote je prvi korak v tem primeru. Kot je napovedal Monsanto, bodo sledili še nadaljnji postopki na sodišču, vključno s pritožbo na razsodbo. Bayer verjame, da bo sodišče na koncu zaključilo, da za bolezen gospoda Johnsona nista odgovorna Monsanto in glifosat.

 

Glede na prej omenjene zahteve Ameriškega pravosodnega ministrstva, povezane s prevzemom Monsanta, Bayer ni imel dostopa do podrobnih notranjih informacij podjetja Monsanto. Pod takšnimi pogoji Bayer ni smel vplivati na Monsantovo poslovanje, prav tako je bil izjemno omejen pri podrobnem komentiranju Monsantovega delovanja. Od danes dalje, ko so izpolnjeni vsi pogoji za integracijo Monsata, je Bayer pridobil možnost za aktivno vključevanje v prizadevanja v bran glifosata v sodnih postopkih in vseh ostalih pravnih zadevah, kot so na primer možni odškodninski zahtevki, povezani z izdelkom Dicamba.

V prihodnost usmerjene izjave
Določene izjave, navedene v tem obvestilu, lahko predstavljajo “v prihodnost usmerjene izjave.” Dejanski rezultati se lahko materialno razlikujejo od tistih, ki so napovedani ali predvidevani v izjavah, usmerjenih v prihodnost. Dejavniki, ki lahko privedejo do navedenih materialnih razlik, vključujejo: tveganje, da stranki v pričakovanih časovnih okvirjih oziroma nasploh pri združitvi morda ne bosta mogli doseči pričakovanih sinergij in operativne učinkovitosti ter uspešno integrirati poslovanja družbe Monsanto v Bayerjevo poslovanje; takšna integracija utegne biti zahtevnejša, dolgotrajnejša ali dražja od pričakovane; prihodki po transakciji so lahko nižji od pričakovanih; operativni stroški, izguba strank in motnje v poslovanju (vključno s težavami pri vzdrževanju odnosov z zaposlenimi, strankami, potrošniki ali dobavitelji) pa večje oziroma pomembnejše od pričakovanih; zadržanje določenih ključnih zaposlenih v Monsantu; tveganja, povezana s sposobnostjo strank, da izpolnita pričakovanja glede računovodske in davčne obravnave združitve; vpliv refinanciranja posojil, najetih za transakcijo; vpliv zadolženosti Bayerja v zvezi s transakcijo in morebiten vpliv na bonitetno oceno Bayerja; učinke poslovne kombinacije Bayer in Monsanto, vključno s prihodnjim finančnim stanjem združenega podjetja, rezultati poslovanja, strategijo in načrti; druge dejavnike, opredeljene v letnem poročilu družbe Monsanto na obrazcu 10-K, predloženem Komisiji za vrednostne papirje v ZDA za poslovno leto  do 31. avgusta 2017, in druge vloge, ki jih je Monsanto oddal tej Komisiji ter so objavljene na spletni strani http://www.sec.gov in na Monsantovi spletni strani www.monsanto.com; ter ostale dejavnike, opisane v Bayerjevih javno dostopnih poročilih, ki so objavljena na Bayerjevi spletni strani www.bayer.com. Bayer ne sprejema nobene odgovornosti glede posodabljanja informacij, ki jih vsebuje to obvestilo, razen v primeru, da to zahteva zakon. Bralce tega obvestila opozarjamo, naj se ne zanašajo preveč na izjave, usmerjene v prihodnost, ki se nanašajo le na tukaj naveden datum.