20 julij 2016

Bayer komentira izjavo družbe Monsanto glede svoje zvišane gotovinske ponudbe

Bayer je danes izjavil, da je razočaran nad odločitvijo družbe Monsanto, da zavrne zvišano gotovinsko ponudbo v višini 125 USD na delnico, kar predstavlja 40-odstotno premijo nad končno ceno delnice družbe Monsanto z dne 9. maja 2016. Spremenjena gotovinska ponudba je prepričljiva priložnost, ki delničarjem družbe Monsanto zagotavlja takojšnjo in zanesljivo vrednost v sedanjih razmerah skromnih poslovnih rezultatov in slabših srednjeročnih napovedi za poslovanje družbe Monsanto.

Bayer znova poudarja, da njegova ponudba ne bi bila odvisna od pogoja financiranja. Poleg tega je Bayer ponudil protimonopolno pristojbino za prevzem v višini 1,5 milijarde USD in s tem ponovno potrdil svoje zaupanje v uspešen zaključek.

Bayer z zanimanjem pričakuje nadaljnji dialog z družbo Monsanto v skladu s sklenjenim sporazumom o zaupnosti, ki omogoča dostop do dodatnih informacij.

Bayer: Science For A Better Life
Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2015 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 46,3 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,3 milijarde evrov. Te številke vključujejo tudi podatke za področje visokotehnoloških polimerov, ki je 6. oktobra 2015 vstopilo na borzo kot samostojno podjetje pod imenom Covestro. Za več informacij obiščite www.bayer.com.


Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko privedejo do bistvenih razlik med dejanskimi prihodnjimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo družbe in tukaj podanimi napovedmi. Med te dejavnike sodijo podatki, objavljeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.


Dodatne informacije

To sporočilo se nanaša na predlagano ponudbo družbe Bayer Aktiengesellschaft oziroma njenih podružnic (“Bayer”) za nakup vseh uveljavljajočih se rednih delnic po nominalni vrednosti 0,01 USD na delnico družbe Monsanto Company, korporacije Delaware (“Monsanto”). To sporočilo ni niti ponudba za nakup niti poziv k ponudbi za prodajo delnic družbe Monsanto. V tem trenutku se še ni pričelo zbiranje ponudb za delnice družbe Monsanto. Ko bo objavljen javni razpis za delnice družbe Monsanto, bo Bayer Komisiji ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) predložil svojo ponudbo s pripadajočo dokumentacijo (vključno s ponudbo za nakup, spremnim pismom in drugo ponudbeno dokumentacijo) v zvezi z javnim razpisom.  Celotna dokončna ponudbena dokumentacija bo poslana delničarjem družbe Monsanto.  POZIVAMO DELNIČARJE DRUŽBE MONSANTO, DA PO PREJEMU PONUDBENE DOKUMENTACIJE PREBEREJO VSE DOKUMENTE, KER VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE O PONUDBI, KI JIH DELNIČARJI MORAJO UPOŠTEVATI PRED SPREJEMOM KAKRŠNE KOLI ODLOČITVE O PONUDBI ZA NAKUP NJIHOVIH DELNIC. Delničarji družbe Monsanto bodo lahko dobili brezplačne izvode teh dokumentov (ko oziroma če bodo na voljo) in drugo dokumentacijo, ki jo je Bayer predložil komisiji SEC, na spletni strani komisije SEC www.sec.gov.