04 junij 2018

Bayer načrtuje zaključek pripojitve Monsanta 7. junija

Z največjo pripojitvijo v zgodovini podjetja bo poslovno področje kmetijstva dvakrat večje / Vodilna inovativna sila v kmetijstvu s pro forma naložbami v raziskave in razvoj v višini 2,4 milijarde evrov v letu 2017 / Po pričakovanjih naj bi s pripojitvijo dosegli znatno vrednost / Bayer krepi zavezanost trajnosti in vključitvi deležnikov / Ime družbe bo še naprej Bayer

 Zoom image

Leverkusen, 4. junij 2018 – Bayer načrtuje zaključek pripojitve Monsanta 7. junija po prejemu vseh potrebnih soglasij regulatornih organov. “Pripojitev Monsanta je strateški mejnik v krepitvi našega portfelja vodilnega ponudnika na področju zdravstva in prehrane. Naše poslovno področje kmetijstva bo dvakrat večje in tako bomo postali vodilna inovativna sila v kmetijstvu ter izboljšali storitve za naše stranke, v tem sektorju pa se bo sprostil potencial dolgoročnega razvoja,” je dejal Werner Baumann, predsednik uprave družbe Bayer AG.

 

Bayer je maja 2016 napovedal, da namerava pripojiti Monsanto in septembra 2016 podpisal sporazum z ameriško družbo v vrednosti 128 USD na delnico. Trenutno gre za skupno vrednost v višini približno 63 milijarde USD ob upoštevanju neporavnanega dolga Monsanta na dan 28. februarja 2018. V okviru obsežnega postopka pridobitve regulatornih soglasij je Bayer privolil v odprodajo poslovnih področij, ki so v letu 2017 ustvarila prodajo v višini 2,2 milijarde evrov, za skupno ceno 7,6 milijarde evrov. Vključno z Monsantom in ob upoštevanju prodanih poslovnih področij bi bil obseg poslovanja na področju zdravstva in kmetijstva skoraj enak v letu 2017, s skupno pro forma prodajo v višini okoli 45 milijarde evrov, vključno s kombinirano prodajo Crop Science v višini približno 20 milijarde evrov. V letu 2017 sta obe družbi skupaj zaposlovali približno 115.000 zaposlenih ob upoštevanju prodanih področij.

 

S pripojitvijo naj bi dosegli znatno vrednost. Bayer pričakuje pozitiven učinek na čisti dobiček na delnico v začetku leta 2019. Od leta 2021 naprej naj bi dosegli dvomestno stopnjo rasti. Poleg tega pričakuje Bayer po prilagoditvah za odprodajo, da bodo sinergije od leta 2022 naprej omogočile letno rast poslovnega izida EBITDA pred odbitkom posebnih postavk v višini 1,2 milijarde USD.

 

Bayer je za pripojitev Monsanta zagotovil premostitveno financiranje v višini 57 milijarde USD. Kot je bilo objavljeno septembra 2016, financira Bayer pripojitev s kombinacijo lastniškega in dolžniškega kapitala, kar je bilo delno že zaključeno. Zadnji načrtovan finančni ukrep bo zvišan delež lastniškega kapitala z izdajo vpisnih pravic, kar je bilo napovedano včeraj.

 

Bayer bo 7. junija postal edini delničar družbe Monsanto. V skladu s pogojno odobritvijo ameriškega Ministrstva za pravosodje je pogoj za združitev Monsanta z Bayerjem zaključena odprodaja vseh poslovnih področij družbi BASF. To naj bi se predvidoma zgodilo v približno dveh mesecih. “V zadnjih dveh letih smo se skrbno pripravljali za bližnjo pripojitev. Naše bogate izkušnje s pripojitvami drugih velikih podjetih dokazujejo, da smo lahko uspešni in da bomo to dosegli,” je dejal Baumann.

 

Ime družbe bo še naprej Bayer. Monsanto ne bo več ime družbe. Pridobljeni izdelki bodo obdržali svoje blagovne znamke in postali del Bayerjevega portfelja.

 

Popolna ponudba inovativnih tehnologij in rešitev

 

“Inovacije so bistvene za trajnostno pridelavo bolj zdrave, varne in cenovno dostopne hrane za rastoče prebivalstvo. Kombinacija dveh poslovnih področij nam bo omogočila hitrejše zagotavljanje bolj inovativnih izdelkov in rešitev, prilagojenih potrebam kmetovalcev po vsem svetu,” je dejal Liam Condon, član uprave družbe Bayer in predsednik divizije Crop Science. “Naši zaposleni v laboratorijih in na terenu bodo odslej lahko imeli veliko bolj holističen pristop k inovativni dejavnosti pri reševanju ogromnih izzivov, s katerimi se soočamo v kmetijstvu.”

 

Vključno z Monsantom in ob upoštevanju prodanih poslovnih področij bi skupna vrednost Bayerjevih naložb v raziskave in razvoj v letu 2017 znašala okoli 5,7 milijarde evrov. Od tega zneska bi 2,4 milijarde evrov porabili v kombiniranem kmetijskem poslovanju na pro forma osnovi.

 

Močnejša zavezanost trajnosti in odgovornosti

 

Bayer se popolnoma zaveda večje odgovornosti, ki jo prinaša vodilni položaj v kmetijstvu. Podjetje bo še naprej krepilo svojo zavezanost trajnosti. Kot vodilni ponudnik je Bayer povsem zavezan upoštevanju najvišjih standardov etike in odgovornosti, boljšemu dostopu do zdravja in prehrane ter nadaljnjemu zmanjšanju okoljskega odtisa. “Pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja bomo enako dosledni kot pri doseganju finančnih ciljev,” je dejal Baumann.

 

Bayer je prav tako zavezan nadaljnji krepitvi vključitve deležnikov. Baumann poudarja: “Želimo poglobiti dialog z družbo. Prisluhnili bomo kritikom in sodelovali tam, kjer želimo najti skupno osnovo. Kmetijstvo je preveč pomembno, da bi dovolili zastoj napredka zaradi ideoloških razlik. Moramo se pogovarjati med sabo. Moramo prisluhniti drug drugemu. To je edini način gradnje mostov.”

 

 

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35,0 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Informacije za urednike:

 

Bayer bo danes gostil tiskovno konferenco (v angleščini) na to temo, ki jo lahko spremljate na www.live.bayer.com:

- spletna oddaja nagovora Wernerja Baumanna ter vprašanja in odgovori (približno ob 10. uri po srednjeevropskem času)

- posnetek tiskovne konference (tekom dneva)


 

Dodatne informacije so objavljene na spletni strani www.news.bayer.com

- zapis in prosojnice nagovora Wernerja Baumanna (približno ob 10. uri po srednjeevropskem času)

V prihodnost usmerjene izjave
Določene izjave, navedene v tem obvestilu, lahko predstavljajo “v prihodnost usmerjene izjave.” Dejanski rezultati se lahko materialno razlikujejo od tistih, ki so napovedani ali predvidevani v izjavah, usmerjenih v prihodnost. Dejavniki, ki lahko privedejo do materialne razlike dejanskih rezultatov, vključujejo naslednje: nejasnosti glede časovne izvedbe transakcije; možnost, da pogodbeni stranki v pričakovanih časovnih okvirjih ali nasploh nista sposobni doseči pričakovanih sinergij in operativne učinkovitosti pri združitvi ter uspešno integrirati poslovanja družbe Monsanto v Bayerjevo poslovanje; takšna integracija je lahko zahtevnejša, potrebuje več časa ali je dražja od pričakovane; prihodki po transakciji so lahko nižji od pričakovanih; operativni stroški, izguba strank in motnje v poslovanju (vključno z in ne omejeno na težave pri ohranjanju odnosov z zaposlenimi, strankami, potrošniki ali dobavitelji) so po objavi transakcije večje od pričakovanih; zadržanje določenih ključnih zaposlenih v Monsantu; tveganja, povezana z motnjami pozornosti vodstva pri sprotnem poslovanju zaradi transakcije; pogoji zaključka transakcije morda ne bodo izpolnjeni, ali pa ne bodo pod pričakovanimi pogoji ali v pričakovanem časovnem razporedu pridobljena regulatorna soglasja, potrebna za transakcijo; sposobnost strank, da izpolnita pričakovanja glede časovne izvedbe, zaključka, računovodske in davčne obravnave združitve; vpliv refinanciranja posojil, najetih za transakcijo, vpliv zadolženosti Bayerja v zvezi s transakcijo in morebiten vpliv na oceno Bayerjeve zadolženosti; učinki poslovne kombinacije Bayer in Monsanto, vključno z združenim prihodnjim finančnim stanjem družbe, operativnimi rezultati, strategijo in načrti; drugi dejavniki, opredeljeni v letnem poročilu družbe Monsanto na obrazcu 10-K, ki ga je družba poslala Komisiji za vrednostne papirje v ZDA za poslovno leto, končano v četrtek, 31. avgusta 2017, in druge vloge, ki jih je Monsanto oddal tej Komisiji ter so objavljene na spletni strani http://www.sec.gov in na Monsantovi spletni strani www.monsanto.com; in ostali dejavniki, opisani v Bayerjevih javno dostopnih poročilih, ki so objavljena na Bayerjevi spletni strani www.bayer.com. Bayer in Monsanto ne sprejemata nobene odgovornosti glede posodabljanja informacij, ki jih vsebuje to obvestilo, razen v primeru, da to zahteva zakon. Bralce tega obvestila opozarjamo, naj se ne zanašajo preveč na izjave, usmerjene v prihodnost, ki se nanašajo le na tukaj naveden datum.