26 junij 2020

Bayer napovedal sporazume za razrešitev večjih sodnih sporov iz zapuščine družbe Monsanto

  • Družba bo za reševanje obstoječih in potencialnih sodnih sporov primera Roundup™ izplačala od 10,1 milijarde do 10,9 milijarde dolarjev (od 9,1 do 9,8 milijarde evrov)
  • Družba s poravnavami do 400 milijonov dolarjev razrešuje tudi sodne spore zaradi herbicida, ki vsebuje aktivno snov dikamba, in s poravnavo v višini okoli 820 milijonov dolarjev tudi večino sodnih sporov glede onesnaževanja vode s polikloriranimi bifenili (PCB)
  • Sredstva za poravnave bodo izvirala iz prostega denarnega toka in prodaje enote Animal Health
  • Bayer ima dober položaj za zagotavljanje znanstveno utemeljenih rešitev za zadovoljevanje svetovnih zdravstvenih in prehranskih potreb

Leverkusen, 24. junij 2020Družba Bayer je danes naznanila več sporazumov, ki bodo ključni v razreševanju velikih nerešenih sodnih sporov družbe Monsanto, vključno s spori glede odgovornosti izdelkov Roundup™ v ZDA, spori zaradi zanašanja herbicida, ki vsebuje aktivno snov dikamba, na ne-ciljne površine in spori glede onesnaževanja vode s polikloriranimi bifenili (PCB). Poglavitna je razrešitev primera Roundup™ v ZDA, ki bo zaključila približno 75 % trenutnih sodnih sporov Roundup™, s skupno približno 125.000 vloženimi in ne-vloženimi zahtevki. Rešeni zahtevki zajemajo vse odvetniške pisarne tožnikov, ki vodijo zvezni sodni postopek (federal multi district litigation) primera Roundup™ ali vzorčne tožbe v Kaliforniji, ter zastopnike okoli 95 % trenutno za sojenje določenih primerov, ki med napredovanjem pogajanj vzpostavljajo ključne vrednosti in parametre za vodenje reševanja preostalih zahtevkov. Razrešitev vzpostavlja tudi mehanizem za učinkovito reševanje morebitnih prihodnjih zahtevkov. Družba bo za reševanje obstoječih sodnih sporov Roundup™ izplačala od 8,8 do 9,6 milijarde dolarjev, z vključenim nadomestilom za predvideno pokritje nerešenih zahtevkov; ter 1,25 milijarde dolarjev za podporo ločenega kolektivnega dogovora za reševanje morebitnih prihodnjih tožb. Kolektivni sporazum primera Roundup™ bo odobril sodnik Vince Chhabria z ameriškega okrožnega sodišča za severno okrožje Kalifornije. Razrešitve sta s prispevkom posebnega odbora za sodne spore soglasno odobrila upravni in nadzorni odbor družbe Bayer. Sporazumi ne vsebujejo priznanja odgovornosti ali napačnega ravnanja.

 

»Poravnava primera Roundup™ je najprej in predvsem pravi ukrep ob pravem času, da Bayer zaključi dolgo obdobje negotovosti,« je dejal Werner Baumann, izvršni direktor družbe Bayer. »Rešuje večino obstoječih zahtevkov in vzpostavlja jasen mehanizem za obvladovanje tveganj zaradi morebitnih sodnih sporov v prihodnosti. V primerjavi z večjimi finančnimi tveganji nadaljevanih in večletnih tožb ter s tem povezanim vplivom na naš ugled in poslovanje je to finančno smiselno. Odločitev za razrešitev primera Roundup™ nam omogoča, da se v celoti posvetimo ključni preskrbi v zdravstvu in prehrani. Razprave o varnosti in in koristi herbicidov na osnovi glifosata se bodo lahko lahko vrnile na znanstveno in regulatorno področje, na podlagi izčrpnih znanstvenih raziskav.«

 

»Sporazumi Roundup™ so zasnovani kot konstruktivna in razumna rešitev edinstvenega sodnega spora,« je dejal Kenneth R. Feinberg, s strani sodišča imenovan mediator za pogajanja o poravnavi. »Ločene, neodvisne poravnave obstoječih zahtevkov so edinstvene in govorijo za Bayer. Pomemben napredek, ki je bil dosežen do zdaj in ki presega začetno stopnjo udeležbe v ostalih postopkih poravnave, zagotavlja strankam močan okvir za pravočasen zaključek sedanjih sodnih sporov Roundup™.«

 

Razrešitev sodnega spora Roundup™

 

Večstopenjska razrešitev sodnega spora Roundup™ vključuje več elementov. Sporazumi bodo rešili veliko večino obstoječih sodnih sporov na ameriških zveznih in državnih sodiščih, vključno s tožniki v vloženih zadevah in strankami, ki so iskale pravni nasvet in svojih zahtevkov še niso vložile na sodišče. Udeleženci poravnave bodo morali svoje primere umakniti ali se strinjati, da zahtevka ne bodo vložili. Razpon od 8,8 do 9,6 milijarde dolarjev vključuje že podpisane sporazume kot tudi tiste, ki so še vedno predmet pogajanj. Obenem odraža dejstvo, da število vlagateljev zahtevkov, ki so v skladu s temi sporazumi upravičeni do odškodnine, ne bo znano, dokler se postopek za zahtevke ne bo začel konkretno razvijati. Zahtevki, ki so še vedno predmet pogajanj, so v veliki meri ustvarjeni na podlagi TV oglaševanja in v katerih so odvetniške družbe tožnikov dale zelo malo ali nič podatkov o zdravstvenem stanju svojih strank oz. primerov, ki jih vodijo manjše odvetniške družbe.

 

Trije primeri, ki so že bili obravnavani na sodišču – Johnson, Hardeman in Pilliod – se bodo nadaljevali v pritožbenem postopku in ne bodo zajeti v poravnavi. Za družbo je pomembno, da v teh primerih nadaljuje, saj bodo pritožbe zagotovile pravne smernice v prihodnje. Ameriška vlada je v izjavi pred pritožbenim sodiščem izrecno podprla obrazložitev družbe v sodnem postopku Roundup™, da so bila državnopravna opozorila v sodnem postopku Roundup™ v nasprotju z ameriškim zveznim zakonom, ki ne zahteva opozorila o raku, in bi jih bilo treba opustiti. Ta teden je zvezni sodnik v Kaliforniji ugotovil, da znanstveni dokazi ne podpirajo državnega Predloga 65 (Proposition 65) z zahtevo po opozorilnih navedbah o raku na herbicidih, ki temeljijo na glifosatu – odlok, ki potrjuje enake argumente, ki jih je družba podala na sojenju.

 

Možne prihodnje primere bo urejal kolektivni sporazum, ki ga mora odobriti sodišče. Sporazum vključuje ustanovitev skupine potencialnih tožnikov in ustanovitev neodvisnega znanstvenega odbora. Znanstveni odbor bo ugotovil, ali lahko Roundup™ povzroči ne-Hodgkinov limfom (NHL), in – v primeru, da to drži – ugotovil najnižjo stopnjo izpostavljenosti, ki ga povzroča. Gradivo, ki ga bo obravnaval znanstveni odbor in za katerega ima družba Bayer dovoljenje za objavo ali je javno dostopno, bo objavljeno na javno dostopni spletni strani. Tako tožeči kot družba bodo zavezani odločitvi znanstvenega odbora glede vprašanja splošne vzročne povezave, pri čemer bo odločitev izvzeta iz sojenja s poroto in vrnjena v odločanje strokovnih znanstvenikov. Če bo znanstveni odbor ugotovil, da ni vzročne povezave med Roundup™ in NHL, tožniki v morebitnih prihodnjih sodnih sporih zoper družbo ne bodo smeli trditi drugače. Pričakuje se, da bo sprejetje odločitve znanstvenega odbora trajalo več let. Člani skupine tožnikov do sprejetja odločitve znanstvenega odbora ne bodo smeli nadaljevati zahtevkov za primer Roundup™, prav tako ne bodo mogli zahtevati kazenske odškodnine. Dogovorjeno financiranje je omejeno na 1,25 milijarde dolarjev in bo podprlo raziskave zdravljenja NHL, diagnostiko NHL na nezadostno preskrbljenih območjih in izplačila za pomoč članom skupine tožnikov, pri katerih se bo NHL razvil pred odločitvijo znanstvenega odbora in so v tem obdobju upravičeni do pomoči.

 

Družba je povedala, da je pred odločitvijo o poravnavi razmišljala o alternativnem poteku nadaljevanja sodnih sporov Roundup™. Družba je v oceni tveganja ocenila, da bi morebitni negativni izidi nadaljnjih sodnih sporov ob vse večjem oglaševanju in naraščajočim številom tožnikov, do dvajset sodnih procesih na leto in negotovih sodbah porotnikov ter s tem povezanimi vplivi na ugled in poslovanje, verjetno presegli poravnavo in z njo povezane stroške.

 

»Ob upoštevanju različnih možnosti sem prepričan, da ta načrt ponuja celovito in razumno rešitev zapletenih in spornih vprašanj, predstavljenih v tem sodnem sporu,« je povedal odvetnik John Beisner, svetovalec nadzornega odbora družbe Bayer in strokovnjak za kolektivne odškodninske zahtevke, ki vodi skupino za kolektivne odškodninske, zavarovalniške in potrošniške zahtevke Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

 

»Nadzorni odbor je ob podpori zunanjega svetovalca Johna Beisnerja in odbora za sodne spore podrobno spremljal sodne spore Roundup™, prav tako pa tudi spore zaradi herbicida, ki vsebuje aktivno snov dikamba, in polikloriranih bifenilov (PCB) ter v zvezi s temi zadevami svetoval upravnemu odboru. Nadzorni odbor se soglasno strinja z našim upravnim odborom, da so vse tri poravnave v najboljšem interesu družbe in naših deležnikov,« je dejal Norbert Winkeljohann, predsednik nadzornega odbora družbe Bayer.

 

Baumann je dodal: »Naše podjetje temelji na blaginji naših strank. Kot znanstveno podprto podjetje, zavezano izboljšanju zdravja ljudi, globoko sočustvujemo z vsemi, ki trpijo zaradi bolezni, in razumemo njihovo iskanje odgovorov. Obenem široka znanstvena stroka navaja, da Roundup™ ne povzroča raka, zaradi česar ni odgovoren za bolezni, na katere se nanaša ta sodni spor. Trdno stojimo za svojimi herbicidi na osnovi glifosata, ki so med najbolj strogo preučenimi tovrstnimi izdelki, ter štirimi desetletji znanosti, ki podpirajo njihovo varnost in dejstvo, da niso kancerogeni.« Ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) je v svoji januarski odločbi o vmesnem pregledu registracije pravilno zaključila, da »ni ugotovila nobenih tveganj za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti glifosatu.«

 

Stranke, vključno s kmetovalci in ostalimi profesionalnimi uporabniki, katerih preživetje je odvisno od herbicidov, ki temeljijo na glifosatu, v skladu z danes naznanjenimi sporazumi Roundup™ ne bodo opazile spremembe v razpoložljivosti izdelkov Roundup™. Medtem se družba Bayer še naprej zavezuje, da bo strankam ponudila več izbire, in je lani kot del celostnega pristopa k trajnostnemu kmetijstvu napovedala naložbe v raziskave in razvoj tehnologij za zatiranje plevelov v višini okoli 5 milijard evrov v naslednjem desetletju.

 

Razrešitev sodnega spora zaradi herbicidov z učinkovino dikamba

 

Družba Bayer je prav tako naznanila kolektivni odškodninski dogovor za poravnavo prej razkritih sodnih sporov zaradi zanašanja herbicida z aktivno snovjo dikamba na ne-ciljne površine, ki vključujejo domnevno škodo na pridelkih. Družba bo plačala skupno do 400 milijonov dolarjev za razrešitev nezaključenih sodnih sporov več okrožij na ameriškem okrožnem sodišču za vzhodno okrožje Missouri in odškodninske zahtevke za letine med letoma 2015–2020. Vlagatelji zahtevkov bodo morali predložiti dokazila o škodi na pridelkih in dokazila, da je do škode prišlo zaradi herbicida z aktivno snovjo dikamba. Družba pričakuje, da bo pri tej poravnavi prispevalo soobtoženo podjetje BASF.

 

Edini primer zanašanja herbicida z učinkovino dikamba, ki je bil obravnavan na sodišču – Bader Farms – ni zajet v tej razrešitvi. Družba meni, da razsodba v primeru Bader Farms ni v skladu z dokazi in zakonom, zato bo po potrebi nadaljevala s predlogi po sodnem postopku in s pritožbo.

 

Družba Bayer trdno stoji za varnostjo in koristnostjo herbicida XtendiMax™ s tehnologijo VaporGrip™ in nadaljuje krepitev usposabljanja in izobraževanja, da bi pridelovalcem zagotovila uspešno uporabo teh izdelkov. Družba bo poravnala nerazrešene zahtevke zanašanja herbicida z učinkovino dikamba na ne-ciljne površine, da se bo lahko osredotočila na potrebe svojih strank.

 

Razrešitev sodnega spora glede polikloriranih bifeniliov (PBC) v vodi

 

Družba Bayer je naznanila tudi vrsto sporazumov, ki razrešujejo večino primerov sodnih sporov družbe glede polikloriranih bifeniliov (PBC) v vodi. Podjetje Monsanto je do prenehanja proizvodnje leta 1977 zakonito proizvajalo PCB. V enem sporazumu je vzpostavljena tožniška skupina vseh lokalnih samouprav z dovoljenji agencije EPA, ki vključujejo izpuste vode, onesnažene s PCB. Družba Bayer bo skupini plačala približno 650 milijonov dolarjev, kar mora odobriti sodišče.

 

Hkrati je družba sklenila ločene sporazume z generalnimi pravobranilci iz Nove Mehike, Washingtona in okrožja Columbia za reševanje podobnih zahtevkov zaradi PCB. Za te sporazume, ki so ločeni od skupine tožnikov, bo družba Bayer izplačala skupaj približno 170 milijonov dolarjev.

 

Sredstva za poravnave iz prostega denarnega toka in prodaje enote Animal Health

 

Denarna izplačila za poravnave se bodo predvidoma začela leta 2020. Družba Bayer trenutno domneva, da potencialni odtok sredstev v letu 2020 ne bo presegel 5 milijard dolarjev in 5 milijard dolarjev v letu 2021; preostali znesek pa bo izplačan leta 2022 ali kasneje. Za financiranje teh plačil, ki so predmet davčne obravnave, lahko družba Bayer izkoristi obstoječo presežno likvidnost, prihodnje proste denarne tokove, prihodke od prodaje enote Animal Health in dodatne izdaje obveznic, kar bo zagotovilo prilagodljivost upravljanja izplačil za poravnave kot tudi za prihajajoče zapadlosti dolga.

 

Na podlagi objav bonitetnih agencij in komunikacije z njimi družba Bayer pričakuje, da bo obdržala bonitetne ocene za naložbene razrede. Družba namerava z močnim osnovnim poslovanjem ohraniti svojo politiko dividend. Velika prednostna naloga bo ostalo razdolževanje bilance stanja.

 

Družba Bayer v dobrem položaju za prihodnost

 

»Prizadevamo si, da bi te velike sodne spore pustili za seboj, da se lahko družba Bayer osredotoči na prihodnost in se spopade s svetovnimi izzivi v zdravstvu in prehrani – ne le danes, ko se soočamo s pandemijo COVID-19, ampak tudi dolgoročno, saj si prizadevamo za izboljšanje kakovosti življenja naraščajočega in starajočega se svetovnega prebivalstva, ki bo do leta 2050 doseglo približno 10 milijard ljudi,« je dejal Baumann. »Več kot 100.000 ljudi je vložilo svojo energijo v uresničitev naše vizije 'Health for all, Hunger for none' z zdravili in izdelki za kmetovalce. Verjamemo, da bodo znanost in inovacije ključnega pomena za prihodnost, enako kot so za družbo Bayer, ki strankam in bolnikom služi že skoraj 160 let. Zavezani smo k odgovornemu reševanju teh izzivov, tako da pomagamo pri doseganju Ciljev za trajnostni razvoj Združenih narodov ter ohranjamo transparentnost in konstruktivno sodelovanje z zainteresiranimi stranmi, ki so bistvene za ohranjanje zaupanja javnosti v naše izdelke in v naše podjetje.«

 

 

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem s podporo prizadevanjem za premagovanje največjih izzivov zaradi vse večjega in starajočega se svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvarjati vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2019 je skupina Bayer zaposlovala okoli 104.000 ljudi in ustvarila prodajo v višini 43,5 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,9 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,3 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Več informacij o poravnavi je dostopnih tudi na: www.bayer.com/settlements

 

 

 

Izjave o prihodnjih dogodkih

Objava morda vsebuje izjave o prihodnjih dogodkih, ki temeljijo na trenutnih predvidevanjih in napovedih uprave družbe Bayer. Zaradi različnih znanih in neznanih tveganj, negotovega razvoja dogodkov in drugih dejavnikov se lahko dejanski prihodnji rezultati, finančno stanje, razvoj ali uspešnost družbe bistveno razlikujejo od ocen, navedenih v tem dokumentu. Med te dejavnike spadajo tudi tisti, ki jih obravnavajo javna poročila družbe Bayer, ki so na voljo na spletnem mestu družbe Bayer na www.bayer.com. Družba ne prevzema nobene odgovornosti za posodabljanje omenjenih izjav o prihodnjih dogodkih ali za prilagoditevteh izjav prihodnjim dogodkom ali razvoju dogodkov.