04 junij 2019

Bayer napoveduje petletno partnerstvo v Programu humanitarne pomoči Svetovne zveze za hemofilijo

Partnerstvo bo omogočilo zdravljenje s faktorjem VIII kar 5.000 bolnikom s hemofilijo A v državah, ki imajo omejen dostop do zdravil ali ga sploh nimajo. / Partnerstvo vključuje donacijo 50 milijonov mednarodnih enot faktorja VIII v letu 2019 / Program podpira usposabljanje, izobraževanje in dobavo zdravil FVIII zdravstvenim delavcem v več kot 60 državah.

Berlin, maj 2019 – Bayer je danes najavil petletno partnerstvo v Programu humanitarne pomoči Svetovne zveze za hemofilijo (WFH). Program bo zagotovil zdravljenje bolnikom v več kot 60 državah z omejenim dostopom do zdravstvene oskrbe. V letu 2019 bo Bayer doniral 50 milijonov mednarodnih enot (I.E.) iz celotnega Bayerjevega portfelja rekombinantnih faktorjev VIII (rFVIII).

 

“Petinsedemdeset odstotkov oseb z motnjo strjevanja krvi v državah v razvoju nima dostopa do ustreznih zdravil, kar ima lahko usodne posledice. Program humanitarne pomoči zveze WFH prispeva k reševanju tega nujnega in perečega izziva v splošnem zdravstvenem varstvu, naša prizadevanja pa ne bi bila uspešna brez podpore družb, kot je Bayer,” je dejal Alain Weill, predsednik Svetovne zveze za hemofilijo. “V letu 2019 bo Bayerjev prispevek zelo pomemben za približno 5.000 bolnikov s hemofilijo A. Današnja novica je primer, kako nam partnerstva omogočajo, da še naprej omogočamo dostop do zdravil vsem, ki jih potrebujejo, ne glede na to, kje živijo.”

 

“S skupnostjo za hemofilijo sodelujemo že več desetletij in zelo dobro razumemo spreminjajoče se potrebe bolnikov s hemofilijo ter pomen zagotavljanja zdravil FVIII, ki so standard zdravljenja, po vsem svetu,” je dejal dr. Michael Devoy, medicinski direktor in direktor farmakovigilance divizije Pharmaceuticals ter Bayerjev glavni medicinski direktor. “Svetovna zveza za hemofilijo ima vodilno vlogo pri obravnavi neizpolnjenih potreb hemofilikov po vsem svetu in s ponosom podpiramo to pobudo, za katero upamo, da bo bistvenega pomena za ljudi, ki najbolj potrebujejo pomoč.”

 

Bayer je eden glavnih sponzorjev Programa humanitarne pomoči Svetovne zveze za hemofilijo v letu 2019. Prav tako prispeva k usposabljanju in izobraževanju bolnikov ter zdravstvenih delavcev v zvezi s pravilno in varno uporabo zdravil za akutne krvavitve, profilakso, operacije in indukcijo imunske tolerance. Prizadeva si za trajnostne učinke programa v lokalnih skupnostih.

 

O hemofiliji A

Hemofilija prizadene približno 400.000 ljudi po vsem svetu in je večinoma dedna motnja, ki nastane zaradi pomanjkanja ali pomanjkljive aktivnosti beljakovine, potrebne za strjevanje krvi. Hemofilija A je najpogostejša oblika hemofilije, pri kateri je strjevanje krvi moteno zaradi pomanjkanja ali pomanjkljive aktivnosti koagulacijskega faktorja VIII. Zato se pri bolnikih vedno znova pojavljajo krvavitve v mišice, sklepe ali druga tkiva, ki lahko sčasoma povzročijo kronično poškodbo sklepa. Poškodbe imajo lahko hude posledice, če jih ne zdravimo ustrezno, ker se kri pri teh bolnikih strjuje počasneje kot pri zdravih osebah. Ocenjujejo, da je pogostnost hemofilije A ena oseba na 5.000 živorojenih dečkov po vsem svetu. V Franciji je trenutno na primer približno 6.000 bolnikov s to boleznijo, v Nemčiji 3.500, v ZDA pa 13.000. V Sloveniji imamo 213[1].

 

O Svetovni zvezi za hemofilijo

Svetovna zveza za hemofilijo (WFH) je mednarodna neprofitna organizacija in si že več kot 50 let prizadeva za izboljšanje življenj bolnikov s hemofilijo in drugimi prirojenimi motnjami strjevanja krvi. Bila je ustanovljena leta 1963 kot globalna mreža združenj bolnikov v 140 državah in pridobila uradno priznanje Svetovne zdravstvene organizacije.

 

Obiščite spletno stran WFH: www.wfh.org

 

O programu humanitarne pomoči zveze WFH

Donacije zdravil so v mnogih državah v razvoju pogosto edini vir zdravil za bolnike s hemofilijo in drugimi motnjami strjevanja krvi. Svetovna zveza za hemofilijo in Svetovna zveza za hemofilijo v ZDA sta vodilni v omogočanju dostopa do zdravil v državah v razvoju. Z donacijami in razdeljevanjem zdravil za hemofilijo omogočata vsem bolnikom dosleden in zanesljiv dostop do teh zdravil. Program zagotavlja tudi različne programe usposabljanja za celovito zdravstveno oskrbo, lokalno infrastrukturo in strokovno znanje za optimalno in pravilno uporabo darovanih zdravil.

 

Bayer in zdravljenje hemofilije

Bayer želi pomagati bolnikom s hemofilijo. Zelo dobro razumemo spreminjajoče se potrebe in želje teh bolnikov, ki smo jih spoznali v več kot 30 letih sodelovanja s skupnostjo za hemofilijo. Zdravilo za nadomeščanje FVIII je standard zdravljenja za ustavljanje in preprečevanje krvavitev. Bayerjev portfelj zdravil s faktorjem VIII omogoča bolnikom s hemofilijo A v vseh življenjskih fazah zdravljenje, ki ustreza potrebam in življenjskemu slogu posameznika. Sodelujemo z raziskovalci, zdravstvenimi delavci in združenji bolnikov ter gradimo močno skupnost in pomagamo hemofilikom, da živijo izpolnjeno življenje. Bayer je z navdušenjem prevzel vodilno vlogo v raziskavah in vlaga v razvoj naslednje generacije zdravil oziroma rešitev, ki bodo v prihodnje pomagale bolnikom s hemofilijo, kot sta gensko zdravljenje in TFPI.

 

 

O podjetju Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem ter podpreti prizadevanja za premagovanje glavnih izzivov, ki izhajajo iz rasti in staranja svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvariti vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2018 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 39,6 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,2 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Za več informacij obiščite www.pharma.bayer.com

Z našo službo za stike z javnostmi lahko stopite v stik na: media.bayer.com

Spremljajte nas na Facebooku: http://www.facebook.com/pharma.bayer

Spremljajte nas na Twitterju: @BayerPharma

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.[1] World Federation of Hemophilia: Report on the Annual Global Survey 2017;oktober 2018; dostopno prek http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1714.pdf (zadnji dostop maj 2019).

COR-PF-HEM-SI-0005-1; 05.2019