10 oktober 2019

Naj bo vid na prvem mestu

Vsak peti prebivalec Slovenije je starejši od 65 let1 in ima s tem večje tveganje za bolezni vida / Izguba vida ni neizogibni del staranja / Več kot 75 % okvar vida v svetovnem merilu bi lahko preprečili z ustreznim zdravljenjem in preventivnimi strategijami2,3 / Bayer že peto leto podprl fotografski natečaj Mednarodne agencije za preprečevanje slepote

Ljubljana, 10. oktober, 2019 – Danes, ob svetovnem dnevu vida, po vsem svetu opozarjamo na slepoto in okvare vida ter posledice slabovidnosti za zdravje. Ohranjanje vida je v vse bolj starajoči svetovni populaciji vse bolj ogroženo in Slovenija ni nobena izjema. Vsak peti prebivalec Slovenije je starejši od 65 let1, znano pa je, da so starejši občutljivejši za pojav očesnih bolezni, tudi takšnih, ki bi se jih dalo preprečiti ali omiliti.

 


Očesni pregledi ohranjajo in rešujejo vid

Predstojnica Očesne klinike UKC Ljubljana, prof. dr. Mojca Globočnik Petrovič, dr.med., spec.oftalm., je ob tem dejala, da se morajo s posledicami izgube vida soočati tako bolniki kot njihovi svojici in širša družba. »Zaradi s starostjo povezanih bolezni vida, kakršne so siva mrena, starostna degeneracija makule, pa tudi diabetična retinopatija, predvidevamo, da bo bolnikov z delno ali popolno izgubo vida vedno več. Ker so to bolezni, ki jih je možno preprečiti ali vsaj omiliti, je zelo pomembno, da se starejši ob obiskih zdravnika posvetujejo tudi o svojem vidu. Izguba vida nameč ni neizogibni del staranja,« je poudarila prof. dr. Globočnik.

 

Starejšim se očesni pregled in pogovor z zdravnikom o zdravju oči priporočata vsako leto9,10; prav tako bolnikom s sladkorno boleznijo11, za katere so priporočila podkrepljena tudi v slovenskem Nacionalnem programu za obvladovanje sladkorne bolezni.12

 


Zaradi rasti in staranja prebivalstva ter vse večjega števila sladkornih bolnikov ocenjujejo strokovnjaki, da bi do leta 2050 lahko bilo na svetu več kot 700 milijonov posameznikov z okvarami vida13,14. Vendar bi lahko z ustreznim zdravljenjem in preventivnimi strategijami preprečili več kot 75 odstotkov okvar vida v svetovnem merilu2,3

 

Vid in kakovost življenje

Zdrav vid je močno povezan s kakovostjo življenja. Izguba vida lahko namreč povzroči izgubo samostojnosti, zmanjšano sposobnost za samostojen nadzor nad boleznimi, vključno s sladkorno boleznijo, pa tudi simptome depresije in nezadovoljstva ter z vidom povezana telesna in duševna bolezenska stanja.4–8

 

Naj bo zdravje oči na prvem mestu

Bayer in Mednarodna agencija za preprečevanje slepote (IAPB) želita ob letošnjem svetovnem dnevu vida (World Sight Day – WSD) s fotografskim natečajem povečati globalno ozaveščenost o slepoti in okvarah vida. Tema letošnjega natečaja je ‘Vid na prvem mestu!’ oziroma ‘Vision First!’, ki naj bi spodbudila vsakogar, da na prvo mesto postavi zdravje oči.

 

»V letu 2015 je Bayer kot ustanovitveni sponzor podprl fotografski natečaj, ker je bil po našem mnenju učinkovito sredstvo za opozarjanje na izgubo vida in neizpolnjene potrebe v zdravju oči. Od takrat je na tisoče ljudi po vsem svetu delilo svoje fotografije in podprlo osebe z okvarami vida. Ponosni smo, da lahko letos znova sodelujemo z agencijo IAPB in širšo skupnostjo za zdravje oči na temo Vid na prvem mestu oziroma Vision First,« je dejal dr. Rafiq Hasan, podpredsednik in vodja oftalmologije v podjetju Bayer.

 

Peter Holland, izvršni direktor agencije IAPB, je dejal: »Zmanjkuje časa za zagotavljanje učinkovitega sistema, s katerim bi skrbeli za zdravje oči po vsem svetu. Čeprav smo v zadnjih desetletjih dosegli napredek, staranje prebivalstva in vse večje število sladkornih bolnikov lahko povzročita zaplete očesnih bolezni, ki lahko resno ogrozijo trenutna prizadevanja.«

 

O svetovnem dnevu vida in fotografskem natečaju

Svetovni dan vida je dan za ozaveščanje, ki ga vsako leto obeležujemo drugi četrtek v oktobru, da bi javnost opozorili na slepoto in okvare vida. Mednarodna agencija za preprečevanje slepote letos koordinira svetovni dan vida 10. oktobra s pozivom Vid na prvem mestu! oziroma ‘Vision First!’.

 

V podporo globalnemu akcijskemu načrtu Svetovne zdravstvene organizacije ‘K univerzalnemu zdravju oči’, ki teče v okviru svetovne pobude VISION 2020, je tekoča tema svetovnega dne vida ‘Univerzalno zdravje oči.’ Za več informacij obiščite: https://www.iapb.org/advocacy/world-sight-day/world-sight-day-2019/

Fotografski natečaj je odprt tako za ljubiteljske kot tudi profesionalne fotografe. Od leta 2015 je bilo prijavljenih več kot 4.353 fotografij o oskrbi oči. Nagrajenci bodo objavljeni 14. oktobra 2019.

 

 

Za več informacij in podrobnosti glede udeležbe obiščite http://photocomp.iapb.org.

 

Več za medije na: press.bayer.com

Facebook: http://www.facebook.com/pharma.bayer

Twitter: https://twitter.com/BayerPharma

 

COR-PF-OPHT-SI-0002-1; 10.2019

 

O podjetju  Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem ter podpreti prizadevanja za premagovanje glavnih izzivov, ki izhajajo iz rasti in staranja svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvariti vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2018 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 39,6 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,2 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.

Viri

[1] SURS. Skoraj vsak peti prebivalec Slovenije je starejši od 65 let. Dostopno prek:  https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8374 Zadnji dostop oktober 2019

[2] International Agency for the Prevention of Blindness. Global Vision Impairment Facts. https://www.iapb.org/vision-2020/who-facts/ Zadnji dostop: oktober 2019.

[3] World Health Organization. Universal eye health: a global action plan 2014-2019. Geneva: WHO, 2013. Available at: http://www.who.int/blindness/AP2014_19_English.pdf?ua=1. Last accessed: August 2019.

[4] The International Agency for the Prevention of Blindness. Ageing and the Eye. Dostopno prek: https://www.iapb.org/knowledge/what-is-avoidable-blindness/ageing-and-the-eye/. Zadnji dostop: oktober 2019.

[5] The Fred Hollows Foundation. Vision for healthy ageing. Available at: https://www.iapb.org/wp-content/uploads/FINAL-2-page-Brief-Vision-for-healthy-ageing-19102015.pdf Zadnji dostop: oktober 2019.

[6] Court, H. et al. 2014. Visual impairment is associated with physical and mental co morbidities in older adults: a cross-sectional study. BMC Medicine. 12(181).

[7] Brown, R.L. and Barrett, A.E. 2011. Visual Impairment and Quality of Life Among Older Adults: An Examination of Explanations for the Relationship. The Journals of Gerontology: Series B. 66B(3). pp. 364–373. https://doi.org/10.1093/geronb/gbr015. Zadnji dostop: oktober 2019.

[8] Köberlein J., et al. 2013. The economic burden of visual impairment and blindness: a systematic review. BMJ Open. 3:e003471. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003471.

[9] All About Vision. Eye exam cost and when to have an eye exam.

Dostopno prek: https://www.allaboutvision.com/eye-exam/preparing.htm. Zadnji dostop: oktober 2019.

[10] RNIB. Older people and eye tests. Dostopno prek: https://www.rnib.org.uk/sites/default/files/Older%20people%20and%20eye%20tests%20Campaign%20report.pdf. Zadnji dostop: oktober 2019.

[11] NIJZ. Poslabšanje vida in slepoto pri bolnikih s sladkorno boleznijo lahko preprečimo. Dostopno prek: https://www.nijz.si/sl/poslabsanje-vida-in-slepoto-pri-bolnikih-s-sladkorno-boleznijo-lahko-preprecimo

[12]Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2010–2020. Dostopno prek: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nacionalni_program_za_obvladovanje_sladkorne_bolezni_2010-2020.pdf; zadnji dostop oktober 2019

[13] International Agency for the Prevention of Blindness. The Impact of a Growing and Ageing Population. Available at: http://atlas.iapb.org/vision-trends/impact-growing-ageing-population/. Last accessed: August 2019.

[14] International Agency for the Prevention of Blindness. Diabetic Retinopathy. Available at: https://www.iapb.org/knowledge/what-is-avoidable-blindness/diabetic-retinopathy/. Last accessed: August 2019.