08 maj 2018

Bayer objavlja imenovanje izvršnega vodstva nove divizije Crop Science

Novo združeno organizacijo bo vodil Liam Condon

 Zoom image

Leverkusen, 7. maj 2018 – Bayer je danes objavil novico o imenovanju novega izvršnega vodstva divizije Crop Science, ki bo stopilo v veljavo ob zaključku načrtovane Bayerjeve pripojitve družbe Monsanto. Zaključek je še vedno odvisen od pridobitve regulatornega soglasja. Bayer in Monsanto še naprej tesno sodelujeta z regulatornimi organi zaradi predvidenega zaključka posla v drugem četrtletju leta 2018.

 

Na čelu novega izvršnega vodstva bo Liam Condon, ki bo še naprej član Bayerjeve uprave in predsednik divizije Crop Science s sedežem v nemškem Monheimu. Prav tako bo odgovoren za Bayerjevo poslovno enoto Animal Health. “Liam Condon ima že več kot 25 let izkušenj pri vodenju in razvoju poslovanja na področjih kmetijstva in zdravstvene industrije. Prepričani smo, da bo uspešno vodil združeno poslovno področje Crop Science,” je dejal Werner Wenning, predsednik nadzornega odbora družbe Bayer AG.

 

Več informacij (v angleškem jeziku).

 

O družbi Bayer
Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35,0 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2.4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.


Obvestilo uredništvom: življenjepis in visokoresolucijsko fotografijo Liama Condona lahko naložite na naši spletni strain www.news.bayer.com.

V prihodnost usmerjene izjave
Določene izjave, navedene v tem obvestilu, lahko predstavljajo “v prihodnost usmerjene izjave.” Dejanski rezultati se lahko materialno razlikujejo od tistih, ki so napovedani ali predvidevani v izjavah, usmerjenih v prihodnost. Dejavniki, ki lahko privedejo do materialne razlike dejanskih rezultatov, vključujejo naslednje: nejasnosti glede časovne izvedbe transakcije; možnost, da pogodbeni stranki v pričakovanih časovnih okvirjih ali nasploh nista sposobni doseči pričakovanih sinergij in operativne učinkovitosti pri združitvi ter uspešno integrirati poslovanja družbe Monsanto v Bayerjevo poslovanje; takšna integracija je lahko zahtevnejša, potrebuje več časa ali je dražja od pričakovane; prihodki po transakciji so lahko nižji od pričakovanih; operativni stroški, izguba strank in motnje v poslovanju (vključno z in ne omejeno na težave pri ohranjanju odnosov z zaposlenimi, strankami, potrošniki ali dobavitelji) so po objavi transakcije večje od pričakovanih; zadržanje določenih ključnih zaposlenih v Monsantu; tveganja, povezana z motnjami pozornosti vodstva pri sprotnem poslovanju zaradi transakcije; pogoji zaključka transakcije morda ne bodo izpolnjeni, ali pa ne bodo pod pričakovanimi pogoji ali v pričakovanem časovnem razporedu pridobljena regulatorna soglasja, potrebna za transakcijo; sposobnost strank, da izpolnita pričakovanja glede časovne izvedbe, zaključka, računovodske in davčne obravnave združitve; vpliv refinanciranja posojil, najetih za transakcijo, vpliv zadolženosti Bayerja v zvezi s transakcijo in morebiten vpliv na oceno Bayerjeve zadolženosti; učinki poslovne kombinacije Bayer in Monsanto, vključno z združenim prihodnjim finančnim stanjem družbe, operativnimi rezultati, strategijo in načrti; drugi dejavniki, opredeljeni v letnem poročilu družbe Monsanto na obrazcu 10-K, ki ga je družba poslala Komisiji za vrednostne papirje v ZDA za poslovno leto, končano v četrtek, 31. avgusta 2017, in druge vloge, ki jih je Monsanto oddal tej Komisiji ter so objavljene na spletni strani http://www.sec.gov in na Monsantovi spletni strani www.monsanto.com; in ostali dejavniki, opisani v Bayerjevih javno dostopnih poročilih, ki so objavljena na Bayerjevi spletni strani www.bayer.com. Bayer in Monsanto ne sprejemata nobene odgovornosti glede posodabljanja informacij, ki jih vsebuje to obvestilo, razen v primeru, da to zahteva zakon. Bralce tega obvestila opozarjamo, naj se ne zanašajo preveč na izjave, usmerjene v prihodnost, ki se nanašajo le na tukaj naveden datum.