27 februar 2019

Bayer povečal prodajo in dobiček – vodilni položaj v kmetijstvu po pripojitvi

Prodaja skupine je višja za 4,5 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) in znaša 39,586 milijarde evrov / Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je zvišal za 2,8 odstotka na 9,547 milijarde evrov in ga zadržujejo valutni učinki v višini 457 milijonov evrov / Divizija Pharmaceuticals je dosegla večjo prodajo (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) in nekoliko nižji dobiček. / Prodaja divizije Consumer Health je na enaki ravni kot leto poprej (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), dobiček pada / V diviziji Crop Science so povečali prodajo in občutno zvišali dobiček zaradi pripojitve, združitev se je dobro začela / Nespremenjen po varnostni profil glifosata – Bayer se odločno brani pred tožbami / Čisti prihodki znašajo 1,695 milijarde evrov in so pod vplivom enkratnih učinkov / Čisti dobiček na delnico je 5,94 evra, kar presega pričakovanja / Neto finančni dolg znaša 35,679 milijarde evrov, kar je bistveno nad pričakovanji / Bayer potrjuje napovedi za poslovanje skupine v letu 2019 in cilje za leto 2022

Leverkusen, 27. februar 2019 – Bayer je uspešno zaključil največjo pripojitev v svoji zgodovini in dosegel poslovne cilje v letu 2018. “Začrtali smo pravo smer za prihodnost,” je dejal predsednik uprave Werner Baumann na tiskovni konferenci z objavo finančnih rezultatov, ki je potekala v sredo v Leverkusnu. V letu 2018 sta se zvišala prodaja in dobiček. Po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj sta diviziji Crop Science in Pharmaceuticals dosegli večjo prodajo v primerjavi z letom poprej, prodaja divizije Consumer Health pa je ostala na enaki ravni. Bayer potrjuje napovedi za poslovanje v letu 2019 in cilje za leto 2022.

 

“V zadnjih letih smo se sistematično razvili v ciljno naravnano podjetje life science, jasno usklajeno s svetovnimi trendi na področju zdravstva in kmetijstva ter združeno pod močno krovno znamko Bayer,” je dejal Baumann. “Pripojitev na področju kmetijstva nas je dvignila na vodilni položaj na tem trgu. Združitev dveh družb se je dobro začela.”

 

Drug pomemben korak v lanskem letu je bila odločitev, objavljena konec novembra, o krepitvi družbe s številnimi ukrepi v zvezi s portfeljem, učinkovitostjo in strukturo. “Želimo biti bolj ciljno naravnani, učinkoviti, agilni in konkurenčni,” je dejal Baumann. Glede portfelja je zlasti pomembna odločitev o prodaji poslovnih enot Animal Health in blagovnih znamk divizije Consumer Health Coppertone® in Dr. Scholl’s®. Bayer prav tako načrtuje prodajo svojega 60-odstotnega deleža v podjetju Currenta, izvajalcu storitev v Nemčiji.

 

“V letu 2018 smo znova povečali prodajo in dobiček kljub zahtevnemu trgu in valutnim razmeram,” pravi Baumann. Prodaja skupine se je zvišala za 4,5 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) na 39,586 milijarde evrov. Prodaja je višja za 13,1 odstotka. Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je zvišal za 2,8 odstotka na 9,547 milijarde evrov, čeprav je dobiček zaradi negativnih valutnih učinkov za 457 milijonov evrov nižji kot pred pripojitvijo. Poslovni izid EBIT se je zmanjšal za 33,7 odstotka na 3,914 milijard evrov po odbitku posebnih dajatev v višini 2,566 milijarde evrov (v letu 2017: 1,227 milijarde evrov). Gre predvsem za izgube zaradi oslabitve (okoli 3,3 milijarde evrov) ali posebne dajatve pri pripojitvi (okoli 2,0 milijarde evrov). Te stroške smo delno izravnali z enkratnim prihodkom iz odprodaj v višini okoli 4,1 milijarde evrov.

 

Čisti prihodki so se znižali za 76,9 odstotka na 1,695 milijarde evrov delno zaradi zneska iz preteklega leta, vključno z dobičkom iz dekonsolidacije družbe Covestro. Čisti dobiček na delnico iz tekočega poslovanja je bil višji od pričakovanega, in sicer 5,94 evra (minus 10,5 odstotka). Padec v primerjavi z letom poprej je posledica sprememb portfelja in dejavnosti financiranja, ker so stroški financiranja pripojitve Monsanto vplivali na dobiček iz tega posla, ki je bil nižji iz sezonskih razlogov. Poleg tega se je zelo zmanjšalo število Bayerjevih delnic zaradi lastniških ukrepov v drugem trimesečju leta 2018.

 

Prosti denarni tok se je povečal za 17,4 odstotka na 4,652 milijarde evrov. Neto finančni dolg se je zvišal za okoli 32 milijard evrov v primerjavi z letom poprej in je 31. decembra 2018 znašal 35,679 milijarde evrov. “Po porastu zaradi pripojitve Monsanto nas veseli, da smo dolg znižali hitreje kot smo pričakovali,” je dejal finančni direktor Wolfgang Nickl.

 


Izdelki divizije Pharmaceuticals povečujejo prodajo (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), posebno močna rast na Kitajskem

 

Prodaja zdravil na recept (Pharmaceuticals) se je povečala za 3,4 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), na 16,746 milijard evrov. "To je bilo predvsem posledica velike rasti na Kitajskem in nadaljnjega močnega uspeha naših, za splošno rast ključnih izdelkov," je dejal Baumann. Prodaja peroralnega antikoagulanta Xarelto®, zdravila za oči Eylea®, zdravil za zdravljenje raka Stivarga® in Xofigo® ter zdravila za pljučno hipertenzijo Adempas ® je napredovala za 13,5 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), na 6,838 milijarde EUR. Poslovanje z zdravilom Xarelto® se je povečalo za 12,8 odstotkov (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), predvsem zaradi višjega obsega v Evropi, na Kitajskem in v Kanadi. Prodaja zdravia Eylea® se je povečala za 19,6 odstotkov (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), zaradi večjega obsega v Evropi, na Japonskem in v Kanadi. Pri zdravilu Adempas® smo zabeležili najvišjo rast prodaje, in sicer 24,1 odstotkov (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), zaradi povečanja obsega v ZDA. Prodaja zdravila Xofigo® se je znižala za 10,3 odstotkov (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), predvsem zaradi manjšega povpraševanja v ZDA in Evropi.

 

Največjo rast med ostalimi farmacevtskimi izdelki smo zabeležili pri zdravilu za sladkorno bolezen Glucobay®. Prodaja se je zaradi močne rasti obsega na Kitajskem povečala za 13,8 odstotkov (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj). Nasprotno pa se je prodaja zdravila za multiplo sklerozo Betaferon® / Betaseron® zaradi konkurenčnega tržnega okolja v ZDA znižala za 13,0 odstotkov (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj). Poleg tega so na prodajo po pričakovanjih vplivale začasne prekinitve dobave nekaterih uveljavljenih izdelkov divizije, kot sta Adalat® in Aspirin® Cardio.

 

Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk za divizijo Pharmaceuticals se je zmanjšal za 2 odstotka na 5,598 milijard evrov. Vendar so se prihodki po prilagoditvah za pretvorbo valut (Fx adj.) povečali za 2,5 odstotka, predvsem zaradi znatnega povečanja obsega - zlasti za zdravili Xarelto®  in Eylea® - ter dohodka v višini približno 190 milijonov evrov zaradi razvojnega sodelovanja s hčerinsko družbo Johnson & Johnson. Dohodke so v glavnem zadrževali povečani stroški prodanega blaga, učinki začasnih motenj v oskrbi in višji stroški prodaje.

 

 

Prodaja divizije Consumer Health povečuje prodajo (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) v regijah Latinska Amerika in Azija / Pacifik

 

Prodaja izdelkov brez recepta divizije Consumer Helath je na medletni ravni znašala 5,450 milijard evrov (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj: minus 0,7 odstotka). »Leto 2018 je bilo za naše poslovanje z zdravili brez recepta težko. Da bi dosegli uspeh v tem, hitro spreminjajočem se tržnem okolju, smo začeli z vrsto strateških ukrepov,« je dejal Baumann. V Latinski Ameriki in Aziji / Pacifiku se je poslovanje povečalo na osnovi prilagoditev za pretvorbo valut in portfelja. Nasprotno pa se je zmanjšala prodaja v Severni Ameriki in Evropi / na Bližnjem vzhodu / Afriki. Tudi začasne težave z dobavo so po pričakovanjih zadržale prodajo na področju divizije Consumer Health.

 

Poslovanje z vitamini za nosečnice Elevit® se je povečalo za 16,9 odstotkov (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), predvsem zaradi nadaljevanja močnega povpraševanja in razširitve proizvodnih linij v azijsko-pacifiški regiji in regiji Evropa / Bližnji vzhod / Afrika. Divizija je beležila tudi rast prodaje izdelkov MiraLAX® za zdravljenje občasnih zaprtij (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj: plus 12,4 odstotkov) in izdelkov za nego ran in kože Bepanthen® / Bepanthol® (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj: plus 3,0 odstotkov). Prodaja antihistaminikov Claritin® je bila na medletni ravni nižja za 6,3 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), predvsem zaradi poslovanja na primarnem prodajnem trgu v ZDA, na katerega sta vplivali šibka sezona za ta tržni segment in okrepljena konkurenca. Prodaja izdelkov za zdravje kože in intimnih delov Canesten® se je zaradi začasnih motenj v oskrbi zmanjšala za 8,2 odstotkov.

 

Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk divizije Consumer Health se je znižal za 11 odstotkov na 1,096 milijarde evrov. Po prilagoditvah za pretvorbo valut so bili prihodki za 5,5 odstotkov nižji kot leta 2017. Znižanje je bilo predvsem posledica nižjega obsega in zmanjšanja enkratnih dohodkov, ki so bili večinoma povezani z dezinvestiranjem nestrateških blagovnih znamk. Zmanjšanje prodajnih in splošnih administrativnih stroškov je le delno izravnalo te učinke.

Divizija Crop Science zaradi nakupa bistveno povečala prodajo in zaslužek

 

V poslovanju na področju kmetijstva (Crop Science) je Bayerjeva prodaja znašala 14.266 milijard evrov. Od novo pridobljenega poslovanja k tej številki pispeva okoli 5,3 milijarde evrov, medtem ko so podjetja, odprodana družbi BASF, pred zaključkom zadevnih transakcij v avgustu 2018, prispevala 1,5 milijarde evrov. 6,1-odstotno povečanje po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj je bilo v veliki meri posledica normalizacije zalog za zaščito rastlin v Braziliji, kjer so na poslovanje v preteklem letu vplivali v tem kontekstu potrebni ukrepi. Prodaja se je po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj povečala tudi v regijah Azija / Pacifik in Severna Amerika. Podjetje Bayer je imelo koristi tudi od sporazumov z družbo BASF o storitvah, zlasti sporazumov o dobavi in distribuciji izdelkov odsvojenih podjetih. V Evropi se je prodaja znižala zaradi neugodnih vremenskih razmer in regulatornih sprememb, ki so vplivale na nekatere izdelke SeedGrowth v Franciji.

 

Na podlagi predpostavke, da bi bila pridobitev Monsanta in in s tem povezanih odprodaj zaključena že 1. januarja 2017, bi bila prodaja Crop Science narasla za 3,1 odstotek (po prilagoditvah portfelja) zaradi rasti prodaje herbicidov, fungicidov, insekticidov in semen koruze ter patentiranih značilnosti, medtem ko bi poslovanje Soybean Seed & Traits ostalo na enaki ravno kot prejšnje leto. V nasprotju s tem se je prodaja zmanjšala na področju Environmental Science, predvsem zaradi načrtovanih manjših dobav proizvodov kupcu dejavnosti za potrošnike, ki je bila odsvojena v letu 2016.

 

Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk za divizijo Crop Science se je povečal za 29,8 odstotka na 2,651 milijarde evrov. To povečanje je delno posledica prihodkov iz novo pridobljenega posla (705 milijonov evrov) in priznanja bistveno višjih provizij za vračilo proizvodov v Braziliji v drugem četrtletju leta 2017. To je bilo v nasprotju s sorazmernim zaslužkom predhodnega leta, ki ga je prineslo poslovanje, odprodano družbi BASF. Zaslužke sta zadržala tudi zmanjšan obseg prodaje v Evropi in negativni valutni učinek v višini 101 milijona evrov za Bayerjevo poslovanje pred nakupom Monsanta.

 

28. januarja 2019 so bile v ZDA vložene tožbe približno 11.200 tožnikov v zvezi z izdelkom za varstvo rastlin glifosatom. "Ne strinjamo se s sodbo sodišča prve stopnje v zadevi Johnson, zato smo vložili pritožbo," je dejal Baumann. Tudi v zvezi z nadaljnjimi postopki, sedem od teh je trenutno predvidenih za letos, je dodal: "Znanost imamo na svoji strani in bomo še naprej odločno zagovarjali ta, v sodobnem in trajnostnem kmetovanju pomemben in varen herbicid."

 

Področje Animal Health raste v treh od štirih regij (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj)

 

Prodaja področja Animal Health se je v letu 2018 povečala na 1,501 milijarde evrov, kar je enako kot v predhodnem letu (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj: plus 0,5 odstotka). Poslovanje se je (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) razširilo v vseh regijah, razen v regiji Evropa / Bližnji vzhod / Afrika. Prodaja ovratnice proti boham in klopom Seresto® / Foresto®  se je povečala za 28,5 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), medtem ko se je v primerjavi s preteklim letom poslovanje z družino izdelkov proti bolham, klopom in glistam Advantage® zmanjšalo za 9,3 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj). Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je znižal za 6 odstotkov na 358 milijonov evrov. Kljub temu je bil dobiček po prilagoditvah za pretvorbo valut na enaki ravni kot v predhodnem letu (plus 0,8 odstotka). Povečanje nabavne vrednosti prodanega blaga in negativen vpliv na prodajo in prihodke zaradi uporabe novih računovodskih standardov poročanja (MSRP 15) sta se izravnala z nižjimi prodajnimi stroški in drugimi dejavniki.

 

Bayer potrdil kratkoročne in srednjeročne cilje

 

Bayer je potrdil napovedi za leto 2019 in srednjeročne cilje za leto 2022, ki jih je 5. decembra 2018 predstavil na svojem dogodku Capital Markets Day. Družba pričakuje, da bo prodaja leta 2019 znašala približno 46 milijard evrov. To predstavlja približno 4-odstotno povečanje (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj).

 

Bayer namerava povečati poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk na približno 12,2 milijarde evrov (po prilagoditvah za pretvorbo valut), osnovni dobiček na delnico pa naj bi se dvignil na približno 6,80 evrov (po prilagoditvah za pretvorbo valut). V te cilje niso vračunani spremembe deviznih tečajev ali načrti za izstop poslovne enote za zdravje živali Animal Health, odprodajo blagovnih znamk Consumer Health Coppertone® in dr. Scholl's® ter prodaja 60-odstotnega deleža v nemškem ponudniku storitev za lokacije Currenta.

 

Za Crop Science Bayer leta 2019 predvideva, da bo dosegel približno 4-odstotno rast prodaje (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelja) ter maržo poslovnega izida  EBITDA pred odbitkom posebnih postavk v višini približno 25 odstotkov. Za Pharmaceuticals Bayer pričakuje, da se bo prodaja povečala za približno 4 odstotke (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelja), marža poslovnega izida EBITDA pred odbitkom posebnih postavk pa se bo povečala za okoli 34 odstotkov. V diviziji Consumer Health si družba prizadeva povečati prodajo za približno 1 odstotek (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelja) ter doseči maržo poslovnega izida EBITDA pred odbitkom posebnih postavk v višini okoli 21 odstotkov. Tudi za divizijo Animal Health Bayer predvideva 4-odstotno rast prodaje (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelja) ter doseči maržo poslovnega izida EBITDA pred odbitkom posebnih postavk v višini okoli 24 odstotkov

 

Celotno letno poročilo Annual Report 2018 je na voljo na spletni strani

www.annualreport2018.bayer.com

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.

Bayer Group Key Data, Fourth Quarter and Full Year 2018

(Continuing operations – prior-year data restated.)

 

Bayer Group

(EUR million)

Q4 2017

Q4 2018

Change

in %

FY 2017

FY 2018

Change

in %

Sales

8,596

11,062

+28.7

35,015

39,586

+13.1

EBITDA before special items

1,783

2,065

+15.8

9,288

9,547

+2.8

EBIT

625

-4,142

-

5,903

3,914

-33.7

Special items

-632

-5,251

-

-1,227

-2,566

-

EBIT before special items

1,257

1,109

-11.8

7,130

6,480

-9.1

Net income *

148

-3,924

-

7,336

1,695

-76.9

Earnings per share (EUR) *

0.17

-4.00

-

8.29

1.80

-78.3

Core earnings per share (EUR)

1.39

1.10

-20.9

6.64

5.94

-10.5

Number of employees **

99,820

116,998

+17.2

99,820

116,998

+17.2

 

Pharmaceuticals

(EUR million)

Q4 2017

Q4 2018

Change

in %

FY 2017

FY 2018

Change

in %

Sales

4,215

4,291

+1.8

16,847

16,746

-0.6

EBITDA before special items

1,235

1,266

+2.5

5,711

5,598

-2.0

EBIT

795

-302

-

4,325

3,213

-25.7

Special items

-187

-1,289

-

-340

-1,362

-

EBIT before special items

982

987

+0.5

4,665

4,575

-1.9

 

Consumer Health

(EUR million)

Q4 2017

Q4 2018

Change

in %

FY 2017

FY 2018

Change

in %

Sales

1,399

1,331

-4.9

5,862

5,450

-7.0

EBITDA before special items

251

279

+11.2

1,231

1,096

-11.0

EBIT

-110

-2,607

-

518

-2,077

-

Special items

-258

-2,781

-

-300

-2,776

-

EBIT before special items

148

174

+17.6

818

699

-14.5

 

Crop Science

(EUR million)

Q4 2017

Q4 2018

Change

in %

FY 2017

FY 2018

Change

in %

Sales

2,263

4,661

+106.0

9,577

14,266

+49.0

EBITDA before special items

304

543

+78.6

2,043

2,651

+29.8

EBIT

64

-934

-

1,235

3,138

+154.1

Special items

-155

-985

-

-408

1,841

-

EBIT before special items

219

51

-76.7

1,643

1,297

-21.1

 

Animal Health

(EUR million)

Q4 2017

Q4 2018

Change

in %

FY 2017

FY 2018

Change

in %

Sales

322

330

+2.5

1,571

1,501

-4.5

EBITDA before special items

49

47

-4.1

381

358

-6.0

EBIT

10

36

-

307

312

+1.6

Special items

-23

-1

-

-31

-7

-

EBIT before special items

33

37

+12.1

338

319

-5.6

 

 

EBIT(DA), special items and core earnings per share are not defined in the International Financial Reporting Standards and should therefore be regarded only as supplementary information. For the definition of these indicators, see the current annual report at www.bayer.com.

 

* Including discontinued operations / ** Full-time equivalents at end of period