17 maj 2018

Bayer razočaran nad razsodbo sodišča EU

Splošno sodišče Evropske unije je odločilo, da so bile omejitve uporabe neonikotinoidov, ki jih je leta 2013 uvedla Evropska komisija, zakonite. / Bayer bo na podlagi poglobljene analize ocenil posledice razsodbe in morebitne pravne možnosti.

Monheim, 17. maj 2018 – Bayer je razočaran nad razsodbo Splošnega sodišča Evropske unije o primeru T-429/13 Bayer CropScience v European Commission. Sodišče je odločilo, da je bil sklep Evropske komisije iz leta 2013, s katerim so omejili uporabo nekaterih neonikotinoidov, zakonita. Bayer bo natančno preučil razsodbo in ocenil njene posledice ter morebitne pravne možnosti.

Bayer je tožbo vložil z namenom, da bi se presodilo o jasnosti pravne podlage za odločitev Komisije, ki je bila po Bayerjevem mnenju nejasna. Bayer je še naprej prepričan o varnosti svojih izdelkov, seveda ob uporabi v skladu z navodili za uporabo.