26 julij 2018

Bayer širi strateško sodelovanje z ustanovo Broad Institute of MIT and Harvard

V skupnem projektu „Precision Cardiology Laboratory“ uporabljamo inovativne tehnologije za raziskave bolezni srca in ožilja na molekularni ravni in razvoj novih možnosti zdravljenja. / V naslednjih petih letih načrtujemo dodatne naložbe v višini do 22 milijonov USD.

 

Berlin, junij 2018 – Bayer in Broad Institute of MIT and Harvard širita svoje strateško sodelovanje na področju razvoja novih možnosti zdravljenja bolnikov z boleznimi srca in ožilja, kot je na primer srčno popuščanje. Srčno popuščanje nastane, ko srce ne črpa dovolj krvi po telesu. To bolezen povzročajo številni dejavniki. Potrebni so novi pristopi in metode za poglobljeno razumevanje možnih vzrokov, kar bo omogočilo razvoj novih možnosti zdravljenja za bolnike.

 

Raziskovalci ustanove Broad Institute in družbe Bayer bodo prvič sodelovali v skupnem laboratoriju za „Precision Cardiology“ v ustanovi Broad Institute v Bostonu. Cilj sodelovanja je nadaljnje preučevanje bolezni srca in ožilja na ravni molekularnih mehanizmov in razvoj novih oblik zdravljenja za bolnike.

 

„Veselimo se širitve sodelovanja z ustanovo Broad Institute z namenom nadaljnje poglobitve poznavanja bolezni srca in ožilja ter skupnega razvoja novih možnosti zdravljenja bolnikov“, je dejal dr. Jörg Möller, član izvršnega odbora divizije Pharmaceuticals in vodja raziskav in razvoja. „Broad Institute je že pomemben in strateški partner družbe Bayer. Skupni laboratoriji so nov model partnerstva za industrijo in akademsko znanost ter bodo še dodatno podprli raziskave bolezni srca in ožilja v družbi Bayer in ustanovi Broad Institute.“

 

V skupnem laboratoriju „Precision Cardiology Laboratory“ poteka medsebojno sodelovanje znanstvenikov obeh partnerjev. Pri tem združujejo strokovno znanje in inovativne metode ustanove Broad Institute, kot na primer enocelično sekvenciranje, z Bayerjevimi dolgoletnimi izkušnjami pri razvoju zdravil. Zato lahko koncepte, izdelane v laboratoriju, hitreje prenesemo v klinične študije, bolniki pa prej dobijo na voljo nove oblike zdravljenja.

 

V okviru sodelovanja bomo lahko razvili obsežne sklope podatkov za ugotavljanje možnih vzrokov srčnega popuščanja in podrobnejših enoceličnih sekvenc kardiovaskularnega tkiva pri ljudeh in živalih. Z analizo zdravih in bolezensko spremenjenih vzorcev tkiv smo ustvarili sklope podatkov za pridobivanje novih spoznanj o srčnem popuščanju.

 

„Visokoločljive slike celic in tkiv nam bodo zelo pomagale pri boljšem razumevanju srčnega popuščanja in razvoju novih oziroma boljših zdravil“, je dejal Patrick Ellinor, strokovni vodja laboratorija “Precision Cardiology Laboratory” in direktor enote za srčno aritmijo v Splošni bolnišnici Massachusetts. „Potencial tega razširjenega partnerstva v korist bolnikov je osupljiv.“

 

V okviru sodelovanja bo Bayer v naslednjih petih letih investiral do 22 milijonov USD. Skupina 20 sodelavk in sodelavcev iz obeh organizacij bo pri tem uporabljala že uveljavljene oblike obstoječega sodelovanja: Raziskovalni in usmerjevalni odbori z enakim številom predstavnikov obeh organizacij bodo sprejemali odločitve o izboru in uvedbi posameznih projektov. Ko bodo doseženi že opredeljeni kriteriji, lahko Bayer omogoči doseganje že določenih mejnikov in plačila licenčnin.

 

Partnerstvo med ustanovo Broad Institute in družbo Bayer se je pričelo leta 2013 na področju onkologije in so ga pred kratkim razširili na druga področja. Leta 2015 so v raziskave vključili področje genomskih raziskav bolezni srca in ožilja.

 

O ustanovi Broad Institute of MIT and Harvard

Ustanova Eli and Edythe L. Broad Institute of Harvard in MIT je bila ustanovljena leta 2004, ker so želeli generaciji kreativnih raziskovalcev omogočiti, da temeljito spremenijo medicino. Cilj prizadevanj ustanove Broad Institute je opisati vse molekularne sestavine živih organizmov in njihovo medsebojno delovanje, raziskati molekularno ozadje pomembnih bolezni človeštva, razvijati učinkovite nove diagnostične in terapevtske metode ter razkriti nova spoznanja, orodja, metode in podatke znanstvenikov.  V okviru ustanove  MIT, Harvard in njenih bolnišnic ter ustanove Broad Institute, ki sta jo ustanovila vizionarja in filantropa Eli in Edythe L. Broad iz Los Angelesa, so dejavni profesorji in strokovnjaki oziroma študentje na vseh področjih biomedicinskih raziskav ustanov MIT, Harvard in drugih. Poleg tega sodelujejo z več kot stotimi zasebnimi in državnimi institucijami iz več kot 40 držav po vsem svetu. Za več informacij o ustanovi Broad Institute obiščite http://www.broadinstitute.org.

 

O srčno-žilnih boleznih v Bayerju

Bayer želi v skladu s svojim poslanstvom „Science for a better life“ izboljšati življenje ljudi z nadaljnjim razvojem svojih portfeljev inovativnih zdravil. Srčno-žilne bolezni so resen problem v naši družbi. Bayer raziskuje nove možnosti zdravljenja srčno-žilnih, pljučnih in ledvičnih bolezni v širokem spektru terapevtskih področij. Področje kardiologije v Bayerju vključuje številna zdravila in še večje število drugih učinkovin v različnih predkliničnih in kliničnih razvojnih fazah. Vsi ti izdelki odražajo raziskovalna prizadevanja podjetja, katerih namen je osredotočanje na ustrezne tarčne molekule (tarče) in signalne poti za zdravljenje srčno-žilnih bolezni.

 

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35,0 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Kontaktna oseba za vprašanja predstavnikov medijev

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.