26 april 2018

Bayer sooblikoval globalno partnerstvo za trajnostno poslovanje malih kmetij

Novo partnerstvo bo v sodelovanju z lokalnimi partnerji razvilo modele trajnostnega in prožnega poslovanja za zagotavljanje dohodkovnega preživetja in preskrbe s hrano / Partnerstvo poleg Bayerja sestavljajo še International Finance Corporation, Netafim in SwissRe Corporate Solutions

 Zoom image

Monheim/Washington D.C., 25. april 2018 – Bayer, International Finance Corporation (IFC, članica skupine Svetovne banke), Netafim in Swiss Re Corporate Solutions so pred dnevi oblikovali globalno partnerstvo Better Life Farming, da bi malim kmetom v državah v razvoju zagotoviti celostne in inovativne rešitve ter jim omogočiti trajnostno poslovanje na njihovih kmetijah.

 

V sodelovanju s številnimi partnerji bo partnerstvo Better Life Farming ponudilo celovit pristop za sajenje semen, kapljično namakanje, varstvo rastlin, finančno poslovanje in zavarovanje – vse bo prilagojeno posebnim lokalnim potrebam in kulturam, ki jih gojijo kmetovalci na površinah, manjših od 2 hektarjev. Okoli 450 milijonov malih kmetov po vsem svetu se sooča z različnimi izzivi – pomanjkanje finančnih sredstev, neugodne podnebne spremembe, pomanjkanje vode, škodljivci in bolezni rastlin, odseljevanje s podeželja, nihajoče cene blaga in regulatorne ovire. Zaradi teh ovir ne morejo v celoti izkoristiti produkcijskih možnosti svojih kmetij. Partnerstvo Better Life Farming bo povezalo globalno strokovno znanje z lokalnimi dognanji in partnerji ter zagotovilo napredne agronomske rešitve. S tem želi pomagati kmetovalcem, da izkoristijo možnosti razvoja – ne le da preživijo, temveč tudi uspešno in trajnostno poslujejo.

 

»Če želimo pomagati kmetovalcem pridelati več zdrave, varne in cenovno dostopne hrane na trajnosten način, moramo na svetovni ravni postopoma uvajati inovativnost, sodelovanje in ustvarjalnost,« je dejal Liam Condon, predsednik Bayerjeve divizije Crop Science. »Better Life Farming je odličen primer, kako lahko skupna prizadevanja in zavezanost inovativnosti, trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti prispevata k boljšemu življenju ne le malih kmetovalcev in njihovih družin, temveč tudi njihovih lokalnih skupnosti.«

 

Začetni pilotni projekt Better Life Farming je že pomagal nekaterim kmetovalcem, kot je kenijska mala kmetovalka Ruth Kajuju. Kajuju pravi, da si z izboljšanim kmetovanjem in varstvom rastlin lahko privošči šolanje otrok, hkrati pa v prihodnjih letih pričakuje še večji pridelek.

 

Sérgio Pimenta, podpredsednik družbe IFC za Bližnji vzhod in Afriko, pojasnjuje: »IFC v sodelovanju, ki je trajnostno, vzajemno koristno in ga spodbuja ugodno poslovno okolje, izvaja ekosistemski pristop in podpira male kmetovalce na vseh vidikih vrednostne verige. To pomeni združevanje dobaviteljev surovin, financerjev in kupcev, vključno z usposabljanjem za poslovanje in agronomske prakse.”

 

»Partnerstvo Better Life Farming pomaga zaščititi tudi male kmetovalce pred izpadi dohodka zaradi suše, toče, poplav in drugih neugodnih vremenskih razmer. S ponudbo finančnega nadomestila za izpad pridelka in dohodka, lahko zavarovanje pridelkov hitro pomaga k finančnemu okrevanju kmetovalcev po naravni nesreči – hkrati pa lahko kmetovalci nadaljujejo poslovanje in preživljajo svoje družine,« pojasnjuje Agostino Galvagni, glavni izvršni direktor družbe Swiss Re Corporate Solutions.

 

Rain Maidan, glavni izvršni direktor družbe Netafim, poudarja: »S tem partnerstvom želimo ponuditi rešitve za najbolj pereče globalne izzive, kot sta naraščajoče povpraševanje po hrani in pomanjkanje vode. S kapljičnim namakanjem in drugimi naprednimi kmetijskimi praksami omogočamo malim kmetovalcem, da dosežejo bistveno višje donose, zmanjšajo odvisnost od vremenskih pogojev ter zagotovijo gospodarsko rast.«

 

Better Life Farming želi zagotoviti več varnih, hranljivih in cenovno dostopnih živil za rastoče svetovno prebivalstvo ter prispevati k uresničevanju cilja trajnostnega razvoja OZN za »odpravo lakote, doseganje zanesljive oskrbe s hrano in boljše prehrane ter spodbujanje trajnostnega kmetijstva.« Z učinkovito rabo razpoložljivih virov, na primer vode, gnojil in energije, bo pridelovalcem omogočila več visokokakovostnih pridelkov, ustvarila višje dohodke in napravila kmetovanje privlačno tudi za prihodnje generacije, za uspešen razvoj podeželskih skupnosti.

 

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35,0 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

O ustanovi IFC

IFC je sestrska organizacija Svetovne banke in članica skupine Svetovne banke ter največja globalna ustanova za razvoj, osredotočena na zasebni sektor na novih trgih. Sodelujemo z več kot 2.000 podjetji po vsem svetu ter uporabljamo svoj kapital, strokovno znanje in vpliv za ustvarjanje trgov in priložnosti na najtežavnejših območjih sveta. V poslovnem letu 2017 smo z vplivom na zasebni sektor dosegli rekordno dolgoročno financiranje za države v razvoju v višini 19,3 milijarde USD zaradi odpravljanja revščine in spodbujanja splošne blaginje. Za več informacij obiščite www.ifc.org.

 

O družbi Netafim

Netafim je vodilni svetovni ponudnik sistemov kapljičnega namakanja za trajnostno prihodnost. S svojimi 29 podružnicami, 17 proizvodnimi obrati in 4.500 zaposlenimi po vsem svetu zagotavlja Netafim inovativne, posebej prilagojene rešitve za milijone kmetovalcev, od malih do velikih kmetijskih pridelovalcev v več kot 110 državah. Družba je bila ustanovljena leta 1965 in prva razvila revolucionarno tehnologijo kapljanja ter omogočila preusmeritev v kapljično namakanje. Danes zagotavlja Netafim različne rešitve kapljičnega namakanja za kmetijstvo, rastlinjake, krajinsko načrtovanje in rudarstvo, vključno s strokovno agronomsko, tehnično in operativno podporo. Netafim ima prav tako vodilno vlogo na področju digitalnega kmetijstva za namakanje, pri čemer v najsodobnejšem sistemu združuje nadzor, analize in avtomatizacijo. S svojimi celostnimi rešitvami od vodnega vira do korenin nudi Netafim namakanje in projekte rastlinjakov »na ključ«, podprte z inženiringom, projektnim vodenjem in storitvami financiranja. Oglejte si, kako njihove rešitve spreminjajo gospodarjenje v kmetijstvu in pomagajo svetu, da pridela več hrane z manjšim izkoriščanjem virov: www.netafim.com.

 

O družbi SwissRe Corporate Solutions

Swiss Re Corporate Solutions zagotavlja rešitve prenosa tveganja za velika in srednje velika podjetja po vsem svetu. S svojimi inovativnimi, potrebam kupca prilagojenimi izdelki in standardnim zavarovalnim kritjem prispeva k prožnejšemu poslovanju podjetij ter hkrati zagotavlja podjetjem dodatno varnost kot vodilni ponudnik storitev na področju odškodninskih zahtevkov. Enota za živilsko dejavnost in kmetijstvo nudi obsežen sklop inovativnih rešitev prenosa tveganja, na primer kritje izpada pridelka, vremenske razmere in zavarovanje prihodkov, in sicer za stranke v celotni kmetijski dobavni verigi. Svoje storitve nudimo tudi neposredno kmetovalcem preko zadrug in drugih distribucijskih partnerjev. Swiss Re Corporate Solutions opravlja storitve za stranke v več kot 50 pisarnah po vsem svetu s finančno podporo družbe Swiss Re Group. Obiščite spletno stran corporatesolutions.swissre.com

 

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.