15 julij 2016

Bayer zvišuje ponudbo za Monsanto in zagotavlja gotovost o finančnih in regulatornih zadevah

Na podlagi dodatnih informacij, prejetih v zasebnih pogovorih, je Bayer 1. julija zvišal gotovinsko ponudbo na 125 USD na delnico. / Bayer celovito obravnava vprašanja družbe Monsanto o financiranju posla. / Poleg morebitnih zahtevanih obveznosti do regulatornih organov je Bayer ponudil protimonopolno pristojbino za prevzem v višini 1,5 milijarde USD in s tem ponovno potrjuje svoje zaupanje v uspešen zaključek. / Spremenjena ponudba ohranja prepričljiv potencial ustvarjanja vrednosti za Bayerjeve delničarje. / Bayer ostaja v celoti zavezan nadaljnjim prizadevanjem za realizacijo tega posla.

V zadnjih nekaj tednih so potekali zasebni pogovori med družbami Bayer in Monsanto. Na podlagi dodatnih informacij je Bayer 1. julija verbalno zvišal svojo gotovinsko ponudbo Monsantovim delničarjem s 122 USD na 125 USD na delnico, 9. julija pa je družbi Monsanto predložil novo ponudbo v pisni obliki. Poleg tega je upošteval vse pomisleke družbe Monsanto glede financiranja in regulatornih zadev ter je pripravljen po potrebi prevzeti določene obveznosti do regulatornih organov z namenom zaključka predlaganega prevzema družbe Monsanto.

Bayer ponovno potrjuje, da ponudba zagotavlja varnost posla in ne bo odvisna od pogoja financiranja. Pripravljena je pogodba o sindiciranem posojilu, ki bo zagotovila zadostna finančna sredstva za celoten posel. Pogodbo bo podpisalo pet bank (BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC in JP Morgan).

Bayer je še naprej prepričan v svojo sposobnost, da pravočasno pridobi vsa potrebna regulatorna soglasja ob upoštevanju geografskih in proizvodnih portfeljev, ki se dopolnjujejo. Poleg morebitnih obveznosti do regulatornih organov je Bayer ponudil protimonopolno pristojbino za prevzem v višini 1,5 milijarde USD in s tem ponovno potrjuje svoje zaupanje v uspešen zaključek.

“Prepričani smo, da je ta posel najboljša razpoložljiva priložnost za Monsantove delničarje, ki jim bo zagotovila zelo privlačno, takojšnjo in zanesljivo vrednost. Bayer je v celoti zavezan nadaljnjim prizadevanjem za realizacijo tega posla,” je dejal Werner Baumann, glavni izvršni direktor skupine Bayer AG.

Bayer meni, da njegova ponudba v celoti upošteva pravo vrednost družbe Monsanto in vse koristi od sinergij, ki bi jih omogočila združitev. Spremenjena ponudba predstavlja 40-odstotno premijo nad končno ceno delnice družbe Monsanto z dne 9. maja 2016.

Posebne pogoje kakršnega koli dokončnega sporazuma o poslu mora odobriti Bayerjev nadzorni svet.

Več informacij najdete na: www.advancingtogether.com 

Bayer: Science For A Better Life
Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2015 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 46,3 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,3 milijarde evrov. Te številke vključujejo tudi podatke za področje visokotehnoloških polimerov, ki je 6. oktobra 2015 vstopilo na borzo kot samostojno podjetje pod imenom Covestro. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko privedejo do bistvenih razlik med dejanskimi prihodnjimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo družbe in tukaj podanimi napovedmi. Med te dejavnike sodijo podatki, objavljeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.

 

Dodatne informacije

To sporočilo se nanaša na predlagano ponudbo družbe Bayer Aktiengesellschaft oziroma njenih podružnic (“Bayer”) za nakup vseh uveljavljajočih se rednih delnic po nominalni vrednosti 0,01 USD na delnico družbe Monsanto Company, korporacije Delaware (“Monsanto”). To sporočilo ni niti ponudba za nakup niti poziv k ponudbi za prodajo delnic družbe Monsanto. V tem trenutku se še ni pričelo zbiranje ponudb za delnice družbe Monsanto. Ko bo objavljen javni razpis za delnice družbe Monsanto, bo Bayer Komisiji ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) predložil svojo ponudbo s pripadajočo dokumentacijo (vključno s ponudbo za nakup, spremnim pismom in drugo ponudbeno dokumentacijo) v zvezi z javnim razpisom.  Celotna dokončna ponudbena dokumentacija bo poslana delničarjem družbe Monsanto.  POZIVAMO DELNIČARJE DRUŽBE MONSANTO, DA PO PREJEMU PONUDBENE DOKUMENTACIJE PREBEREJO VSE DOKUMENTE, KER VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE O PONUDBI, KI JIH DELNIČARJI MORAJO UPOŠTEVATI PRED SPREJEMOM KAKRŠNE KOLI ODLOČITVE O PONUDBI ZA NAKUP NJIHOVIH DELNIC. Delničarji družbe Monsanto bodo lahko dobili brezplačne izvode teh dokumentov (ko oziroma če bodo na voljo) in drugo dokumentacijo, ki jo je Bayer predložil komisiji SEC, na spletni strani komisije SEC www.sec.gov.