08 junij 2018

Bayerjeva fundacija – 350.000 evrov za inovativne projekte

Podpora študijskim projektom po vsem svetu na področjih life sciences, kmetijstva, kemije in medicine /  Posebni programi za usposabljanje učiteljev biologije in kemije ter druge zdravstvene poklice / Dodatna sredstva v višini 50.000 evrov za študente iz afriških držav v Nemčiji / Spletne prijave so možne do 18. julija 2018

 Zoom image

Leverkusen, junij 2018 – Fundacija Bayer Science & Education Foundation sprejema prijave za letošnji krog mednarodnih programov štipendiranja. Ambiciozni študentje iz akademskega sektorja se lahko prijavijo za štipendije Otto Bayer, Carl Duisberg, Jeff Schell ali Kurt Hansen, če se želijo lotiti inovativnega študijskega projekta v tujini, ali če prihajajo iz tujih držav in načrtujejo projekt v Nemčiji. Finančna podpora je namenjena vsem študijskim področjem v zvezi z life sciences, kemijo ali medicino, kmetijskim inženiringom, digitalnim kmetovanjem, biologijo, biokemijo, rastlinsko/biotehnologijo, biološkim/kemičnim procesnim inženiringom, humano medicino in veterino, farmacijo, računalniškimi področji life sciences ter usposabljanjem učiteljev biologije ali kemije.

 

V okviru svojega programa ponuja fundacija Bayer Science & Education Foundation ponovno dodatna sredstva v višini 50.000 evrov, namenjena študentom iz afriških držav, ki načrtujejo študijske projekte na zgoraj naštetih znanstvenih področjih v Nemčiji, ali študentom iz Nemčije, ki načrtujejo implementacijo projekta v Afriki. Poleg štipendij v akademskem sektorju so na voljo tudi štipendije Hermann Strenger, namenjene mladim, ki želijo v okviru neakademskega usposabljanja pridobiti začetne delovne izkušnje v tujini. Prizadevni pripravniki na področju zdravstva (komerciala, industrija, znanstveni ali medicinski poklici) so vabljeni, da se prijavijo. Prijave lahko predložijo mladi strokovnjaki na teh področjih, ki so v zadnjih dveh letih zaključili izobraževanje. V okviru tega programa želi fundacija Bayer Science & Education Foundation ponuditi mladim ljudem ciljno štipendiranje v neakademskem sektorju, ki jim omogoča pridobitev strokovnih izkušenj v tujini. Odločitev o podelitvi štipendij bo sprejela neodvisna znanstvena komisija sredi septembra 2018.

 

Rok za oddajo prijav za vseh pet programov štipendiranja je 18. julij 2018. Obrazci za prijavo in podrobne informacije o Bayerjevem programu štipendiranja in fundaciji Bayer Science & Education Foundation so na voljo na spletni strani:

 

http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx

 

Za vsa vprašanja o naših programih štipendiranj smo vam na voljo na naslovu scholarships@bayer-stiftungen.de oziroma telefonski številki +49 214 30 41111.

 

Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

 

Kontaktna oseba za vprašanja predstavnikov medijev

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.