27 september 2017

Bayerjeva fundacija bo dodelila nove štipendije za spodbujanje mednarodnih nadarjenih posameznikov v višini 417.000 EUR

Od ustanovitve programa leta 1923 je to je najvišji znesek za štipendije/Podpora za študijske projekte s poudarkom na znanosti, kmetijstvu, zdravju in usposabljanju učiteljev na področju biologije in kemije/Posebni programi za poklicne kariere na področju tehnologije in zdravja ter projekte, ki so osredotočeni na Afriko

Leverkusen, 21. septembra 2017 – Fundacija Bayer Science & Education Foundation s približno 417.000 EUR nudi rekordno vsoto za 65 nadarjenih mladih, ki si želijo realizirati mednarodne študijske projekte in projekte poklicnega usposabljanja. Prejemniki novih štipendij so študenti naravoslovja, kmetijstva in medicine ter tisti, ki se usposabljajo za učitelje na področju naravoslovja ali mladi, ki se usposabljajo zunaj akademskih poklicev. »Če želimo uspešno oblikovati prihodnost, potrebujemo predane in ustvarjalne mlade znanstvenike. Zato z Bayerjevim programom štipendiranja nadarjenim mladim pomagamo sodelovati pri posebnih projektih v tujini,« pravi Kemal Malik, član upravnega odbora družbe Bayer, ki je odgovoren za področje inovacij.


Trenutni Bayerjev program štipendiranja sledi tradiciji prvih štipendij, ki jih je leta 1923 začel podeljevati dr. Carl Duisberg, takratni generalni direktor Skupine Bayer. Duisberg velja za pionirja na področju intenzivnega sodelovanja med industrijo in univerzami, kakor tudi družbene odgovornosti podjetij. Dr. Carl-Heinz Duisberg, član znanstvenega odbora Bayerjevega programa štipendiranja in najmlajši vnuk ustanovitelja programa je pojasnil naslednje: »Moj ded je želel mladim talentom ponuditi najboljše priložnosti za razvoj, saj je to videl kot način za zagotavljanje dolgoročnih koristi za družbo. Prav tako naj bi dejal: ‚Vse prihranke moramo nameniti znanosti – to je najboljša naložba, ki jo lahko naredimo.‘« 

 

Vse štipendije poudarjajo poslanstvo Bayerjeve fundacije za delo z mladimi ter naslednjo generacijo znanstvenikov in oblikovalcev javnega mnenja ter krepitev zanimanja za največje izzive, s katerimi se sooča naša družba, npr. za zdravje in kmetijstvo.


Poleg štipendij Otto Bayer, Jozef Schell in Carl Duisberg, Bayerjev program štipendij vključuje tudi štipendiji Kurt Hansen in Hermann Strenger. Fundacija Bayer Science & Education Foundation pa že tretjič ponuja tudi dodatna posebna razpoložljiva sredstva za program »Talents for Africa«. Štipendije so namenjene študentom in pripravnikom v okviru poklicnega usposabljanja na področju naravoslovnih in zdravstvenih disciplin, ki si želijo realizirati študijski projekt v tujini in za to potrebujejo finančno podporo. Poleg nemških študentov, ki si želijo študirati v tujini, fundacija podpira tudi prejemnike štipendije iz drugih držav, ki bi radi realizirali primerljiv projekt v Nemčiji. 


Akademske discipline, ki bodo letos prejele podporo, vključujejo naravoslovje, kemijo, kmetijstvo, kakor tudi humano in veterinarsko medicino. Skupaj bo dodeljenih 56 štipendij. Trije prejemniki štipendije Kurt Hansen bodo prejeli tudi podporo pri usposabljanju za učitelje na področju naravoslovja. Poleg štipendij v akademskem sektorju so na voljo tudi štipendije Hermann Strenger, ki so namenjene za podporo mladim, ki skušajo v okviru neakademskega programa usposabljanja pridobiti začetne delovne izkušnje v tujini. Letos bo podporo prejelo šest mladih iz Nemčije, ki v okviru svojega poslovnega, tehničnega ali zdravstvenega usposabljanja nameravajo nekaj časa preživeti v tujini.


S pomočjo štipendij družbe Bayer bo 47 novih štipendistov iz Nemčije lahko začelo izvajati svoje projekte v 18 različnih državah: Argentini, Avstraliji, Braziliji, Čilu, Etiopiji, Franciji, Gabonu, Izraelu, Mehiki, Nikaragvi, Ruski federaciji, Ruandi, Španiji, Šrilanki, Švedski, Švici, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike. 18 novih prejemnikov štipendij, ki bodo lahko začeli svoje projekte izvajati v Nemčiji, pa prihaja iz naslednjih držav: Avstrije, Bangladeša, Brazilije, Kanade, Egipta, Finske, Italije, Mehike, Maroka, Nizozemske, Nigerije, Pakistana, Ruske federacije, Singapurja, Sirije, Tunizije, Turčije in Združenega kraljestva.

 

Fundacija Bayer Science & Education Foundation tako začenja izvajati že enajsti krog svojega programa financiranja, ki nudi ciljno usmerjeno pomoč za znanstvene izmenjave in mednarodne delovne izkušnje za mlade. Financiranje je namenjeno ustvarjalnim, visoko motiviranim in družbeno angažiranim mladim, ki imajo nadpovprečne ocene. Naslednji krog prijav se začne junija leta 2018. 

Več informacij je na voljo na spletni strani www.bayer-foundations.com.

 

###

 

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2016 je imela skupina Bayer okoli 115.200 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 46,8 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,7 milijarde evrov. Te številke vključujejo tudi podatke za področje visokotehnoloških polimerov, ki je 6. oktobra 2015 vstopilo na borzo kot samostojno podjetje pod imenom Covestro. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.