07 junij 2017

Bayerjeva Fundacija za znanost & izobraževanje pričela z novim krogom financiranj

Bayerjeva Fundacija ponuja 350.000 evrov za inovativne projektne ideje.

  • Podpora študijskim projektom po svetu na področjih life science, kemije in medicine
  • Posebni programi za usposabljanje učiteljev biologije in kemije kot tudi za karierni razvoj zdravstvenih poklicev
  • Dodatnih 50.000 evrov iz sklada, namenjenih za študente afriških držav v Nemčiji
  • Rok za ta krog spletnih prijav se zaključi 18. julija 2017

Prijave za mednarodne programe štipendiranja fundacije Bayer Science & Education Foundation so odprte za naslednji letni krog štipendij. Na akademskem področju se lahko ambiciozni študentje, ki želijo izvajati inovativne študijske projekte v tujini ali prihajajo iz tujih držav in načrtujejo projekt v Nemčiji, prijavijo na štipendijske programe Otto Bayer, Carl Duisberg, Jeff Schell, ali Kurt Hansen. Podprti bodo projekti z vseh področij life science, kemije ali medicine, kot so kmetijski inženiring, digitalno kmetovanje, biologija, biokemija, rastlinska oz. biotehnologija, bio / kemijski procesni inženiring, človeška ali veterinarska medicina, farmacija, statistična bioznanost ter trening za učitelje biologije ali kemije.

 

Program Fundacije Bayer Science & Education Foundation letos razpisuje dodatnih 50.000 evrov za študente iz afriških držav, ki načrtujejo izvedbo študijskih projektov zgoraj omenjenih znanstvenih področij v Nemčiji ali za nemške študente, ki načrtujejo uvedbo projektov v afriških državah. Poleg štipendij v akademskem sektorju so na voljo tudi štipendije Hermann Strenger za podporo mladim na ne-akademskih programih usposabljanj, ki si želijo prvič nabirati izkušnje v tujini. Prijavijo se lahko posamezniki poklicev, povezanih z zdravstvom  (trženje, industrija, znanstveni ali medicinski poklici). Prijavijo se lahko tudi mladi strokovnjaki s teh področij, ki so že zaključili svoje usposabljanje v zadnjih dveh letih. S tem programom želi Fundacija ciljno ponuditi podporo mladim v ne-akademskem sektorju, in jim s tem omogočiti pridobivanje strokovnih izkušenj v tujini. Neodvisen znanstveni odbor bo štipendije podelil v sredini septembra 2017.

 

Rok za oddajo prijav za vseh pet programov štipendiranj je 18. julij 2017. Obrazci za prijavo in dodatne informacije o Bayerjevem štipendijskem programu in o Bayerjevi Fundaciji za znanost in izobraževanje, so na voljo na spletni strani:

 

http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx

 

Za vprašanja o naših štipendijskih programih, lahko pišete na spletni naslov scholarships@bayer-stiftungen.de ali pokličete +49 214 30 41111.

 

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2016 je imela skupina Bayer okoli 115.200 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 46,8 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,7 milijarde evrov. Te številke vključujejo tudi podatke za področje visokotehnoloških polimerov, ki je 6. oktobra 2015 vstopilo na borzo kot samostojno podjetje pod imenom Covestro. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

Za več informacij obiščite www.bayer.com

 

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.