14 junij 2016

Bayerjeva fundacija bo namenila 350.000 evrov za mednarodne štipendije

Ustanova Bayer Science & Education Foundation odpira nov krog štipendij.

Bayer Science & Education Fundation je začela sprejemati letošnje prijave za mednarodne programe štipendiranja. Ambiciozni študentje v akademskem sektorju se lahko prijavijo za naslednje štipendije: Otto Bayer, Carl Duisberg, Jeff Schell ali Kurt Hansen. Štipendije so namenjene tako nemškim kot tujim študentom, in sicer prvim za študijske projekte v tujini, tujim študentom pa za projekte v Nemčiji.

Podpora je namenjena študijskim programom s področja “life science” znanosti, kot so kmetijski inženiring, biologija, biokemija, rastlinska/biotehnologija, bio/kemijski inženiring, humana in veterinarska medicina, farmacija, računalniško področje life sciences ter usposabljanje učiteljev biologije ali kemije. Poleg teh programov, je podpora namenjena tudi študijskim programom kemije in medicine.

Program ustanove Bayer Science & Education Foundation letos spet ponuja poseben znesek v višini 50.000 evrov, namenjen študentom iz afriških držav, ki načrtujejo študijske projekte v Nemčiji na zgoraj omenjenih znanstvenih področjih. Poleg štipendij v akademskem sektorju, so na voljo tudi štipendije Hermann Strenger, ki so namenjene mladim, ki se vključujejo v neakademske programe usposabljanja zaradi pridobivanja začetnih delovnih izkušenj v tujini. Na razpis se lahko prijavijo prizadevni pripravniki za komercialne, industrijske, znanstvene ali medicinske poklice ter mladi strokovnjaki na teh področjih, ki so zaključili šolanje v zadnjih dveh letih. Bayer Science & Education Foundation želi s tem programom ponuditi ciljno finančno podporo mladim v neakademskem sektorju in jim omogočiti pridobivanje poklicnih izkušenj v tujini. 

Rok za prijave na razpis je 18. julij 2016. Prijavnice so objavljene na spletni strani www.bayer-foundations.com. Sredi septembra 2016 bo sredstva dodelila neodvisna znanstvena komisija. Prijavnice in podrobne informacije o programu Bayer Fellowship Program in ustanovi Bayer Science & Education Foundation so na voljo na www.bayer-foundations.com.