28 oktober 2016

Bayerjeva nagrada “Early Excellence in Science” za leto 2016

30.000 evrov za mednarodne raziskovalce. Nagrade prejmejo: dr. Christopher Aylett (ETH Zurich, Švica) v kategoriji „biologija“ / dr. Bill Morandi (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, Nemčija) v kategoriji „kemija“ / dr. Theresa Bunse (German Cancer Research Center, DKFZ, Heidelberg) na področju „medicinske znanosti“. Nagrade, vsako v višini 10.000 evrov, je podelil neodvisni znanstveni odbor fundacije Bayer Science & Education Foundation.

Dr. Christopher Aylett

Objavljeni so nagrajenci, ki prejmejo Bayerjevo nagrado “Early Excellence in Science” za leto 2016. Nagrade, vsako v višini 10.000 evrov, je podelil neodvisni znanstveni odbor fundacije Bayer Science & Education Foundation. Bayerjeva fundacija že sedmič podeljuje mednarodno nagrado “Bayer Early Excellence in Science” nadarjenim mladim znanstvenikom, ki so na začetku svoje akademske poklicne poti.

“Raziskave in odličnost znanstvenega dela imajo osrednjo vlogo v Bayerju kot podjetju, osredotočenem na Life Science poslovanje. Veseli me, da nam te nagrade omogočajo podpiranje in motivacijo izjemnih talentov v znanosti,” je dejal Kemal Malik, član uprave družbe Bayer AG, odgovoren za inovacije, in član upravnega odbora fundacije. “Bayerjeva inovacijska strategija ima dolgoletno tradicijo sodelovanja z akademskimi krogi. Spodbujanje mladih znanstvenikov je

pomemben element našega programa. Zgodnji dialog odpira možnosti strateškega partnerstva in ima ključni pomen za prihodnjo uspešnost uporabnih raziskav,” je pojasnil Malik.

To mednarodno nagrado so prvič podelili leta 2009. Podeljuje se za tri kategorije – biologijo, kemijo in medicinsko znanost. Kandidate izberejo na podlagi izvirnosti in kakovosti njihovega raziskovalnega dela in pomena tega dela za določeno kategorijo nagrad.

Strukturne študije za razumevanje mehanizma celične signalizacije
Mehanizem življenja je izredno krhek in obstaja v neverjetno majhnem obsegu. Raziskave, ki jih izvaja dr. Aylett, so osredotočene na vizualizacijo tega mehanizma, kar nam omogoča, da razumemo njegovo delovanje na molekularni ravni z uporabo močnih rentgenskih žarkov in elektronskih mikroskopov. Dr. Aylett je doktoriral na Univerzi Cambridge pod mentorstvom dr. Jan Loeweja. Preučeval je, kako bakterijske in arhejske celice premikajo tovor v sebi in tvorijo proteinske filamente. Dela na univerzi ETH Zürich v laboratoriju prof. dr. Nenada Bana, kjer je uspel odkriti arhitekturo ključnih kompleksov, vključenih v proizvodnjo beljakovin in signalizacijo rasti celic. Nazadnje je v sodelovanju z raziskovalci laboratorijev Maier in Hall v Baslu preučeval tarčno zdravljenje z imunosupresivnim zdravilom Rapamycin pri sesalcih in ustvaril nov delovni model za mehanizem delovanja tega pomembnega beljakovinskega kompleksa, povezanega z rakom, debelostjo in nevrodegeneracijo.

Zelena kataliza: obstojna pretvorba ogljikovodikov in poliolov v elemente z visoko dodano vrednostjo
Bill Morandi je študiral na univerzi ETH Zürich od leta 2003 do leta 2008 in diplomiral iz biologije ter magistriral iz kemijske biologije kot štipendist sklada Oskar Jeger. Med doktorskim študijem je, ob podpori sklada švicarske kemijske industrije, v laboratoriju prof. Ericka M. Carreire razvil nove, varnejše sintetične metodologije z uporabo "in situ" pripravljenih diazo spojin. Leta 2012 je v okviru podoktorskega programa švicarske nacionalne znanstvene fundacije pričel delati na inštitutu California Institute of Technology pod mentorstvom prof. Roberta H. Grubbsa in se osredotočil na reakcije katalitske oksidacije. Leta 2014 je bil dr. Morandi imenovan za vodjo raziskovalne skupine Max Planck v inštitutu Max-Planck-Gesellschaft. Ustanovil je in trenutno vodi skupino “Načrt za homogeno katalizo in reakcijo” na inštitutu Max-Planck-Institut für Kohlenforschung v nemškem kraju Mülheim/Ruhr. S svojim programom neodvisnih raziskav se osredotoča na razvoj novih konceptov katalize s posebnim poudarkom na uporabi cenovno ugodnih in obstojnih katalizatorjev za spreminjanje splošno dostopnih surovin, kot so polioli in ogljikovodiki, v dragocene elemente za uporabo v medicini in raziskavah materialov.

Imunoterapija tumorjev: razvoj cepiv za specifične mutacije pri bolnikih z gliomi
Dr. Theresa Bunse se izpopolnjuje v podoktorskem študiju na oddelku za nevroimunologijo in imunologijo možganskega tumorja, ki ga vodi prof. Michael Platten v nemškem centru za raziskovanje raka (DKFZ) v Heidelbergu. Leta 2009 je ga. Bunse magistrirala na področju molekularne biomedicine na univerzi Westfälische Wilhelms-Universität Münster in inštitutu Max-Planck-Institute (MPI) za molekularno biomedicino ter leta 2014 doktorirala na katedri, katere predstojnik je prof. Platten. V centru DKFZ se ga. Bunse ukvarja z razvojem imunoterapij za bolnike z možganskim tumorjem. V okviru doktorskega študija je razvila posebno terapevtsko cepivo za to vrsto raka. Rezultat tega dela nista le prvi avtorski deli v uglednih strokovnih revijah, temveč tudi klinična študija za preskušanje tega cepiva. Ga. Bunse je kot vodja projektnih analiz za to klinično študijo odgovorna za imunološko spremljanje bolnikov, vključenih v to študijo. V svojem raziskovalnem delu se trenutno osredotoča na optimizacijo imunoterapevtskih možnosti zdravljenja s cepivi pri bolnikih z možganskimi tumorji.

Nagrado podeljuje ustanova Bayer Science & Education Foundation. Primarni cilji fundacije vključujejo priznanje izjemnih znanstvenih dosežkov, spodbujanje nadarjenih znanstvenikov in podporo pomembnim študijskim znanstvenim projektom. Vsebinsko so sponzorske dejavnosti osredotočene na naravoslovje in medicino. Vsake dve leti daje fundacija priznanje za izjemne raziskovalne dosežke z nagrado Otto Bayer, v izmeničnih letih pa podeljuje nagrado Hansen Family, vsaka pa vključuje tudi gotovinsko izplačilo v višini 75.000 evrov. Program zaokrožata dve nagradi za obetavne raziskovalce: Vsako leto podeljuje fundacija nagrade Bayer Early Excellence in Science v kategorijah biologije, kemije in medicinske znanosti, in sicer 10.000 evrov za posamezno kategorijo, medtem ko vsako drugo leto izplačuje nagrado Bayer Thrombosis Research v višini 30.000 evrov, namenjeno znanstvenikom v nemško govoreči regiji, ki se ukvarjajo z osnovnimi in kliničnimi raziskavami tromboze.