02 junij 2020

Svetu za trajnostni razvoj se je pridružilo devet mednarodno priznanih strokovnjakov

Bayerjevemu upravnemu odboru bo o doslednem izvajanju trajnostnih ciljev svetoval neodvisni zunanji svet

Leverkusen, 19. maj 2020 – Neodvisni Svet za trajnostni razvoj bo svetoval upravnemu odboru družbe Bayer AG in drugim funkcijam v podjetju pri vseh trajnostnih vprašanjih. Svet je pomemben del večje zavezanosti trajnosti, ki jo je družba Bayer napovedala lani.

 

»Rad bi pozdravil prvih devet mednarodno priznanih strokovnjakov našega novega Sveta za trajnostni razvoj in veselim se sodelovanja z njimi,« pravi Werner Baumann, predsednik upravnega odbora in glavni direktor za trajnostni razvoj pri družbi Bayer. »Njihovo strokovno znanje nam bo pomagalo sistematično razvijati trajnost kot temelj našega strateškega usklajevanja in omogočilo spoštovati omejitve našega planeta, doseči tiste, ki potrebujejo pomoč, ter krepiti partnerstva in zavezništva.«

 

Svet za trajnostni razvoj bo družbi Bayer pomagal nadalje razvijati trajnostne elemente njene poslovne strategije in zagotovil smernice glede prispevka raziskav in razvoja družbe Bayer. Svet bo neodvisno preučil napredek družbe Bayer pri uveljavljanju njenih trajnostnih ciljev in nadzoroval napredek socialnih inovacij, podprtih s strani fundacij družbe Bayer. Svet bo prav tako spodbujal sodelovanje z mrežami na področjih družbe, izobraževanja, industrije in politike.

 

»Lani smo si zastavili ambiciozne kvantitativne cilje trajnosti, ki jih bomo dosegli do leta 2030. Ti cilji so osredotočeni zlasti na okoljske vidike, pa tudi na ženske, manjše kmetovalce in ljudi v nepreskrbljenih regijah. Zelo sem ponosen, da smo za Svet pridobili storitve tako priznanih strokovnjakov, z ogromno znanja in izkušnjami, ki se nanašajo prav na te cilje,« pravi Matthias Berninger, vodja javnih zadev in trajnostnega razvoja.

 

Člani Sveta za trajnostni razvoj bodo za opravljanje dela dobili dostop do ustreznih dokumentov in podporo strokovnjakov podjetja. Svet za trajnostni razvoj se bo v prihodnjih mesecih seznanjil s svojimi nalogami in podjetjem, sestajal pa se bo dvakrat letno. Teh sestankov se bodo udeležili tudi Werner Baumann in ostali člani upravnega odbora. Poleg tega bodo člani Sveta družbo Bayer pri specifičnih zadevah individualno podpirali. Svet bo na dolgi rok sestavljalo deset do 12 članov, ki bodo letno poročali o napredku svojega dela.

 

Ambiciozni cilji do leta 2030

 

Družba Bayer si je v skladu s Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov in Pariškim sporazumom zastavila ambiciozne cilje, ki jih želi doseči do leta 2030. Le malo podjetij je v tako dobrem položaju, kot družba Bayer, da lahko prispeva k izboljšanju zdravja ljudi in prehranjevanju naraščajočega svetovnega prebivalstva, v skladu z vizijo podjetja: »zdravje za vse, lakota za nobenega.« Družba Bayer verjame, da gre lahko njen gospodarski uspeh z roko v roki z blaginjo naraščajočega prebivalstva v vseh svetovnih regijah, hkrati pa ohranja ekološke vire.

 

Družba Bayer želi:

  • podpreti 100 milijonov majhnih kmetov, tako da jim omogoči dostop do inovacij, znanja in partnerstev;
  • 100 milijonom žensk v državah z nizkimi in srednjimi dohodki omogočiti odgovorno načrtovanje družine;
  • 100 milijonom oseb v nezadostno preskrbljenih skupnostih omogočiti boljši dostop do vsakodnevnih zdravstvenih storitev;
  • pomagati zmanjšati emisije toplogrednih plinov na velikih kmetijskih trgih in okoljski vpliv varstva pridelkov za 30 odstotkov;
  • postati podnebno nevtralna družba in pomagati zmanjšati emisije toplogrednih plinov skozi celotno vrednostno verigo.
  • Podjetje stremi k svojim trajnostnim ciljem in o njih poroča z enako zavzetostjo in predanostjo, kot jo namenja doseganju svojih finančnih ciljev.

Člani zunanjega Sveta za trajnostni razvoj družbe Bayer:

 

Braulio Ferreira de Souza Dias, izredni profesor za ekologijo na Univerzi v Braziliji. Dias lahko črpa iz več kot treh desetletji izkušenj v znanosti in politiki biotske raznovrstnosti, tudi kot izvršni sekretar Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti in kot državni sekretar za biotsko raznovrstnost in gozdove na brazilskem ministrstvu za okolje. Zaseda tudi številne položaje v nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacijah in odborih.

 

Ashok Gulati, profesor agronomije v Indijskem Svetu za raziskave mednarodnih gospodarskih odnosov (ICRIER). Gulati je agronomski ekonomist in nekdanji predsednik Komisije za kmetijske stroške in cene, svetovalnega organa indijske vlade o preskrbi s hrano. V Indiji je služil tako na visoko akademskem področju kot tudi v svetovalni politiki.

 

Suzanne Hunt, predsednica družbe HuntGreen LLC. Z bogatimi izkušnjami kot svetovalka za večja podjetja in neprofitne organizacije, Huntova že skoraj 20 let dela na doseganju trajnostnih strategij in rešitev. Osredotoča se na prehod k trajnostnim tehnologijam in poslovnim modelom ter poštene naložbene strategije.

 

Liz Jarman, izvršna direktorica družbe Living Goods. Družba NGO Living Goods podpira zdravstvene sisteme v podeželskih regijah, zlasti v Afriki in Jugovzhodni Aziji. Cilj je krepitev lokalnih zdravstvenih sistemov z vzpostavitvijo mreže zdravstvenih asistentov in z digitalno platformo. Odkar se je pridružila družbi Living Goods, je Jarmanova pridobila bogate izkušnje na področju družbenih zdravstvenih sistemov na podeželju. Pred vstopom na področje razvojnega sodelovanja je Liz Jarman sodelovala pri razvoju izdelkov in strategijah poštene trgovine.

 

Christian Klein, profesor za trajnostne finance na univerzi v Kasslu, Nemčija. Kleinovo raziskovalno delo se osredotoča na trajnostne in odgovorne naložbe, družbeno odgovornost podjetij in obvladovanje tveganj. Druga področja njegovih raziskav vključujejo trajnostni nadzor in vpliv zahtev kapitalskega trga.

 

Carolyn Miles, svetovalka za enakost spolov in nekdanja izvršna direktorica organizacije Save the Children USA. Milesova ima dolgoletne izkušnje na področju zdravja otrok, razvoja in izobraževanja, enakosti spolov in krepitve pravic žensk in otrok. Seznanjena je s cilji tako podjetij kot nevladnih organizacij ter ima poglobljeno znanje o načrtovanju politik ter o razvoju in izvajanju projektov.

 

Sabine Miltner, programska direktorica za ohranjanje in tržne pobude pri fundaciji Gordon and Betty Moore. Miltnerjeva ima izčrpno strokovno znanje na področjih trajnostnih strategij in trajnostnih finančnih rešitev. Pri fundaciji Gordon and Betty Moore sodeluje pri ločevanju prehranske proizvodnje od degradacije ekosistemov z usklajevanjem tržnih spodbud z  izidi ohranjanja. Miltnerjeva je zasedala različne visoke položaje v zasebnem in neprofitnem sektorju. Bila je tudi uradnica za trajnostni razvoj skupine Deutsche Bank AG.

 

Anushka Ratnayake, ustanoviteljica in izvršna direktorica organizacije myAgro. Ratnayakejeva je ustanoviteljica in izvršna direktorica neprofitne organizacije myAgro, , ki majhnim kmetom pomaga, da s pomočjo spletne platforme myAgro financirajo nakup gnojil in semen. Velja za vodilno strokovnjakinjo na področju digitalnih rešitev za majhne kmete ter pomembno zagovornico finančne vključenosti in trajnostnega kmetijstva v Afriki.

 

Jeff Seabright, soustanovitelj in partner pri fundaciji Imagine. Kot nekdanji glavni direktor za trajnostni razvoj družbe Unilever ima Seabright veliko izkušenj na področju trajnostne preobrazbe podjetij. Kot soustanovitelj fundacije Imagine si prizadeva spremeniti podjetja v pionirje trajnostnega razvoja.

 

 

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem s podporo prizadevanjem za premagovanje največjih izzivov zaradi vse večjega in starajočega se svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvarjati vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2019 je skupina Bayer zaposlovala okoli 104.000 ljudi in ustvarila prodajo v višini 43,5 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,9 milijard evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,3 milijard evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Kontaktna oseba:

 

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

V prihodnost usmerjene izjave

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.