05 september 2018

Danes objavljeni poslovni rezultati 2. četrtletja

V drugem četrtletju letošnjega leta je Bayer ustvaril 9,5 milijarde evrov prihodkov, kar je 8,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani, čisti dobiček pa je upadel za 34,7 odstotka, in sicer na 799 milijonov evrov. Tako smo 2. četrtletje zaključili z višjim prihodkom in nižjim dobičkom. Podjetje je po zaključku prevzema Monsanta prilagodil napoved poslovanja v celotnem letu 2018.

Bayer je v četrtletju, v katerem je 7. junija zaključil 63 milijard dolarjev vreden prevzem ameriškega agrokemičnega in biotehnološkega velikana Monsanto, zabeležil 2,3 milijarde evrov dobička pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) brez enkratnih učinkov, kar je 3,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

 

Prihodek na področju farmacevtskih izdelkov je narasel za 3,1 odstotka na 4,2 milijarde evrov, na področju zdravil brez recepta je upadel za 1,4 odstotka, in sicer na 1,4 milijarde evrov, na področju izdelkov za tretiranje in varstvo rastlin pa se je povečal za 21,4 odstotka, in sicer na tri milijarde evrov.

 

Prihodek koncerna se je v polletju povečal za 1,2 odstotka in znaša 18,4 milijarde evrov. EBITDA brez enkratnih učinkov se je znižal za 1,3 odstotka na 5,2 milijarde evrov, čisti dobiček pa je upadel za 16,8 odstotka na 2,8 milijarde evrov.

 

Napoved za poslovno leto 2018 je prilagojena, ker je bila transakcija prevzema Monsanta zaključena kasneje, kot smo pričakovali. To bo imelo vpliv na končni poslovni izid, saj se zaradi sezonskosti kmetijske dejavnosti pričakuje nižji čisti dobiček, kot smo ga navedli v februarskem poslovnem poročilu. Tako je pričakovati čisti dobiček med 5,70 in 5,90 evra na delnico, potem ko so prej napovedali čisti dobiček na ravni lanskega leta, ko je znašal 6,74 evra na delnico. Prihodek pa naj bi bil višji. Na ravni skupine Bayer pričakujemo več kot 39 milijard evrov prihodka od prodaje, kar je za 4 milijarde več, kot smo napovedali v začetku leta.

 

Celoto sporočilo za javnost si lahko v angleškem jeziku preberete na tej povezavi.

V prihodnost usmerjene izjave
Določene izjave, navedene v tem obvestilu, lahko predstavljajo “v prihodnost usmerjene izjave.” Dejanski rezultati se lahko materialno razlikujejo od tistih, ki so napovedani ali predvidevani v izjavah, usmerjenih v prihodnost. Dejavniki, ki lahko privedejo do materialne razlike dejanskih rezultatov, vključujejo naslednje: nejasnosti glede časovne izvedbe transakcije; možnost, da pogodbeni stranki v pričakovanih časovnih okvirjih ali nasploh nista sposobni doseči pričakovanih sinergij in operativne učinkovitosti pri združitvi ter uspešno integrirati poslovanja družbe Monsanto v Bayerjevo poslovanje; takšna integracija je lahko zahtevnejša, potrebuje več časa ali je dražja od pričakovane; prihodki po transakciji so lahko nižji od pričakovanih; operativni stroški, izguba strank in motnje v poslovanju (vključno z in ne omejeno na težave pri ohranjanju odnosov z zaposlenimi, strankami, potrošniki ali dobavitelji) so po objavi transakcije večje od pričakovanih; zadržanje določenih ključnih zaposlenih v Monsantu; tveganja, povezana z motnjami pozornosti vodstva pri sprotnem poslovanju zaradi transakcije; pogoji zaključka transakcije morda ne bodo izpolnjeni, ali pa ne bodo pod pričakovanimi pogoji ali v pričakovanem časovnem razporedu pridobljena regulatorna soglasja, potrebna za transakcijo; sposobnost strank, da izpolnita pričakovanja glede časovne izvedbe, zaključka, računovodske in davčne obravnave združitve; vpliv refinanciranja posojil, najetih za transakcijo, vpliv zadolženosti Bayerja v zvezi s transakcijo in morebiten vpliv na oceno Bayerjeve zadolženosti; učinki poslovne kombinacije Bayer in Monsanto, vključno z združenim prihodnjim finančnim stanjem družbe, operativnimi rezultati, strategijo in načrti; drugi dejavniki, opredeljeni v letnem poročilu družbe Monsanto na obrazcu 10-K, ki ga je družba poslala Komisiji za vrednostne papirje v ZDA za poslovno leto, končano v četrtek, 31. avgusta 2017, in druge vloge, ki jih je Monsanto oddal tej Komisiji ter so objavljene na spletni strani http://www.sec.gov in na Monsantovi spletni strani www.monsanto.com; in ostali dejavniki, opisani v Bayerjevih javno dostopnih poročilih, ki so objavljena na Bayerjevi spletni strani www.bayer.com. Bayer in Monsanto ne sprejemata nobene odgovornosti glede posodabljanja informacij, ki jih vsebuje to obvestilo, razen v primeru, da to zahteva zakon. Bralce tega obvestila opozarjamo, naj se ne zanašajo preveč na izjave, usmerjene v prihodnost, ki se nanašajo le na tukaj naveden datum.