02 december 2014

Družba Bayer se vse bolj osredotoča na R&D

V letu 2014 je družba raziskavam in razvoju namenila 3,2 milijarde evrov – Razmerje med raziskavami/razvojem in prodajo še naprej raste / Trenutno več kot 50 projektov farmacevtskih izdelkov v razvoju / V letu 2013 je Bayer prijavil skoraj 500 patentov na področju bioznanosti

Leverkusen, 2. december 2014 – Skupina Bayer želi v prihodnje nameniti več pozornosti inovacijam na svojih področjih bioznanosti HealthCare in CropScience. “Na splošno pričakujemo v naslednjih letih naraščanje razmerja med raziskavami/razvojem in prodajo,” je v torek dejal predsednik uprave, dr. Marijn Dekkers, na tiskovni konferenci v Leverkusnu na temo Bayerjev pogled na inovacije v letu 2014, katere se je udeležilo okoli 140 novinarjev. Letos je družba namenila 3,2 milijarde evrov raziskavam in razvoju na področjih bioznanosti. Bayer HealthCare je prejel 70 odstotkov tega zneska, Bayer CropScience pa 30 odstotkov. Dekkers je dejal, da bo Bayer kot ena najboljših svetovnih družb na področju bioznanosti še naprej nastopal na atraktivnih trgih z visokimi stopnjami rasti, kar mu bo zagotovilo dobre možnosti za prihodnost.

Pojasnil je, da ima družba več kot 13.000 zaposlenih v raziskavah in razvoju, od katerih 61 odstotkov dela na področju HealthCare, 39 odstotkov pa na področju CropScience, ter da je bil dosežen velik napredek na obeh področjih. Od leta 2010 je Bayer pri farmacevtskih izdelkih uspešno zaključil 25 kliničnih preskušanj tretje faze, od leta 2000 do leta 2013 pa uvedel na trg 30 novih učinkovin za varstvo rastlin. Samo v lanskem letu je Bayer prijavil 500 patentov na področjih bioznanosti.

Dekkers je pripomnil, da je razvoj novih izdelkov odločilen za uspešnost področij bioznanosti. Enako pomembna je tudi sposobnost trženja izdelkov in pridobitve tržnih deležev. Pri farmacevtskih izdelkih je Bayer ena od najhitreje rastočih globalnih družb z vodilnimi položaji za ključne indikacije. Pri zdravilih brez recepta je družba na drugem mestu v svetu. Bayer je prav tako močan na področju kmetijstva. “Smo ena od najhitreje rastočih družb z izdelki za varstvo rastlin,” je dejal Dekkers. CropScience je na drugem mestu v svetu. Področje obdelave semen je trenutno na sedmem mestu v svetu, v prihodnje pa je načrtovana širitev poslovanja.

“Naši poslovni modeli tako za HealthCare kot za CropScience so precej podobni,” je dejal Dekkers. Gre za odlično organizacijo raziskav, visoko rast in inovativno trženje. Bayer določa smer razvoja na področjih z intenzivno raziskovalno dejavnostjo. “Naši procesi se pričnejo v laboratoriju, kupec pa prejme korist. Zdravnikom omogočamo, da pomagajo bolnikom, kmetovalcem omogočamo, da pomagajo nahraniti svetovno prebivalstvo, veterinarjem pa omogočamo, da pomagajo živalim. Vse je v skladu z našim poslanstvom: Bayer: Science For A Better Life,” je dejal predsednik uprave.

HealthCare nudi nove možnosti zdravljenja

Dekkers kot primere navaja številna pomembna zdravila. Na primer z antikoagulantom Xarelto™ lahko po ocenah preprečimo dve od treh možganskih kapi v primerjavi z bolniki, ki ne jemljejo nobenih antikoagulantov. “To vpliva ne le na življenje bolnika, temveč tudi na bolnikovo družino,” je dejal Dekkers. Nove možnosti zdravljenja z Bayerjevimi zdravili so: izboljšanje izgube vida zaradi nekaterih očesnih bolezni z zdravilom Eylea™, zaviranje rasti tumorjev pri nekaterih vrstah raka z zdravili Stivarga™ in Xofigo™ ter izboljšanje življenj ljudi z določenimi pljučnimi boleznimi z zdravilom Adempas™. Najvišji letni prodajni potencial samo teh petih zdravil je najmanj 7,5 milijarde evrov.

“Uspešna uvedba naših najnovejših zdravil je ustvarila odlično dinamiko rasti,” je dodal Dekkers. Trenutno je v razvoju 57 projektov farmacevtskih izdelkov: 20 od teh je v fazi I kliničnih preskušanj, 19 v fazi II in 18 v fazi III. Med temi projekti je pet novih obetavnih učinkovin – kandidatov, ki bi morale biti pripravljene za sklep o prehodu v fazo III do leta 2015. Trije projekti so zdravila za kardiologijo in hematologijo, katerih namen je izboljšati možnosti zdravljenja ledvične anemije in bolezni srca. Drugi projekt na področju onkologije kaže na obetaven učinek pri bolnikih z ne-Hodgkinovim limfomom. Na področju ginekologije pričakuje Bayer novo možnost zdravljenja simptomatskih fibroidnih tumorjev maternice. “Vse te učinkovine – kandidati imajo eno skupno točko: razvili so jih iz novih molekul s specifičnim aktivnim profilom,” je pojasnil Dekkers.

Novo zdravilo v fazi III je učinkovina za zdravljenje bolnikov z rakom prostate. Bayer je podpisal pogodbo s finsko farmacevtsko družbo Orion Corporation o globalnem razvoju in trženju zdravila – kandidata ODM-201. Ta nov modulator androgenskih receptorjev v obliki tablet je trenutno v fazi kliničnega razvoja. Septembra 2014 se je pričela klinična študija faze III pri moških z nemetastatskim, na kastracijo odpornim rakom prostate z visokim tveganjem, pri katerih ugotavljajo hitro naraščanje za prostato specifičnega antigena (PSA), vendar za sedaj še brez opaznih metastaz.

Bayer prav tako dosega velik napredek z lastnimi zdravili, ki vsebujejo rekombinantni faktor VIII (rFVIII) za zdravljenje hemofilije. Družba želi vložiti več kot 500 milijonov evrov v širitev proizvodnih zmogljivosti nemških obratov v Wuppertalu in Leverkusnu. Glede novega zdravila BAY 81-8973 namerava družba že pred koncem letošnjega leta predložiti dokumentacijo za pridobitev odobritve. Še eno zdravilo z dolgotrajnim delovanjem rFVIII (BAY 94-9027) je trenutno v tretji fazi kliničnih preskušanj.

Bayer želi prevzeti vodilno mesto na področju zdravil brez recepta, ki je okrepljeno z nedavno pripojitvijo področja Consumer Care ameriške družbe Merck & Co., Inc. in kitajske družbe Dihon Pharmaceuticals. Dekkers je poudaril, da ta segment že vrsto let raste hitreje kot trg. Bayer je na tem področju zelo uspešen s svojimi dolgoročnimi strategijami razvoja blagovnih znamk. Cilj v naslednjih dveh letih je uvedba inovativnih izdelkov na trg, nadaljnja širitev poslovanja na rastočih trgih in popolno izkoriščanje možnih sinergij, ki so posledica pripojitev.

Nove metode za večje pridelke

Dekkers poudarja, da izdelki CropScience prav tako prispevajo k lažjemu življenju mnogih ljudi. “Vsi vemo, da svetovno prebivalstvo nenehno narašča. Potrebujemo nove in boljše načine za doseganje večjih pridelkov, če želimo zagotoviti ustrezno preskrbo s hrano v prihodnje.” Na primer fungicid Luna™ omogoča varno nadzorovanje glivičnih okužb pri različnih sortah sadja in zelenjave, kot sta oidij in gniloba. Adengo™ je herbicid za zatiranje številnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v koruzi. Koruza ni le nujno potrebna za živalsko krmo, temveč jo vsak dan uporabljamo tudi za številne jedi na naših mizah. Zato so inovativni herbicidi, kot je Adengo™, tako pomembni za prehrano naraščajočega svetovnega prebivalstva.

“Tako kot na področju farmacevtskih izdelkov so naši novi izdelki zelo pomembni tudi v kmetijstvu,” je dejal Dekkers. V naslednjih nekaj letih bi morale priti nove inovacije iz raziskav in razvoja izdelkov za varstvo rastlin in obdelavo semen. Odvisno od pridobljenih registracij ocenjuje Dekkers, da najvišji letni prodajni potencial izdelkov, uvedenih na trg med letoma 2011 in 2016, znaša najmanj 4 milijarde evrov.

Glavne podobnosti pri raziskavah izdelkov za ljudi, živali in rastline

V prihodnje želi Bayer v celoti izkoriščati sinergije na področjih zdravja ljudi, živali in rastlin, pojasnjuje Kemal Malik, član uprave družbe Bayer, odgovoren za inovacije. Med evolucijo so procesi v živih organizmih ostali presenetljivo podobni. Lastnost, ki si jo delijo vsi organizmi, je to, da so njihove genetske informacije shranjene v obliki DNK. Čeprav se ljudje, živali in rastline zelo razlikujejo glede videza, razlike v njihovih "načrtih" pa niso tako dramatične. V človeški populaciji je od 99,5 do 100 odstotkov vseh genov identičnih. Obstajajo le minimalne razlike, zaradi katerih je vsak človek edinstven.

Ljudje imajo več kot 90 odstotkov enakih DNK kot mačke in celo polovico enakih kot sadne mušice. Skoraj 20 odstotkov enakih genov pri ljudeh in rastlinah, omogoča nova izhodišča za raziskovalne projekte, ki potekajo v interdisciplinarnem sodelovanju s skupino Bayer na področjih skupnih mehanizmov delovanja in tehnoloških platform.

Raziskovalni projekt proizvodnje energije v celicah je bil že na začetku uspešen. Nastal je iz treh novih družin izdelkov za zatiranje glivičnih okužb rastlin (fungicidi). Skupina raziskovalcev jih je uporabila kot osnovo za razvoj novega nematicida Velum™/Verango™, ki varuje posevke pred nematodami v tleh in je na trgu od leta 2014. Ker so okužbe z številnimi vrstami črvov problem tudi v živinoreji in pri hišnih živalih, skušajo raziskovalci na področju veterine odkriti možne učinkovine z enakim mehanizmom delovanja. Medtem se je izkazalo, da je lahko ta metoda proizvodnje energije v celicah pomembna za rast rakavih celic. Bayerjevi raziskovalci so v laboratorijskih poskusih uspešno dokazali, da so nekatere vrste melanomov občutljive za zaviranje mitohondrijske oskrbe z energijo. “To je odličen primer sinergij na področju bioznanosti,” je dejal Malik.

Zunanja partnerstva so še en gradnik Bayerjevih inovacijskih dejavnosti.  “V zadnjih letih so se mnogi inovativni raziskovalni projekti pričeli kot partnerstva z ustanovami, univerzami in novoustanovljenimi podjetji,” pojasnjuje Malik. “Danes podjetje ne more več samo skrbeti za vsa področja inovacij. Zato so pogodbe o strateškem sodelovanju in zavezništva sestavni del inovacijske verige vseh uspešnih znanstvenoraziskovalnih družb.”

Malik pravi, da je za takšna partnerstva bistvena že na samem začetku vzpostavljena inteligentna struktura. Na ta način lahko vsak partner s svojim strokovnim znanjem optimalno prispeva k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju skupnega cilja. Poudarja, da HealthCare in CropScience trenutno sodelujeta v okoli 850 projektih takšnega partnerstva. V letu 2014 sta nastala še dva projekta za razvoj 'pomembnih podatkov' v sektorju bioznanosti: sodelovanje z ustanovo Broad Institute, ki opravlja raziskave za Harvardsko univerzo in bostonski inštitut Massachusetts Institute of Technology (MIT), katerega namen je izboljšati življenja bolnikov z rakom. Broad Institute je vodilna ustanova na področju analize genoma, onko-genomike in visoko zahtevne biologije. Cilj sodelovanja med družbami Bayer CropScience in Targenomix je določanje novih konceptov zatiranja plevelov in izboljšanja kakovosti rastlin. Targenomix je odcepljeno podjetje nemškega inštituta Max Planck za molekularno fiziologijo rastlin, ene od vodilnih svetovnih ustanov na področju sistemske biologije rastlin.

Inovacije temeljijo na odprti kulturi in načinu razmišljanja. Primeri odprtih inovacij v Bayerju vključujejo uspešne pobude Grants4Targets, Grants4Leads in Grants4Apps v družbi Bayer HealthCare ter koncept CoLaborator v San Franciscu, ZDA in Berlinu, Nemčija. Nova strateška vlaganja tveganega kapitala omogočajo dostop do novoustanovljenih podjetij in v prihodnost usmerjenih tehnologij, medtem ko hkrati spodbujajo Bayerjevo kulturo inovacij in podjetništvo. Z naložbami v zdravstveni sklad Versant Ventures sodeluje Bayer HealthCare pri pionirskih biofarmacevtskih izdelkih, zdravilih in drugih mladih pobudah na področju bioznanosti. Poleg tega nakazuje Bayer HealthCare v sodelovanju z nemškim Zveznim ministrstvom za gospodarske zadeve in energijo, bančno skupino KfW in zasebnim sektorjem prispevke v nemški sklad Hightech Gruenderfonds II, ki financira obetavna mlada novoustanovljena podjetja na področju bioznanosti in zdravstvenega varstva.