28 februar 2018

Bayer: poslovni rezultati na enaki ravni kot leto poprej – smo na pravi strateški poti

Prodaja skupine je višja za 1,5 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) in znaša 35,015 milijarde evrov /  Še eno rekordno leto za divizijo Pharmaceuticals /  Slabo poslovanje divizije Consumer Health /  Poslovanje divizije Crop Science je slabše kot preteklo leto zaradi razmer v Braziliji – ukrepi so začeli učinkovati /  Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk je na enaki ravni kot leto poprej in znaša 9,288 milijarde evrov /  Čisti prihodki so višji za 61,9 odstotkov in znašajo 7,336 milijarde evrov /  Rast čistega dobička na delnico za 1,0 odstotek na 6,74 evra /  Dekonsolidacija družbe Covestro – dodatni denarni priliv v višini 4,7 milijarde evrov /  Pripojitev družbe Monsanto bo predvidoma zaključena v drugem kvartalu leta 2018 / Napoved za poslovanje skupine v letu 2018: rast prodaje (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk in čisti dobiček na delnico na enaki ravni kot leto poprej zaradi valutnih učinkov

Leverkusen, 28. februar 2018 – V letu 2017 je bilo operativno poslovanje skupine Bayer na enaki ravni kot preteklo leto. Družba je dosegla dober strateški napredek. “Naredili smo velike korake naprej v smeri pripojitve družbe Monsanto,” je dejal predsednik uprave Werner Baumann na tiskovni konferenci z objavo finančnih rezultatov, ki je potekala v sredo v Leverkusnu. Divizija Pharmaceuticals je s svojim poslovanjem dosegla še eno rekordno leto. Prodaja in prihodki so upadli v divizijah Consumer Health in Crop Science – vendar je v slednji ta upad rezultat težkih razmer v Braziliji. Animal Health beleži rast prodaje in prihodkov. “Še naprej se osredotočamo na zastavljene cilje in pričakujemo nadaljnjo dolgoročno rast. Zato smo povsem upravičeno optimistični glede prihodnosti,” je dejal Baumann.

 

V preteklem letu je Bayer pridobil nadaljnja soglasja za načrtovano pripojitev družbe Monsanto. “Brazilski protimonopolni organi so prižgali zeleno luč. Gre za pomemben mejnik na poti k zaključku posla. Brazilija je ne nazadnje eden najpomembnejših svetovnih kmetijskih trgov,” je dejal Baumann. Na splošno je več kot polovica približno 30 organov po vsem svetu že odobrila pripojitev. Čeprav Bayer še naprej tesno sodeluje s pristojnimi ustanovami, postaja jasno, da bodo postopki preverjanja zahtevali več časa. “Naš trenutni cilj je zaključiti posel v drugem kvartalu leta 2018,” je pojasnil Baumann. “To ne vpliva na naša pričakovanja glede uspešnega zaključka regulatornega pregleda ali na naše prepričanje, da je to korak v pravo smer.”

 

V zvezi s načrtovano pripojitvijo družbe Monsanto in s tem povezanimi postopki nadzora združitve so bili lansko leto pomembni pogodbeni dogovori o prodaji določenih področij poslovanja Crop Science družbi BASF. “Sedaj moramo prodati tudi naše celotno področje poslovanja s semeni zelenjadnic. Morda bomo prodali še nekatere druge poslovne dejavnosti družb Bayer in Monsanto ali podelili licenco zanje,” je dejal Baumann. Bayer torej aktivno obravnava ugotovitve protimonopolnih organov. Kakršna koli prodaja ali podelitev licence sta odvisni od uspešnega zaključka načrtovane pripojitve družbe Monsanto, ki je še vedno odvisna od običajnih pogojev za zaključek posla, vključno s pridobitvijo potrebnih regulatornih soglasij.

 

Baumann poudarja, da je družba lansko leto naredila velik korak pri uresničitvi svojega srednjeročnega cilja oziroma popolne ločitve od družbe Covestro, saj je prodala približno 36 odstotkov poslovnega deleža v tej družbi za 4,7 milijarde evrov. Bayer je odstopil od dejanskega nadzora družbe Covestro in jo konec septembra dekonsolidiral. Bayerjev neposredni poslovni delež v družbi Covestro trenutno znaša 14,2 odstotka. Bayer Pension Trust ima še dodatno 8,9 odstotka.

 

“V poslovnem smislu je bilo leto 2017 leto vzponov in padcev,” je dejal glavni direktor družbe Bayer. Prodaja skupine Bayer je višja za 1,5 odstotka po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj (v poročilu: 0,2 odstotka) in znaša 35,015 milijarde evrov. Poslovni izid znaša 9,288 milijarde evrov, poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk pa je na enaki ravni kot leto poprej kljub negativnim valutnim učinkom. Poslovni izid EBIT je višji za 2,9 odstotka in znaša 5,903 milijarde evrov po odbitku posebnih stroškov v višini 1,227 milijarde evrov (v letu 2016: 1,088 milijarde evrov). Posebni stroški se nanašajo predvsem na izgube zaradi oslabitve neopredmetenih sredstev, stroške v zvezi z načrtovano pripojitvijo družbe Monsanto in programe za izboljšano učinkovitost ter rezervacije za sodne postopke in pravna tveganja. Poslovni izid EBIT pred odbitkom posebnih postavk se je zvišal za 4,5 odstotka na 7,130 milijarde evrov. Čisti prihodki so zrasli za 61,9 odstotka na 7,336 milijarde evrov, čisti dobiček na delnico iz tekočega poslovanja pa za 1,0 odstotka na 6,74 evrov.

 

Operativni denarni tok iz tekočega poslovanja se je zvišal za 2,7 odstotka na 6,611 milijarde evrov. “Veseli nas, da smo lahko v letu 2017 bistveno zmanjšali neto finančni dolg 2017,” je dejal glavni finančni direktor Johannes Dietsch. Neto finančni dolg se je zmanjšal za 69,5 odstotka na 3,595 milijarde evrov. Imeli smo denarne prilive iz poslovanja in prodaje delnic Covestro. “Zato smo v dobrem položaju glede odprtih finančnih aktivnosti v zvezi z načrtovano pripojitvijo družbe Monsanto,” je dejal Dietsch.

Divizija Pharmaceuticals: dobiček raste hitreje kot povečanje prodaje

Prodaja zdravil na recept (Pharmaceuticals) se je povečala za 4,3 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) na 16,847 milijarde evrov, kar je nov rekord. “Uspešnost divizije gre znova pripisati našim ključnim zdravilom,” je dejal Baumann. Skupna prodaja antikoagulacijskega zdravila Xarelto™, zdravila za oči Eylea™, onkoloških zdravil Stivarga™ in Xofigo™ ter zdravila za pljučno hipertezijo Adempas™ se je povečala za 16,3 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut) na 6,196 milijarde evrov. Zlasti uspešna je bila prodaja zdravila Xofigo™, s katero smo dosegli 25,6-odstotno rast (po prilagoditvah za pretvorbo valut) predvsem zaradi uvedbe na japonski trg v letu 2016 in večjega povpraševanja v ZDA. Prodaja zdravila Xarelto™ se je povečala za 13,9 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut), kar je v glavnem posledica večjega obsega prodaje v Evropi ter na Japonskem in Kitajskem. V ZDA je Bayer prav tako dosegel rast prihodkov iz licenčnih izdelkov, ki so priznani kot prodaja, kjer zdravilo Xarelto™ trži podružnica družbe Johnson & Johnson. Prodaja zdravila Eylea™ je višja za 18,5 odstotkov (po prilagoditvah za pretvorbo valut) predvsem zaradi večjega obsega prodaje v Evropi, Kanadi in na Japonskem.

 

Med drugimi vodilnimi farmacevtskimi izdelki smo s hormonskimi intrauterinimi dostavnimi sistemi Mirena™ predvsem v ZDA in Evropi dosegli 9,2-odstotno rast prodaje (po prilagoditvah za pretvorbo valut) zaradi večjega obsega prodaje nizkoodmernega intrauterinega sistema Kyleena™. Izrazito rast prodaje smo dosegli tudi z zdravilom Aspirin™ Cardio za sekundarno preprečevanje srčnih napadov (po prilagoditvah za pretvorbo valut 10,5 odstotka) in z zdravilom za sladkorno bolezen Glucobay™ (po prilagoditvah za pretvorbo valut 13,0 odstotka) predvsem zaradi stalne rasti poslovanja na Kitajskem. Prodaja zdravil Kogenate™/Kovaltry™ za strjevanje krvi je upadla za 15,9 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut), kar je posledica manjšega obsega naročil učinkovine s strani distributerja pred načrtovanim prenehanjem pogodbe ob koncu leta. Po uskladitvi je bila prodaja zdravila na enaki ravni kot leto poprej.

 

Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk v diviziji Pharmaceuticals se je zvišal za 8,8 odstotka na 5,711 milijarde evrov. Rast gre pripisati predvsem večjemu obsegu prodaje. Nasprotni učinek so imeli negativni valutni učinki, ki so privedli do zmanjšanja dobička za 98 milijonov evrov.

Upad prodaje in dobička divizije Consumer Health

Prodajni rezultati pri zdravilih za samozdravljenje (Consumer Health) so upadli za 1,7 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) na 5,862 milijarde evrov. “To je posledica vztrajno slabega razvoja poslovanja v ZDA,” je dejal Baumann. Poleg tega so kitajski organi nepričakovano spremenili režim izdajanja dveh zdravilnih pripravkov za nego kože, ki sta se iz izdelkov v prosti prodaji spremenila v zdravila na recept, kar je v četrtem kvartalu leta 2017 povzročilo upadanje prodaje. Vendar se je prodaja v regiji Evropa/Bližnji vzhod/Afrika nekoliko povečala, v Latinski Ameriki pa je ostala na enaki ravni kot v preteklem letu (po prilagoditvah za pretvorbo valut).

Prodaja izdelkov za zdravljenje poškodb in nego kože Bepanthen™ / Bepanthol™ se je povečala za 6,6 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut), pri čemer so bili rezultati zlasti razveseljivi v regiji Evropa/Bližnji vzhod/Afrika in predvsem v Nemčiji. Prodaja izdelkov za kožo in intimne predele Canesten™ se je povečala za 3,5 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut), kar gre pripisati predvsem dobremu poslovanju na Kitajskem in v Združenem kraljestvu. Prišlo je do občutnega 7,9-odstotnega upada prodaje (po prilagoditvah za pretvorbo valut) analgetika Aleve™, s katerim smo v letu 2016 dosegli dobre rezultate zaradi širitve linije izdelkov, vendar smo se v letu 2017 soočili z ostro konkurenco v ZDA.

Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk divizije Consumer Health se je znižal za 12,8 odstotka na 1,231 milijarde evrov. To je v glavnem posledica manjšega obsega prodaje, delno zaradi spremembe režima predpisovanja na Kitajskem in s tem povezanega učinka na poslovni izid EBITDA v višini okoli 50 milijonov evrov. Na dobiček so neugodno vplivali tudi višji stroški prodanega blaga predvsem zaradi oslabitve zalog in valutnih učinkov v višini 25 milijonov evrov ter višjih stroškov prodaje. Na rezultate so ugodno vplivali enkratni dobički, vključno z zneskom 80 milijonov evrov iz prodaje stranskih blagovnih znamk.

Divizijo Crop Science ovirajo razmere v Braziliji

Na področju izdelkov za kmetijstvo (Crop Science) se je prodaja zmanjšala za 2,2 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) na 9,577 milijarde evrov. To je v glavnem posledica razmer na področju varstva rastlin v Braziliji, kjer so na obseg prodaje neugodno vplivale nepričakovano večje zaloge izdelkov na trgu. “Uvedli smo številne ukrepe za normalizacijo razmer. Na primer vzeli smo nazaj izdelke za varstvo rastlin in sklenili nove, spremenjene pogodbe z drugimi distributerji,” je dejal Baumann. “Sedaj ugotavljamo, da so ti ukrepi začeli učinkovati.” Če ne upoštevamo poslovanja v Braziliji, se je prodaja divizije Crop Science povečala za 3,0 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj). Prodaja je upadla za 18,0 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut) v Latinski Ameriki, vendar je najizraziteje rasla v Severni Ameriki, in sicer za 5,8 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut), ki ji sledita regiji Azija/Pacifik in Evropa/Bližnji vzhod/Afrika.

Področje tretiranja semen beleži pozitivne rezultate z 9,1-odstotnim povečanjem prodaje (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj). Environmental Science, področje poslovanja z izdelki, ki niso namenjeni kmetijstvu, je doseglo še izrazitejše povečanje prodaje v višini 14,0 odstotkov (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj). Vendar je na področju Crop Protection prodaja upadla za 5,3 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj). Na področjih prodaje fungicidov (po prilagoditvah za pretvorbo valut minus 9,9 odstotka) in insekticidov (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj minus 6,1 odstotka) je prišlo do nesorazmernega upadanja prodaje v nasprotju s področji herbicidov in izdelkov za tretiranje semen, kjer je bil padec mnogo manj izrazit, in sicer 1,6 in 0,3 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj).

Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk divizije Crop Science se je zmanjšal za 15,6 odstotka na 2,043 milijarde evrov. To znižanje gre pripisati predvsem razmeram v Braziliji, katerih posledica so bile nižje prodajne cene in manjši obseg prodaje. Negativni valutni učinki v višini  63 milijonov evrov so bili dodatni dejavnik.

Animal Health ustvarja dobiček v regijah Azija/Pacifik in Severna Amerika

Prodaja izdelkov Animal Health se je povečala za 2,0 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) na 1,571 milijarde evrov. Zlasti dobro se je razvijalo poslovanje v regiji Azija/Pacifik zaradi večjega povpraševanja in višjih cen. Prodaja je rasla tudi v Severni Ameriki. Izrazito se je povečala in stalno raste prodaja ovratnic proti bolham in klopom Seresto™ , in sicer za 25,1 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut). Prodaja izdelkov za zatiranje bolh, klopov in zajedavcev Advantage™ se je zmanjšala za 7,8 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut) v primerjavi s preteklim letom. Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je znižal za 9,2 odstotka na 381 milijonov evrov. Na dobiček so ugodno vplivale višje cene, Bayerjeva pripojitev poslovnega področja Cydectin™ januarja 2017 in nižji prodajni stroški.

Zvišanje čistega dobička na delnico v četrtem kvartalu leta 2017

V četrtem kvartalu leta 2017 se je prodaja skupine Bayer zvišala za 2,7 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) na 8,596 milijarde evrov. Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je znižal za 1,3 odstotka na 1,783 milijarde evrov. Nasprotno pa se je zvišal poslovni izid EBIT za 6,7 odstotka na 625 milijonov evrov. Čisti prihodki so padli za 67,3 odstotka na 148 milijonov evrov, vključno z neugodnim posebnim učinkom v višini 455 milijonov evrov, ki se nanaša na davčno reformo v ZDA. Vendar se je čisti dobiček na delnico iz tekočega poslovanja zvišal za 28,2 odstotka na 1,41 evra.

V letu 2018 pričakujemo rezultate na ravni leta poprej kljub negativnim tečajnim razlikam

Na podlagi menjalnih tečajev na dan 31. decembra 2017 pričakuje Bayer v letu 2018 prodajo v višini približno 35 milijard evrov. Na enaki ravni kot leto poprej bo predvidoma prodaja, poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk in čisti dobiček na delnico. Bayer pričakuje, da se bo prodaja na valutno in portfeljno prilagojeni osnovi povečala za enomestno do dvomestno stopnjo rasti, poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk pa naj bi se zvišal za srednjo enomestno stopnjo rasti po prilagoditvi za valutne učinke. Pri napovedih smo upoštevali začasne prekinitve dobave zaradi sanacijskih ukrepov v proizvodnji. Bayer pričakuje vpliv na prilagojen poslovni izid EBITDA v višini približno 300 milijonov evrov. Najvišji odstotek tega zneska se nanaša na divizijo Pharmaceuticals, najnižji pa na divizijo Consumer Health Division.

V diviziji Pharmaceuticals pričakuje Bayer prodajo nad 16,5 milijarde evrov, kar ustreza nižji enomestni stopnji rasti na valutno in portfeljno prilagojeni osnovi. S prodajo ključnih zdravil Xarelto™, Eylea™, Stivarga™, Xofigo™ in Adempas™ se želi divizija približati znesku 7 milijard evrov. Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk naj bi se znižal za nižjo enomestno stopnjo (po prilagoditvah za pretvorbo valut: zvišanje za nižjo enomestno stopnjo rasti), marža dobička EBITDA pred odbitkom posebnih postavk pa naj bi bila malce nižja.

V diviziji Consumer Health pričakuje Bayer prodajo, ki bo presegla 5,5 milijarde evrov, kar bi bilo na enaki ravni kot leto poprej, in sicer na valutno in portfeljno prilagojeni osnovi. Bayer pričakuje, da se bo poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk znižal za nižjo enomestno stopnjo (po prilagoditvah za pretvorbo valut: zvišanje za nižjo enomestno stopnjo rasti).

Divizija Crop Science napoveduje prodajo, ki bo presegla 9,5 milijarde evrov. To ustreza srednji enomestni stopnji rasti na valutno in portfeljno prilagojeni osnovi. Bayer želi zvišati poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk za srednjo do višjo enomestno stopnjo rasti (po prilagoditvah za pretvorbo valut: zvišanje za 15 odstotkov).

Na področju Animal Health pričakuje Bayer prodajo, ki bo na valutno in portfeljno prilagojeni osnovi višja za nižjo enomestno stopnjo rasti. Družba pričakuje padec poslovnega izida EBITDA pred odbitkom posebnih postavk za srednjo enomestno stopnjo (po prilagoditvah za pretvorbo valut: na enaki ravni kot leto poprej). Revidirani standardi finančnega poročanja (IFRS 15) negativno vplivajo tako na prodajo kot na poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk.

S predvideno pripojitvijo družbe Monsanto v drugem kvartalu leta 2018 pričakuje Bayer bistveno večjo prodajo in poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk. Po sedanjih ocenah glede na lastniški kapital in finančne ukrepe pričakuje Bayer zmeren padec čistega dobička na delnico. V prvem letu po pripojitvi pričakuje Bayer bistveno povečanje prodaje in poslovnega izida EBITDA po odbitku posebnih postavk ter zvišanje čistega dobička na delnico.

Opozorilne izjave glede v prihodnost usmerjenih informacij

Določene izjave, ki so navedene v tem obvestilu, lahko predstavljajo »izjave, ki so usmerjene v prihodnost.« Dejanski rezultati se lahko materialno razlikujejo od tistih, ki so napovedani ali predvidevani v izjavah, ki so usmerjene v prihodnost. Dejavniki, ki lahko privedejo do tega, da se dejanski rezultati materialno razlikujejo, vključujejo: nejasnosti glede časovne izvedbe transakcije; možnost, da pogodbeni stranki v pričakovanih časovnih okvirjih ali nasploh nista sposobni doseči pričakovanih sinergij in operativne učinkovitosti pri združitvi ter uspešno integrirati poslovanja Monsanta v Bayerjevo poslovanje; takšna integracija je lahko zahtevnejša, potrebuje več časa ali je dražja od pričakovane; prihodki po transakciji so lahko nižji od pričakovanih; operativni stroški, izguba strank in motnje v poslovanju (vključno z, in ne omejeno na težave pri ohranjanju odnosov z zaposlenimi, strankami, potrošniki ali dobavitelji) so po napovedi transakcije lahko večje od pričakovanih; zadržanje določenih ključnih zaposlenih v Monsantu; tveganja, povezana z motnjami pozornosti vodstva pri sprotnem poslovanju zaradi transakcije; pogoji zaključka transakcije morda ne bodo izpolnjeni; ali pa ne bodo pod pričakovanimi pogoji ali v pričakovanem časovnem razporedu pridobljena zakonska dovoljenja, ki so potrebna za transakcijo; sposobnost pogodbenih strank, da izpolnita pričakovanja glede časovne izvedbe, zaključka, računovodske in davčne obravnave združitve; vpliv zadolženosti Bayerja v povezavi s transakcijo in potencialen vpliv na oceno zadolženosti Bayerja; učinke poslovne kombinacije Bayerja in Monsanto, vključno z združenim prihodnjim finančnim stanjem družbe, operativnimi rezultati, strategijo in načrti; druge dejavnike, opredeljene v letnem poročilu Monsanto na obrazcu 10-K, ki ga je družba poslala Komisiji za vrednostne papirje v ZDA za poslovno leto, končano 31. avgusta 2016, in druge vloge, ki jih je Monsanto oddal tej komisiji – na voljo so na spletni strani http://www.sec.gov in na Monsantovi spletni strani www.monsanto.com; in ostale dejavnike, opisane v Bayerjevih javno dostopnih poročilih, ki so na voljo na spletni strani www.bayer.com. Bayer in Monsanto ne sprejemata nobene odgovornosti glede posodabljanja informacij, ki jih vsebuje to obvestilo, razen v primeru, da to zahteva zakon. Bralce tega obvestila opozarjamo, naj se ne zanašajo preveč na izjave, ki so usmerjene v prihodnost, saj se nanašajo le na tukaj naveden datum.

Bayer Group Key Data, Fourth Quarter and Full Year 2017

(Continuing operations – prior-year data are restated.)

 

Bayer Group

(EUR million)

Q4 2016

Q4 2017

Change

in %

FY 2016

FY 2017

Change

in %

Sales

8,823

8,596

-2.6

34,943

35,015

0.2

EBITDA before special items

1,806

1,783

-1.3

9,318

9,288

-0.3

EBIT

586

625

6.7

5,738

5,903

2.9

Special items

-587

-632

-

-1,088

-1,227

-

EBIT before special items

1,173

1,257

7.2

6,826

7,130

4.5

Net income *

453

148

-67.3

4,531

7,336

61.9

Earnings per share (EUR) *

0.53

0.17

-67.9

5.44

8.41

54.6

Core earnings per share (EUR)

1.10

1.41

28.2

6.67

6.74

1.0

Number of employees **

99,592

99,820

0.2

99,592

99,820

0.2

Pharmaceuticals

(EUR million)

Q4 2016

Q4 2017

Change

in %

FY 2016

FY 2017

Change

in %

Sales

4,275

4,215

-1.4

16,420

16,847

2.6

EBITDA before special items

1,217

1,235

1.5

5,251

5,711

8.8

EBIT

606

795

31.2

3,389

4,325

27.6

Special items

-310

-187

-

-558

-340

-

EBIT before special items

916

982

7.2

3,947

4,665

18.2

 

Consumer Health

(EUR million)

Q4 2016

Q4 2017

Change

in %

FY 2016

FY 2017

Change

in %

Sales

1,539

1,399

-9.1

6,037

5,862

-2.9

EBITDA before special items

372

251

-32.5

1,411

1,231

-12.8

EBIT

68

-110

.

695

518

-25.5

Special items

-199

-258

-

-292

-300

-

EBIT before special items

267

148

-44.6

987

818

-17.1

 

Crop Science

(EUR million)

Q4 2016

Q4 2017

Change

in %

FY 2016

FY 2017

Change

in %

Sales

2,404

2,263

-5.9

9,915

9,577

-3.4

EBITDA before special items

351

304

-13.4

2,421

2,043

-15.6

EBIT

153

64

-58.2

1,755

1,235

-29.6

Special items

-39

-155

-

-143

-408

-

EBIT before special items

192

219

14.1

1,898

1,643

-13.4

Animal Health

(EUR million)

Q4 2016

Q4 2017

Change

in %

FY 2016

FY 2017

Change

in %

Sales

329

322

-2.1

1,523

1,571

3.2

EBITDA before special items

38

49

28.9

349

381

9.2

EBIT

25

10

-60.0

313

307

-1.9

Special items

-5

-23

-

-7

-31

-

EBIT before special items

30

33

10.0

320

338

5.6

 

EBIT(DA) before special items and core earnings per share are not defined in the International Financial Reporting Standards and should therefore be regarded only as supplementary information. For the definition of these indicators, see the current annual report at www.bayer.com.

 

* Including discontinued operations / ** Full-time equivalents at end of period