07 november 2017

Najboljši slovenski dijaki obiskali BayLab

Bayer je letos jeseni omogočil najuspešnejšim dijakom ZOTKS-ovih tekmovanj eksperimentalni dan v BayLab laboratoriju v Leverkusnu. Na delavnici molekularne genetike spoznavali osnovna področja raziskav DNK. Poleg Bayerjevega laboratorija obiskali še kulturne in druge znamenitosti.

 Zoom image

Za najboljše Zotkine talente, tiste, ki so na tekmovanjih iz znanja kemije, biologije, logike ter drugih naravoslovnih in tehničnih ved dosegli najboljše rezultate ali se izkazali s kakšnim drugim raziskovalnim dosežkom, Zveza ZOTKS vsako leto v jesenskem času organizira nagradno strokovno ekskurzijo.

Zmagovalce letošnjih dijaških tekmovanj in srečanj so letos na našo pobudo in z našo donacijo odpeljali obiskali Baylab, Bayerjev šolski laboratorij v Leverkusnu. Šestindvajset dijakov se je udeležilo celodnevne delavnice molekularne genetike.

Bayer se že vrsto let trudi s pomočjo tovrstnih laboratorijev (BayLabs) otrokom od prvih razredom osnovne šole do konca srednje šole približati naravoslovne znanosti in jih navdušiti za študij le-teh. V teh laboratorijih, ki jih je že 14 v skupno 10 državah po celem svetu, izvajajo Bayerjevi strokovni sodelavci različne delavnice, prilagojene posameznim starostnim skupinam iz različnih naravoslovnih področij. Pod vodstvom mentorjev, ki so večinoma univerzitetni predavatelji ali sodelavci inštitutov, udeleženci delavnic spoznajo, da je znanost lahko zabavna, naučijo se, kako uporabiti inovativne ideje za reševanje nalog in kako se razvijajo družbi koristne rešitve.

Zotkini talenti so se udeležili najtežje in najkompleksnejše delavnice, ki je namenjena srednješolcem. Ker vsi mladi poznajo televizijske kriminalne serije, v katerih s pomočjo znanstvenih metod iščejo storilce kriminalnih dejanj, je bila delavnica Genetic Makeup and Health. Methods in Biotechnology še toliko bolj zanimiva, saj so spoznali, kako znanost pomaga forenziki. Ugotavljali so, kako lahko izoliramo in podvojimo človeško DNK. Kako lahko prepoznamo genske spremembe? Ali genetski inženiring lahko pomaga pri izdelavi zdravil z bolj ciljno usmerjenim učinkom? Taka so bila osnovna vprašanja, ki so si jih postavili, preden so se spremenili v "Raziskovalce za en dan". Od udeležencev se je tudi pričakovalo, da imajo osnovno znanje o citogenetiki, strukturi in funkciji DNK ter osnovno znanje o kromosomih, mutacijah in genskih boleznih, kar dijakom ni predstavljalo večjih težav.

Vodja delavnice je udeležencem pojasnila osnovne tehnike in metode dela v molekularni genetiki. Laboratorijsko delo so pričeli z uporabo mikropipet, sledila je izolacija DNK iz ustne sluznice in priprava za pomnoževanje z verižno reakcijo s polimerazo. Med analizo rezultatov so obarvali pomnožene segmente DNK in jih izpostavili elektroforezi. Delo v laboratoriju je udeležencem delavnice dalo vpogled v način dela raziskovalcev, kar predstavlja neprecenljivo izkušnjo.

Delo v laboratoriju je bilo namenjeno pretežno dijakom, večina ostalih udeležencev ekskurzije, šestnajst mentorjev, članov tekmovalnih komisij ter drugih Zotkinih sodelavcev pa se jim je pridružili po laboratorijskem delu. Vsi skupaj so obiskali interaktivni razstavni paviljon Baykomm, v katerem so spoznavali izzive današnjega časa, kot so različne bolezni, vse večje potrebe po hrani, klimatske spremembe... ter rešitve, ki jih Bayer, kot Life Science podjetje razvija in nudi. Na stolih za virtualno resničnost so si pogledali 360-stopinjske filme o aktualnih izzivih človeštva. S posebno simulacijsko obleko je ena od dijakinj izkusila, s kakšnimi težavami se soočajo 80-letniki pri vsakodnevnih opravilih, npr. odpiranju škatlice z zdravili. S pomočjo 3D modelov so poznavali zgradbo telesa, srčno žilni sistem, izvedeli veliko zanimivosti o prehrani in še marsikaj.

Zadnji dan ekskurzije so obiskali mesto Bonn, kjer so si ogledali mestno hišo in rojstno hišo skladatelja Ludwiga van Beethovna, za konec pa odšli še v bavarsko mesto Rothenburg.