29 marec 2018

Novi zmagovalci mednarodne nagrade Bayer Early Excellence in Science: 30.000 evrov raziskovalcem

Dr. Christoph Engel (Univerza Regensburg (Nemčija) je zmagal v kategoriji “biologija“ / Dr. Keary M. Engle (inštitut Scripps Research Institute La Jolla, Kalifornija, ZDA) je prejel nagrado za kemijo / Dr. Kathryn Susan Hayward (inštitut Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, Avstralia) je bila nagrajena za področje medicine

 Zoom image

Leverkusen, 29. marec, 2018 – Objavljeni so novi zmagovalci Bayerjeve nagrade mladim znanstvenikom za odličnost v znanosti - Bayer Early Excellence in Science Award. Nagrade - vsaka v vrednosti 10.000 evrov - je namenil neodvisni znanstveni odbor fundacije Bayer Science & Education Foundation. Bayerjeva fundacija je sedmič zapored podelila mednarodno nagrado Bayer Early Excellence in Science Award odličnim mladim znanstvenikom in zdravnikom, ki so v zgodnjih stopnjah svojih akademskih oz. klinično raziskovalnih karier. Nagrade bodo podelili ob dnevu Bayerjeve fundacije, 25. junija, v Berlinu.

 

»Odličnost v raziskavah in znanosti igra ključno vlogo v life science podjetjih, kot je Bayer. Navdušen sem nad priložnostjo, da lahko z nagradami podpremo in motiviramo talente, ki izstopajo na področjih znanostih o življenju in medicine,« je dejal Kemal Malik, član upravnega odbora Bayer AG, odgovoren za inovacije, in član odbora direktorjev Fundacije. »Bayerjeva strategija za inovacije ima dolgo in stalno zgodovino akademskih izmenjav in partnerstev. Promoviranje prihodnjih vodij v znanosti je pomemben element našega programa. Ta zgodnji dialog odpira možnosti za strateška partnerstva in je zato ključen za prihodnji uspeh uporabnih inovacij,« je nadaljeval Malik.

 

Mednarodno nagrado za talente so prvič predstavili leta 2009. Podeljuje se v treh kategorijah: biologiji, kemiji in medicini. Izbor opravijo na podlagi izvirnosti in kakovosti raziskav kandidatov ter pomena njihovega dela za posamezno kategorijo.

 

Molekularni mehanizmi sinteze ribosomske ribonukleinske kisline (rRNK) razkriti s strukturnimi študijami

Ribosomi so molekularne tovarne, ki sintetizirajo beljakovine vseh živih organizmov. Sestava teh tovarn zahteva številne akterje, najprej in predvsem ribosomske ribonukleinske kisline (rRNK). Sinteza teh kislin je močno regulirana in je glavni dejavnik celične rasti. V ta namen se je razvil "polimerazni" mehanizem, polimeraza RNA (Pol) I.

Z uporabo vrhunskih strukturnih bioloških metod je dr. Christoph Engel pomembno prispeval k razumevanju molekularne osnove transkripcije rRNK. Doktoriral je med delom na centru Gene Center univerze Ludwig-Maximilians v Münchnu, pri prof. Patricku Cramerju. V tem obdobju je razrešil prvo 3D strukturo celotne RNK polimeraze I pri atomski resoluciji z uporabo rentgenske kristalografije. Engel je nato še naprej preučeval molekularno osnovo za iniciacijo in regulacijo transkripcije Pol I na Max-Planck-inštitutu za biofizikalno kemijo v Göttingenu. Z uporabo najnovejših spoznanj v krioelektronski mikroskopiji je s svojo ekipo razkril strukturo vmesnih kompleksov in prispeval k izgradnji prvega celovitega modela popolnega transkripcijskega cikla Pol I. Poleg tega se lahko te študije izkažejo za pomembne v farmacevtskih raziskavah, ki obravnavajo rast celic in diferenciacijo v odvisnosti od delovanja Pol I. Nekatere od teh študij bodo nadaljevali v Englovi novoustanovljeni raziskovalni skupini na Univerzi v Regensburgu.

 

Molekularna kompleksnost skozi katalizo: selektivna funkcionalizacija alkenov in alkinov

 

Katalizator lahko bistveno pospeši hitrost kemične reakcije. Dodana vrednost katalize je v kemični industriji zelo pomembna, saj več kot 80 odstotkov vseh kemičnih izdelkov proizvedejo s katalitičnimi procesi. Z njihovo optimizacijo lahko pomembno zmanjšamo porabo energije in virov.

Dr. Keary M. Engle je leta 2007 diplomiral kot član Phi Beta Kappa (združenje, v katerega povabijo le odstotek najodličnejših študentov znanosti) in z oceno summa cum laude na Univerzi v Michiganu, kjer je raziskave izvajal s prof. Adamom J. Matzgerjem. Kot Fulbrightov štipendist je naslednje leto študiral pod mentorstvom profesorja Manfreda T. Reetza na inštitutu Max-Planck-Institut für Kohlenforschung v Nemčiji. Kot podiplomski štipendist NSF in NDSEG si je Keary leta 2013 pri prof. Jin-Quan Yu na inštitutu The Scripps Research Institute ter pri prof. Véronique Gouverneur in Johnu M. Brownu na Univerzi v Oxfordu prislužil doktorski naziv (PhD) iz kemije in doktorski naziv (dPhil) iz biokemije.

Njegova doktorska raziskava se je osredotočila na povečanje stopnje hitrosti vezi C–H aktivacije Pd (II) katalize. Od leta 2013 do leta 2015 je bil Keary podoktorski štipendist NIH pri prof. Robertu H. Grubbsu v Caltechu, kjer je njegova raziskava razkrila empirični model za racionalizacijo in napovedovanje začetih stopenj sproščanja pogosto uporabljenega razreda katalizatorjev olefinskih metatez. Keary se je poleti leta 2015 pridružil fakulteti na inštitutu The Scripps Research Institute kot docent za kemijo. Njegov neodvisni laboratorij skuša izumiti različne selektivne katalitične reakcije na funkcionalizacijo ogljik-ogljikovih π-vezi, da bi pripravil dragocene tarčne motive.

 

Razumevanje nevrobiologije okrevanja po možganski kapi


Možganska kap je drugi najpogostejši vzrok smrti po vsem svetu, ki vsako leto povzroči okoli sedem milijonov smrti. Med osebami, ki preživijo možgansko kap, jih ima vsako leto pet milijonov dolgotrajne posledice, vključno z invalidnostjo. Možganska kap ima lahko za posledice močno omejeno premikanje, paralizo, izgubo govora ali vida, te posledice pa so lahko trajne.

Dr. Hayward je klinična nevrologinja, ki je diplomirala iz fizioterapije na univerzi James Cook University Townsville Australia, doktorirala iz rehabilitacijskih ved na Univerzi Queensland Brisbane Australia in kot štipendistka štipendije za zgodnjo kariero Nacionalnega sveta za zdravje in medicinske raziskave (NHMRC) v Avstraliji prve stopnje na univerzi British Columbia Vancouver Canada. Trenutno opravlja drugo stopnjo svoje štipendije za zgodnjo kariero na inštitutu Florey Institute of Neuroscience and Mental Health v Melbournu, Avstralija.

Dr. Hayward se je v dosedanjih raziskavah osredotočila na rehabilitacijo zgornjih okončin kot modela za razumevanje nevrobiologije rehabilitacije po možganski kapi. Njeno delo je pokazalo, da trenutni pristopi k rehabilitaciji zgornjega dela okončine pomagajo bolnikom nekoliko povrniti funkcionalnost, vendar ne omogočajo doseganja velikih, klinično pomembnih koristi. Trenutni pristopi so zaradi poenotene obravnave (enako za vse) najverjetneje omejeni in ponujajo premalo rehabilitacije, ki je obenem v času okrevanja prepozna. Zdajšnje delo dr. Hayward je usmerjeno na vpliv znanja o nevrobiologiji, opredeljeni v predkliničnih modelih za možgansko kap, na preskušanja, povezana z možgansko kapjo. Njena klinična preskušanja so zasnovana za podporo razvoju novih pristopov, ki se osredotočajo na »prave bolnike, čas, posredovanje in odmerek«. Delo dr. Hayward je usklajeno z mednarodno vizijo delovne skupine Stroke Rehabilitation and Recovery Roundtable, katere članica je.

 

Nagrado podeljuje Bayerjeva fundacija Science & Education Foundation. Temeljni cilji fundacije so priznanje izjemnih raziskovalnih dosežkov, spodbujanje nadarjenih znanstvenikov in podpora pomembnim šolskim znanstvenim projektom. V vsebinskem smislu se podpora in partnerske dejavnosti osredotočajo na znanosti o življenju; medicino z vplivom na največje zdravstvene izzive človeštva in prehrambno krizo. Fundacija izjemne raziskovalne dosežke nagrajuje vsaki dve leti z nagrado Otto Bayer Award in v vmesnih letih z nagrado Hansen Family Award, od katerih je vsaka vredna denarne nagrade 75.000 evrov. Program se zaokroži z dvema nagradama za mlade raziskovalce: The international Bayer Early Excellence in Science Award, ki je podeljena vsako leto v kategorijah biologija, kemija in medicina, od katerih je vsaka nagrada vredna 10.000 evrov; medtem ko nagrado za raziskavo tromboze Bayer Thrombosis Research Award v vrednosti 30.000 evrov, ki podpira znanstvenike nemško govorečih dežel, katerih delo je osredotočeno na osnovne in klinične raziskave tromboze, podelijo vsaki dve leti.

O podjetju Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Obvestilo uredništvu:

Fotografije v kakovosti za tisk je možno naložiti s spletne strani
www.news.bayer.com

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.