06 september 2016

Pogajanja o prevzemu Monsanta napredujejo

Bayer potrjuje napredovanje pogajanj z Monsantom glede predlagane transakcije, vendar pa ključni pogoji, pod katerimi naj bi se izvedel posel, še niso dogovorjeni. Bayer je pripravljen zagotoviti transakcijo in plačati 127,50 USD za delnico le v primeru, da pride do dogovora glede teh ključnih pogojev transakcije. Ali bo prišlo do dogovora ali ne, se ne ve.

Predlagano transakcijo morajo nato potrditi regulatorni in drugi organi. Ključni pogoji končnega transakcijskega dogovora morajo biti odobreni s strani nadzornega sveta Bayer AG.


Kliknite tukaj za celoten pregled informacij na temo načrtovanega prevzema, objavljenih na našem globalnem intranetu BayNet.


Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko privedejo do bistvenih razlik med dejanskimi prihodnjimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo družbe in tukaj podanimi napovedmi. Med te dejavnike sodijo podatki, objavljeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.


Dodatne informacije

To sporočilo se nanaša na predlagano ponudbo družbe Bayer Aktiengesellschaft oziroma njenih podružnic (“Bayer”) za nakup vseh uveljavljajočih se rednih delnic po nominalni vrednosti 0,01 USD na delnico družbe Monsanto Company, korporacije Delaware (“Monsanto”). To sporočilo ni niti ponudba za nakup niti poziv k ponudbi za prodajo delnic družbe Monsanto. V tem trenutku se še ni pričelo zbiranje ponudb za delnice družbe Monsanto. Ko bo objavljen javni razpis za delnice družbe Monsanto, bo Bayer Komisiji ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) predložil svojo ponudbo s pripadajočo dokumentacijo (vključno s ponudbo za nakup, spremnim pismom in drugo ponudbeno dokumentacijo) v zvezi z javnim razpisom.  Celotna dokončna ponudbena dokumentacija bo poslana delničarjem družbe Monsanto.  POZIVAMO DELNIČARJE DRUŽBE MONSANTO, DA PO PREJEMU PONUDBENE DOKUMENTACIJE PREBEREJO VSE DOKUMENTE, KER VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE O PONUDBI, KI JIH DELNIČARJI MORAJO UPOŠTEVATI PRED SPREJEMOM KAKRŠNE KOLI ODLOČITVE O PONUDBI ZA NAKUP NJIHOVIH DELNIC. Delničarji družbe Monsanto bodo lahko dobili brezplačne izvode teh dokumentov (ko oziroma če bodo na voljo) in drugo dokumentacijo, ki jo je Bayer predložil komisiji SEC, na spletni strani komisije SEC www.sec.gov.

Predlagano transakcijo morajo nato potrditi regulatorni in drugi organi. Ključni pogoji končnega transakcijskega dogovora morajo biti odobreni s strani nadzornega sveta Bayer AG.