08 avgust 2019

Poslovanje družbe Bayer na pravi poti

V drugem kvartalu leta 2019 je skupina Bayer nadaljevala z rastjo. “Bayerjevo poslovanje je na pravi poti,” je dejal Werner Baumann, predsednik uprave, ob predstavitvi polletnega računovodskega poročila koncerna Bayer.

 

“Poslovanje divizije Crop Science zavirajo predvsem ekstremne vremenske razmere v Severni Ameriki, medtem ko v diviziji Pharmaceuticals dosegamo spodbudno rast,” je pojasnil. Prodaja se povečuje tudi v diviziji Consumer Health. Baumann je potrdil napoved za poslovanje skupine v letu 2019, in hkrati poudaril, da so cilji dokaj ambiciozni. Poudarki iz poslovnega poročila:

 

  • Prodaja skupine je višja za 0,9 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) in znaša 11,485 milijarde evrov.
  • Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je zvišal za 24,7 odstotka in znaša 2,927 milijarde evrov.
  • Prodaja divizije Crop Science upada (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj ter proforma postavke) v zahtevnem okolju, vendar so se prihodki precej povečali zaradi pripojenega poslovnega področja.
  • V diviziji Pharmaceuticals je prodaja večja, prihodki pa močno rastejo.
  • V diviziji Consumer Health so povečali prodajo in prihodke.
  • Čisti prihodki so upadli za 49,1 odstotka na 404 milijonov evrov zaradi posebnih postavk za prestrukturiranje in oslabitve.
  • Čisti dobiček na delnico se je zvišal za 5,9 odstotka in znaša 1,62 evra.
  • Potrjena napoved za poslovanje skupine, ki pa postaja vse bolj ambiciozna.

 

Celotno sporočilo za javnost je na voljo v angleškem jeziku na povezavi https://www.bayer.com/en/quarterly-reports.aspx