26 september 2018

Rezultati nove študije kažejo na potrebo po boljšem dialogu o možnostih kontracepcije med ženskami in njihovimi ginekologi

Obsežna študija o kontracepciji razkriva vrzeli med dojemanjem in realnostjo pri svetovanju o kontracepciji med ženskami in njihovimi ginekologi

 

Ljubljana, 24. september 2018 – Evropska študija Razmislek o potrebah v kontracepciji - ‘Think About Needs in Contraception’ (TANCO)[i], ki je potekala pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za kontracepcijo in jo je podprla družba Bayer, razkriva, da bi lahko z natančnejšo preučitvijo ženskih potreb in pričakovanj glede kontracepcije razširili njihovo znanje na tem področju in omogočili učinkovitejši pogovor o vseh metodah kontracepcije ter ozaveščeno odločanje uporabnic.


To naj bi privedlo do večjega zadovoljstva in dolgotrajnejše uporabe, kar bi navsezadnje prispevalo k zmanjšanju nenačrtovanih nosečnosti, ki jih je na svetovni ravni trenutno okoli 40 odstotkov.[ii] Stopnja neželenih nosečnosti v Sloveniji je sicer nižja (8,4 na 1000 žensk)[iii]. Študija TANCO je potekala tudi v Sloveniji[iv]

Rezultati študije TANCO kažejo, da ginekologi podcenujejo zanimanje žensk za informacije o metodah kontracepcije na splošno. Menijo, da bi uporaba dolgodelujoče povratne kontracepcije (to so maternični vložek s hormonom ali bakrom ter podkožni vsadki, ki pa v Sloveniji niso na voljo) zanimala le malo več kot tretjino oz. 34 % žensk iz Slovenije[iv] (EU: 38 %)i, medtem ko je zanimanje za to obliko kontracepcije izrazilo skoraj dvakrat več oz. 59 % ženskiv (EU: 73 %)i.

 

“Rezultati te obsežne študije o potrebah žensk glede kontracepcije kažejo na potrebo po boljši povezanosti med ženskami in njihovimi ginekologi”, je dejala izr. prof. dr. Bojana Pinter, dr. med., z Ginekološke klinike, UKC Ljubljana. “Ginekologi morajo razumeti potrebe in pričakovanja žensk glede kontracepcije, da bi lahko učinkovito svetovali o vseh metodah in posredovali vse potrebne informacije za ozaveščeno odločanje vsake posameznice o primernih metodah kontracepcije.”

 

 

Ali dolgodelujoče metode žensk res ne zanimajo?

Skupni evropski podatki kažejo, da se ženske, stare 30‒39 let, ali tiste, ki so že rodile, bistveno bolj zanimajo za morebitno dolgodelujočo povratno kontracepcijo v primerjavi z ženskami, starimi 18‒29 let in 40‒49 let ter s tistimi, ki še niso rodile. Zanimivo je, da 28 % žensk, starih 18‒29 let meni, da dolgodelujoča povratna kontracepcija ne bi bila primerna za njihi.

 

V podatkih skupne evropske raziskave obstaja neskladje glede zanimanja žensk za kontracepcijo bodisi brez hormonov ali z nizkim odmerkom hormonov: ta kontracepcijska sredstva so zelo zanimiva za 62 % žensk, medtem ko ginekologi ocenjujejo, da bi bilo zainteresiranih samo 45 % ženski.

 

V študiji so ugotovili, da ginekologi podcenjujejo zanimanje žensk za dolgodelujočo povratno kontracepcijo kot možno izbiro, saj v povprečju menijo, da te metode zanimajo le 38 % anketirank; medtem ko je 73 % anketirank odgovorilo, da bi ob svetovanju razmislile o metodi dolgodelujoče povratne kontracepcije. V Sloveniji so ginekologi zanimanje žensk za dolgodelujoče povratne metode ocenili na 34 %, 59 % žensk pa je odgovorilo, da bi ob svetovanju o tej metodi razmislileiv.

 

“Rezultati študije kažejo, da možnost pogovora o kontracepciji z ginekologi spodbuja ženske k bolj odkriti obrazložitvi svojih potreb”, je dejal Joachim Marr, medicinski direktor področja ginekologije v Bayerju. “Ženska se lahko odloči za najprimernejšo metodo zase samo skupaj s svojim ginekologom ter ob dobri ozaveščenosti in poznavanju vseh obstoječih možnosti kontracepcije.”

 

S katero kontracepcijo so Slovenke najbolj zadovoljne?

 

Najbolj učinkoviti dolgodelujoči povratni metodi, ki sta dosegljivi v Sloveniji, sta maternični vložek in hormonska kontracepcija. Raziskava kaže, da je večina (66 %) uporabnic hormonskih tablet mlajša od 30 let in še niso rodile (66 %). Uporabnice materničnih vložkov so večinoma (78 %) starejše od 30 let, večinoma (78 %) so že rodile, le petina (22 %) jih še ni rodila.

 

V študiji TANCO so tudi v Sloveniji ugotovili razlike glede dejanskega zadovoljstva žensk z izbrano kontracepcijo. Z izbrano metodo je bilo zadovoljnih  87 % uporabnic progestogenske tablete, 84 % uporabnic materničnega vložka s hormonom, 75 % uporabnic kontracepcijskega obliža, 72 % uporabnic kombiniranih tablet, 71 % uporabnic vaginalnega obročka, 68 % uporabnic naravnih metod in 60% uporabnic kondoma. Ženske so torej večinoma zadovoljne z izbrano metodo, najbolj z dolgodelujočo povratno kontracepcijo, kot je maternični vložek, zadovoljstvo pa je manjše pri metodah, ki zahtevajo dosleden režim rabe. Primerjalno je raziskava tudi pokazala, da ginekologi mislijo, da so pacientke s posameznimi metodami manj zadovoljne, kot so v resnici navajale v anketiiv.

 

Katere lastnosti so ženskam najvažnejše pri izbiri?

Ginekologi na splošno lahko spodbujajo ženske in jim omogočijo, da nadzorujejo svoje odločitve o kontracepciji. Rezultati študije TANCO kažejo, da želijo ženske več informacij o vseh metodah kontracepcije. To je dobra priložnost za ginekologe, da se pogovorijo o uporabi dolgodelujoče povratne kontracepcije, zlasti ker študija kaže na omejeno poznavanje teh sredstev med anketirankami. Pri izbiri metode kontracepcije so ženske ocenile učinkovitost in varnost kot dve najpomembnejši lastnostiiv.

 

Pozabljanje in nujna kontracepcija

V raziskavi so uporabnice kontracepcijskih tablet spraševali tudi, kolikokrat so pozabile vzeti kontracepcijsko tabletko v zadnjih treh mesecih. Več kot polovica vprašanih je odgovorila, da so pozabile vzeti najmanj eno kontracepcijsko tableto; dodatnih 9 odstotkov pa je v zadnjih treh mesecih pozabilo vzeti 3 ali več tablet. Z vidika učinkovitosti metode težavo predstavlja več kot ena pozabljena tableta na mesec. Podatki kažejo, da je takih uporabnic manj kot desetina, zato je raba kontracepcijskih tablet v Sloveniji še vedno dovolj učinkovita. Nujno kontracepcijo je vsaj enkrat uporabila več kot tretjina (36 %) slovenskih anketirankiv, pri čemer se delež ne razlikuje bistveno od evropskega povprečja (37 %)i.

 

O študiji TANCO

Študija TANCO (European Thinking About Needs in Contraception) je bila kvantitativna spletna raziskava stališč ginekologov in žensk glede posvetovanja o kontracepciji in uporabi kontracepcijskih sredstev. Študijo sta skupaj zasnovala globalna agencija za tržne raziskave (Psyma Health and Care) in sponzor Bayer AG. Evropsko združenje za kontracepcijo (ESC) je podprlo študijo z omogočanjem dostopa do ginekologov v ciljnih državah. V raziskavi je sodelovalo skupaj 11 držav, vključno z Belgijo, Irsko, Francijo, Španijo, Portugalsko, Švico, Švedsko, Finsko, Slovenijo, Poljsko in Češko republiko. Med udeleženci je bilo skupaj 676 ginekologov in 6.027 žensk v starosti 18‒49 let; 59 odstotkov anketirank še ni rodilo. Rezultati študije TANCO so bili objavljeni v majski izdaji revije European Journal of Contraception and Reproductive Health Care in predstavljeni na 15. kongresu Evropskega združenja za kontracepcijo, in sicer 11. maja 2018 ob 14:35.

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35,0 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

L.SI.COM.09.2018.2899

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

V prihodnost usmerjene izjave

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.[i] G. S. Merki-Feld, C. Caetano, T. C. Porz & J. Bitzer (2018) Are there unmet needs in contraceptive counselling and choice? Findings of the European TANCO Study, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 23:3, 183-193, DOI: 10.1080/13625187.2018.1465546

[ii] Sedgh G et al. Intended and unintended pregnancies worldwide in 2012 and recent trends. Stud Fam Plann 2014;45:301–314

[iii] Nacionalni inštitut za varovanje zdravje: Splavnost na 1000 žensk 15-49 let po vrsti splava in statističnih regijah, Slovenija, za leto 2016; dostopno prek https://podatki.nijz.si/

[iv] B. Pinter, T. Srnovršnik (2018): Kaj ženske zanima o kontracepciji? Revija ISIS, maj 2018; 41–43.