27 april 2018

Prepoved uporabe neonikotinoidov: žalosten dan za kmetovalce in slabe novice za Evropo

Monheim, 27. april 2018 – Današnja odločitev držav članic EU, da omejijo uporabo nekaterih neonikotinoidov v rastlinjakih z daljšo življenjsko dobo je slaba novica za evropski kmetijski sektor in okolje, ki ne bo izboljšala življenjskega prostora čebel ali drugih opraševalcev. Odločitev bo še dodatno zmanjšala sposobnost evropskih kmetovalcev, da zatirajo pomembne škodljivce, saj za mnoge ni na voljo nobenih alternativnih  sredstev.

 

Bayer je še naprej prepričan, da omejitve niso upravičene, ker so neonikotinoidi varni, če jih uporabljamo v skladu z navodili. Celo rezultati najnovejše ocene tveganja za čebele na podlagi izredno konservativnih kriterijev Evropske agencije za varno hrano (EFSA)[1] ne kažejo na veliko tveganje pri uporabi številnih neonikotinoidov, ko bi lahko ugotovili očitno tveganje; v teh primerih so ugotovili le majhno tveganje za medonosne čebele, pri divjih čebelah pa so v večini primerov ugotovili prav tako majhno tveganje.

 

Bayer je presenečen, da se zakonski ukrepi ponovno implementirajo brez predhodne temeljite ocene učinka. Poleg stroškov, ki jih bodo imeli evropski kmetovalci, so uveljavljene omejitve že povzročile precejšnje nepredvidene posledice, na primer pomanjkanje alternativnih rešitev, več uporabljenih škropiv, kar povzroča več emisij CO2, in večje tveganje pojava odpornega škodljivega mrčesa ter vrnitev k starim, manj učinkovitim kemikalijam.

 

V številnih novejših študijah, med drugim tudi v študiji Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije[2], poudarjajo učinek teh omejitev. Trenutno kaže, da evropski proizvajalci sredstev za varstvo rastlin ne bodo mogli ponuditi kakršnihkoli registriranih sredstev za tretiranje semen ali talnih insekticidov, s katerimi bi lahko nadomestili sredstva z imidaklopridom in klotianidinom, ki jih trenutno uporabljamo.

 

Prav tako je nenavadno, da so države članice morale sprejeti odločitev v v tem obdobju, ko še ni bila izrečena sodba v nedokončani sodni zadevi (preučitev pravne podlage za omejitve iz leta 2013), ki jo pričakujemo 17. maja. Razveljavitev trenutnih omejitev bi imela resne posledice za pravno utemeljitev novih predlogov.

 

Ne nazadnje je namen uvedbe omejitev obravnavanje domnevnih tveganj za zdravje čebel zaradi uporabe teh sredstev. Čebele so bistvene za opraševanje številnih poljščin. Vendar obstajajo drugi, boljši načini za varovanje zdravja opraševalcev, na primer več možnosti paše čebel ali naravni habitati in učinkovitejše zatiranje pršic varoj, kot je prepoved uporabe učinkovin, ki so že pomagale kmetovalcem pri učinkovitem zatiranju pomembnih škodljivcev.

 

Kot vodilni ponudnik izdelkov za kmetijstvo, ki se zavzema za zdravje opraševalcev, sodeluje Bayer s svojimi partnerji po vsem svetu in si prizadeva za izboljšanje življenjskega prostora in prehrane, boljše razumevanje znanstvenih spoznanj o zdravju opraševalcev ter boljše sodelovanje s kmetovalci oziroma čebelarji in obveščanje.[2] Kathage, J., Castañera, P., Alonso-Prados, J. L., Gómez-Barbero, M. and Rodríguez-Cerezo, E. (2017): The impact of restrictions on neonicotinoid and fipronil insecticides on pest management in maize, oilseed rape and sunflower in eight European Union regions. Pest. Manag. Sci. doi:10.1002/ps.4715.

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35,0 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Obvestilo uredništvu:

Fotografije, primerne za tisk, si lahko naložite s spletne strani
www.news.bayer.com.

 


 

Kontaktna oseba:

Jeffrey Donald, telefon +49 2173 38 4104

e-pošta: jeffrey.donald@bayer.com

 

 

Za več informacij obiščite www.bayer.com.

jed                  (2018-0120)

 

 

V prihodnost usmerjene izjave

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.