02 marec 2018

Zaključki agencije EFSA ne upravičujejo nadaljnjih omejitev uporabe neonikotinoidov

Ocene tveganja temeljijo na neodobrenih Smernicah za čebelarstvo, ki ne upoštevajo interesov držav članic EU. / Zaključki so v nasprotju z drugimi izčrpnimi znanstvenimi ocenami.

Monheim, 28. febuar 2018 – Bayer se nikakor ne strinja z zaključki agencije EFSA o posodobljeni oceni tveganja za aktivni snovi imidakloprid in klotianidin. Ugotovitve agencije EFSA jo umeščajo zunaj trenutnih uradnih znanstvenih spoznanj o zdravju čebel, ki izhajajo iz nedavnih podobnih ocen s strani agencij, kot sta ameriška EPA in kanadska PMRA. Te ocene prepričljivo dokazujejo, da kmetovalci lahko uporabljajo sredstva za varstvo rastlin (SVR), ki vsebujejo aktivno snov iz skupine neonikotinoidov, za varstvo posevkov brez škodljivih učinkov na čebelje kolonije.

 

Agencija EFSA se je žal, kljub večkratnim zahtevam držav članic za pregled teh smernic, odločila, da za podlago svoje ocene izbere smernice, na osnovi katerih ni mogoče izvesti študije, s katero bi bilo možno dokazati, da  tveganje ne obstaja. Sklepov agencije EFSA torej ne moremo uporabiti kot merilo za utemeljitev dodatnih omejitev uporabe SVR, ki vsebujejo aktivne snovi iz skupine neonikotinoidov. Čeprav zaradi številnih dejavnikov še vedno obstajajo izzivi za zdravje čebel, to ne spremeni dejstva, da se število čebeljih panjev v EU nenehno zvišuje. Bayer bo še naprej sodeloval s kmetovalci, čebelarji in regulatornimi organi pri iskanju rešitev, ki pozitivno vplivajo na zdravje čebel.

 

O podjetju  Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.