Publikacije

Ostanite še naprej najbolje informirani

Letna poročila

Letna poročila

Poleg bilance stanja in izkaza poslovnega izida so vam tukaj na voljo številne informacije o gospodarskem razvoju našega podjetja.

Četrtletna poročila

Četrtletna poročila

Naša četrtletna vmesna poročila vas seznanjajo s tekočim poslovnim letom.

Poročila o trajnostnem razvoju

Poročila o trajnostnem razvoju

V našem letnem poročilu o trajnostnem razvoju boste našli vse informacije o naših ekološki in družbeni zavezanosti.

Kratek pregled: trajnostni razvoj v družbi Bayer

Kratek pregled: trajnostni razvoj v družbi Bayer

To poglavje vsebuje zgoščen in jedrnat pregled vseh informacij o trajnostnem razvoju.

Research Magazin

research

V reviji „research“ lahko najdete izčrpne informacije o poljudnoznanstvenih temah v zvezi z raziskavami družbe Bayer.

Bayer magazin

Bayer magazin

V naši interaktivni reviji Bayer magazin sproti objavljamo novice za redno obveščanje bralcev. Tukaj si lahko preberete zanimive in informativne prispevke iz Bayerjevega sveta.

Imena | dejstva | podatki

Imena | dejstva | podatki

Vse od A do Ž: v kratki predstavitvi našega podjetja boste našli vse pomembne informacije o skupini Bayer.

Fundacije

Fundacije

V poročilu o dejavnosti fundacij je predstavljeno delo Bayerjevih fundacij in projekti, ki so jih financirale ustanove "Bayer Science & Education Foundation", "Bayer Cares Foundation" in "Bayer USA Foundation" od leta 2007 do leta 2010.Za vsa vprašanja medijev vam je vedno na voljo oddelek za odnose z javnostmi.