Delo v Bayerju nudi odlične perspektive

Našo poslovno uspešnost gre v največji meri pripisati znanju, sposobnostim in zavzetosti naših zaposlenih. Njihova sposobnost za inovacije in njihova pripravljenost za nenehen razvoj utemeljujejo naš položaj svetovnega inovativnega podjetja. To se jasno odraža tudi na naši novi blagovni znamki delodajalca: »Strast za inovacije | Moč za spremembe« – »Passion to innovate | Power to change«, ki kaže, kaj Bayer pričakuje od svojih zaposlenih in kaj jim lahko ponudi. Blagovna znamka delodajalca prevaja Bayerjev slogan o poslanstvu »Scienfe For A Better Life« v svet dela.

30. septembra 2015 je Bayer imel 102.168 zaposlenih po svetu. Izdatki za osebje so narasli od okoli 9,4 milijarde evrov v letu 2014 na več kot 9,8 milijarde evrov.

Usmerjenost na talente

Ustvarjamo delovno okolje, kjer lahko vsakdo izkoristi svoj potencial, nadaljuje z razvojem inovacij in dosega izvrstne uspehe. Na tak način Bayer privablja mlade talente po celem svetu in jih ohranja v podjetju tudi na dolgi rok. V celoti je skupina Bayer v letu 2014 zaposlila več kot 15.500 novih zaposlenih. Vse razpise za delovna mesta najdete na našem globalnem portalu razpisanih delovnih mest.

Mladim ljudem dajemo priložnost za vpogled v delo za naše podjetje že v zgodnjih letih. V celoti je Bayer leta 2014 študentom ponudil okoli 3100 zahtevnih strokovnih delovnih praks. Prav tako mlade usposabljamo za več kot 20 različnih poklicev. Samo v Nemčiji je leta 2014 v Bayerju na pot poklicnega usposabljanja stopilo skoraj 900 mladih. To našo zavezo nameravamo v prihodnjih letih še okrepiti.

Napredno znanje in vodstvene sposobnosti

Spodbujanje individualnih sposobnosti, taletov in moči zaposlenih je še en ključni dejavnik za prihodnji uspeh družbe Bayer. Trajen uspeh je možen le, če ustvarimo delovne pogoje, ki vsem zaposlenim omogočajo, da v največji možni meri izkoristijo svoje talente in na tak načim prispevajo k inovativnim rešitvam. Zato dejavno podpiramo vseživljenjsko učenje kot del naše filozofije razvijanja ljudi in upravljanja demografskih spremembam. Naš cilj je opolnomočenje vseh zaposlenih za širitev njihovega znanja in sposobnosti ter ohranjati korak z najnovejšimi spremembami v celotnem obdobju delovne dobe.

Dobro usposobljeni zaposleni, ki držijo korak z najsodobnejšimi spremembami, pričakujejo nove priložnosti. Zaradi svojih obsežnih poslovnih dejavnosti jim lahko Bayer ponudi razvojne priložnosti znotraj skupine. Prosta delovna mesta v skupini Bayer, vse od ne-vodstvenih do najvišjih vodstvenih položajev, so objavljena na javno dostopni platformi. V tem programu smo leta 2014 objavili okoli 11.900 prostih delovnih mest v 62 državah.

Raznolikost in mednarodnost

Raznolika struktura zaposlenih ima ključen pomen pri konkurenčnosti podjetja v prihodnosti. To še posebej velja za vodstvene kadre v celotni skupini. Raznolikost izboljšuje naše razumevanje spreminjajočih se trgov in poznavanje skupin strank, daje nam dostop do širšega nabora nadarjenih zaposlenih in nam koristi zaradi spodbujenih sposobnosti za inovativnost in reševanje problemov, ki so dokazano povezane z visoko kulturno raznolikostjo v podjetju.

Na splošno skupina Bayer zaosluje ljudi iz 150 različnih držav.  Med člani našega vodstvenega kroga, v katerem je trenutno zastopanih 35 nacionalnosti, jih okoli 66 % prihaja iz države, kjer so tudi zaposleni. Vodstveni krog skupine Bayer sestavljajo vodje, ki opravljajo vodilne dolžnosti v Bayer AG v podskupinah in storitvenih družbah. Še pred petimi leti je bilo v vodstvenem krogu skupine zastopanih 23 narodnosti.

Uravnoteženost življenja in dela

Način življenja naših zaposlenih je tako raznolik kot so raznoliki tudi sami. Bayer zato zaposlenim v vseh državah ponuja široko paleto možnosti za pomoč pri uravnoteževanju zaposlitve z osebnim in družinskim življenjem. Današnji in potencialni zaposleni dajejo velik pomen fleksibilnim oblikam dela ter podpori pri oskrbi otrok ter sorodnikov. Bayer ponuja različne oblike fleksibilnih delovnih priložnosti po vsem svetu. V številnih državah te možnosti presegajo zakonske zahteve.

Nadomestila in bonitete zaposlenih

Bayerjeva filozofija nadomestil je osnovana po vsem svetu v vrednotah LIFE (vstavi povezavo na LIFE vrednote iz prejšnje strani). Osnovna plača odraža uspešnost in odgovornost, v kombinaciji z dejavniki uspeha podjetja in obsežnimi dodatnimi ugodnostmi. Na ta način želimo našim zaposlenim ponuditi delovne pogoje, ki jim zagotavljajo visoko raven varnosti in zanesljivosti. Povišanja so določena na podlagi nenehnih primerjalnih analiz in so zasnovana tako, da so naša nadomestila vedno konkurenčna v mednarodnem okolju. Velik pomen pripisujemo tudi enakemu plačilu za moške in ženske, ki zagotavlja pravično nadomestilo po vsem svetu, svoje zaposlene pa izobražujemo o preglednosti strukture za izračun njihovih nadomestil.

Bayerjeva mreža izkušenih strokovnjakov – pobuda za ohranjanje znanja

Bayerjeva mreža izkušenih strokovnjakov (The Bayer Senior Experts Network) je zasnovana tako, da uporablja znanje in potencial upokojencev, ki jih podjetje zaposli kot svetovalce v pomembnih projektih. Upokojenost je začetek nove faze v življenju zaposlenega. Vključuje tudi spremembe za Bayer, zlasti ko dolgoletnih zaposlenih, njihove strokovnosti in širokega splošnega pogleda nenadoma v podjetju ni več na voljo. Ta izguba znanja se bo v prihodnosti zaradi demografskih sprememb le še povečala. Da bi se Bayer zoperstavil temu problemu, je ob koncu leta 2010 uvedel pobudo Bayerjeva mreža izkušenih strokovnjakov - Bayer Senior Experts Network (BaySEN)

Delovna mesta v Bayerju

Iščemo zavzete zaposlene, ki delajo odgovorno in neodvisno. Naša spletna stran Bayer Global Career Portal vam lahko pomaga izbrati najprimernejšo možnost za kariero v Bayerju. Sicer pa, zakaj ne bi vsaj prebrskali naš iskalnik služb?