Crop ScienceBayer je tretja največja inovativna družba na področju kmetijstva in si prizadeva, da bi bila kmetijska ekonomija bolj produktivna. Naš cilj je, da rastemo hitreje od trga, osredotočamo pa se na ustvarjanje dobičkonosne in trajnostne rasti s pomočjo vrhunskih inovacij in na stranke osredotočenim pristopom na trgu

Strategija Crop Science je zgrajena iz štirih elementov:

  • krepitev nabora izdelkov Crop Protection z razvijanjem bolj celostnih rešitev za glavne poljščine
  • povečanje osredotočenosti na stranke vzdolž celotne vrednostne verige
  • utiranje poti inovacijam v kemični in biološki zaščiti rastlin, semen in nadaljnji razvoj digitalnega kmetovanja
  • širjenje našega semenskega odtisa – zlasti za sojo in pšenico – skozi nadaljnje prevzeme, licenčne sporazume in partnerstva

Naš cilj v Animal Health je krepitev našega vodilnega položaja na trgu za domače živali in doseči dobičkonosno rast na živinorejskem trgu. To želimo doseči s širitvijo naših raziskovalnih in razvojnih dejavnosti in s pozornim izborom licenčnih sporazumov in prevzemov.