Politična načela

Inovacije: osnova za rast in napredek

Bayer se ponaša z največjim proračunom za raziskave in razvoj v celotni kemijski in farmacevtski industriji v domači državi Nemčiji. Podpiramo politične okvire, ki spodbujajo inovacije. Zagotavljanje novih koristi družbi mora biti nagrajeno, kar vključuje tudi varno zaščito znanja po vsem svetu. V Nemčiji se Bayer zavzema za uvedbo davčne olajšave za naložbe v raziskave in razvoj.

Razvojni laboratorij za biološke zdravilne učinkovine v družbi Bayer HealthCare v Wuppertalu, Nemčija.

Trije gradniki ustvarjanja inovacij prihodnosti

1. Izboljšati celotni politični in gospodarski okvir

Science For A Better Life” potrebuje optimalne okvirne pogoje; dejavnosti raziskav in razvoja so namreč drage. Znanstvenoraziskovalne družbe, na primer Bayer, ki poslujejo predvsem v Nemčiji, so zaradi lokacije v slabšem položaju v primerjavi z drugimi mednarodnimi družbami.

Zato se zavzemamo za večjo podporo našim prizadevanjem  na področju raziskav in razvoja – na primer z davčnimi olajšavami, ki bi jih morali uvesti poleg obstoječega neposrednega financiranja projektov.  • Prav tako menimo, da so potrebne nadaljnje spremembe in dopolnitve Zakona o genskem inženiringu (GenTG). 
  • Še naprej mora biti zagotovljena zaščita intelektualne lastnine, zlasti na področju patentnega prava.


2. Zagotoviti posebno podporo vrhunskim raziskavam

Družbe, kot je Bayer, potrebujejo prvovrstne univerze in raziskovalne inštitute kot partnerje v znanstvenem sodelovanju, ki so neposredno povezani z raziskovalnimi ustanovami.

  • Bayer pozdravlja odločitev Zvezne vlade, da nadaljuje s Pobudo za odličnost. Združenja za odličnost tvorijo kritično maso, zaradi katere je Nemčija mednarodno konkurenčna.
  • Poleg tega moramo za profesorje v Nemčiji ustvariti mednarodno konkurenčne delovne pogoje. Vrhunske raziskave morajo biti nagrajene na ustrezen način in odvisno od uspešnosti.