Politična načela

Nanotehnologija

Mnogi strokovnjaki imajo nanotehnologijo za ključno tehnologijo 21. stoletja. Gre za tehnologijo, ki omogoča inovacije in izboljšave izdelkov v skoraj vseh industrijskih sektorjih, na primer za varovanje okolja, trajnostno oskrbo z energijo, učinkovito rabo virov ali boj proti boleznim.

Napovedi kažejo, da bo nanotehnologija pomagala svetovnemu gospodarstvu do poskoka v rasti – kot ga je v zadnjih desetletjih ustvarila tudi mikroelektronika. Vlade in Evropska komisija so prepoznale ta potencial. Priložnosti, ki jih ponujajo nanomateriali, so znane tudi splošnemu prebivalstvu. Nekatere interesne skupine pa se bolj osredotočajo na možna tveganja za okolje in zdravje. Seveda je treba skrbno preučiti in upoštevati vsa tveganja, vendar pri tem ne smemo popolnoma zanemariti novih priložnosti.

Bayer zagovarja, da je treba izkoristiti priložnosti nanotehnologije in hkrati raziskati ter zmanjšati tveganja. Zato potrebujemo odprt javni dialog o bodočih priložnostih in transparentne informacije o možnih tveganjih pa tudi o varnem ravnanju ter uporabi nanomaterialov.


  • Politiki bi morali še naprej izdatno spodbujati inovacije v nanotehnologiji, vključno z raziskavami o varnosti nanomaterialov.
  • Dolgoročne, zanesljive in razumljive politične odločitve in nadzorni postopki, ki temeljijo na znanstvenih dokazih, so bistveni za potrošnike in industrijo. To še posebej velja za nanomateriale.

Odgovornost za izdelke in trajnost sta naši najvišji prioriteti. Bayer je zato združil pobude kemične industrije, da bi skupaj zagotovili varno izdelavo in ravnanje z nanomateriali. Poleg tega družba v veliki meri prispeva k javno financiranim projektom o raziskava o varnosti nanomaterialov – npr. programi Inno.CNT CarboSafe in CarboLife Cycle; drugi primeri so še CarboTox in NanoGEM.