Politična načela

Naša politična načela

Bayerjevi raziskovalci so v nenehnem dialogu z znanstveniki na vodilnih univerzah kot tudi s potrošniki ter partnerji. Njihova komunikacija se osredotoča na skupno reševanje vprašanj, povezanih z izzivi prihodnosti – popolnoma skladno z našim poslanstvom »Bayer: Science For A Better Life.«

Bayer: Science For A Better Life. Bayerjeva obljuba družbi je uporaba znanosti kot močnega orodja za spopadanje z velikimi izzivi našega sveta. Smo inovativno podjetje, ki vsakodnevno skrbi za nove zamisli in rešuje neizpolnjene potrebe. Temu pravimo inovativnost.

Naša sposobnost inovativnih rešitev je odvisna od političnega okvira, v katerem delujemo. Menimo, da je nujno in legitimno, da sodelujemo v političnih razpravah in predstavimo svoja politična stališča pomembnim nosilcem odločanja.

Smo družbeno in etično odgovorni korporativni državljani in ustvarjamo prednosti za skupnosti, v katerih živimo. Bayer se zaveda, da mora biti znanost uporabljena uravnovešeno. Njene prednosti za družbo so enako pomembne kot skrben nadzor nad tveganji.

Naše dejavnosti zagovorništva so transparentne (Kodeks poslovanja), odprte in v skladu z našo Politiko skladnosti poslovanja.