Politična načela

Spodbujanje raziskav & razvoja

Davčne olajšave so zelo učinkovito sredstvo vladnega spodbujanja raziskav. So enostavni za upravljanje in v vsakem primeru, ne glede na trenutno dobičkonosnost podjetja, podpirajo raziskave. Poleg tega imajo davčne olajšave tržno usmerjen in širok učinek.

Tri četrtine vseh držav OECD in polovica držav članic EU so uvedle obliko davčnih spodbud za raziskave in razvoj. Uveljavitev takšne spodbude v Nemčiji bi državo privedlo do mednarodnih standardov in podjetja, ki temeljijo na raziskavah, bi imela koristi.

Znanstvene študije podpirajo vpeljavo davčnih spodbud za raziskave: »En evro spodbude vodi do enega evra dodatne potrošnje.« Bayer se je zavezal, da bo vsak evro, ki ga bo dobil od davčnih spodbud za raziskave, ponovno vložil v raziskave.

Trije dobri razlogi:

Prvi: ustvarjanje trajnostne rasti

Spodbujanje raziskav je investicija v nemško intelektualno moč. Dviguje inovativno moč gospodarstva in je zato osnova za rast in delovna mesta v prihodnosti. Navsezadnje je gospodarski razvoj države, ki nima surovin, odvisen od ustvarjalnosti njenih znanstvenikov in raziskovalcev.

Drugi: ustvarjanje široke stimulacije rasti

Dodatna davčna spodbuda za raziskave in razvoj ni vezana na nobeno tehnologijo in spodbuja celotno gospodarstvo. Ima neposreden učinek na trg in je uporabno usmerjena.

Tretji: krepitev Nemčije kot države poslovnih priložnosti

Davčne spodbude lahko prepričajo domača in tuja podjetja k širjenju njihovih raziskovalnih kapacitet v Nemčiji in posledično ustvarjanju delovnih mest za visoko usposobljene strokovnjake. Inovacijam prijazen davčni sistem bi okrepil Nemčijo in zavaroval bodoče prihodke od davkov.