Kodeks transparentnosti

Za kaj gre pri Kodeksu transparentnosti

Bayer v celoti podpira večjo transparentnost odnosov med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi delavci oziroma zdravstvenimi organizacijami ter zagotavlja upoštevanje Kodeksa transparentnosti.

40 vodilnih evropskih družb v 33 državah se je zavezalo k spoštovanju Kodeksa EFPIA o razkritju

Spoštovanje Kodeksa EFPIA o razkritju (polni naslov: Kodeks EFPIA o razkritju prenosa sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam) je prostovoljna zaveza, ki vse družbe članice zveze EFPIA zavezuje k razkritju prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam. V skladu s kodeksom morajo vse družbe članice zveze EFPIA, vključno z Bayerjem, objaviti vse posredne in neposredne ter denarne in nedenarne prenose sredstev v zvezi z razvojem in prodajo zdravil na recept za uporabo v humani medicini. Prve informacije o prenosih sredstev v letu 2015 bodo objavljene najpozneje do junija 2016. Postopek razkritja se bo redno izvajal v prihodnjih letih za vsako obdobje poročanja.

Višina nadomestil

Zdravstveni delavci prejmejo nadomestila za strokovno znanje in storitve, ki jih nudijo farmacevtski industriji. Višina izplačil in prenosov sredstev je odvisna od vrste dejavnosti, ravni strokovnega znanja in porabljenega časa. Dovoljeni zneski so odvisni od različnih dejavnikov, kot so višina dohodkov v državi, veljavna zakonodaja in obstoječi kodeksi. Ključno načelo je izplačilo poštene tržne vrednosti za prejete storitve, ker je treba preprečiti zlorabo honorarjev za neupravičen vpliv na zdravstvene delavce pri njihovih odločitvah o zdravljenju.

Posamezno ali skupinsko razkritje?

Prenosi sredstev zdravstvenim delavcem se objavijo posamično ali skupinsko. Ker je Kodeks EFPIA o razkritju prostovoljna obveznost, dopuščajo zakoni o zasebnosti podatkov v večini evropskih držav posamezno razkritje samo z izrecnim predhodnim soglasjem zdravstvenega delavca. Če zdravstveni delavec ne da svojega soglasja za posamezno razkritje, se prenosi sredstev tem zdravstvenim delavcem objavijo na skupni osnovi. V nekaterih državah je treba  obvezno pridobiti tudi soglasje zdravstvenih organizacij. Prenosi sredstev na področju ‘raziskav in razvoja’ se vedno objavijo na skupni osnovi, tako kot je določeno v Kodeksu EFPIA o razkritju.

Zasebnost podatkov

Bayer v celoti spoštuje zasebnost in varovanje podatkov. Zato izvajamo različne ukrepe za varovanje podatkov v skladu s predpisi o zasebnosti podatkov, ki jih zahtevajo in revidirajo pristojni lokalni oziroma globalni organi. Poleg tega se lahko podatki razkrijejo samo, če prizadeti zdravstveni delavec da svoje izrecno pisno soglasje. Obstajajo zelo zanesljivi mehanizmi varovanja podatkov, ki zagotavljajo varstvo pred zunanjimi napadi in manipulacijo. Poleg tega je dostop do kakršnih koli osebnih podatkov, ki so v zvezi z razkritjem, interno omejen na zaposlene, ki so odgovorni za zbiranje podatkov ali pripravo poročila.

Popolno razkritje

Prepričani smo, da samo popolno razkritje pošteno prikazuje naš odnos z zdravstvenim delavcem in zato ni nobenega razkritja delnih podatkov na ravni posameznika. Bayer obravnava kakršno koli nestrinjanje z objavo določene aktivnosti kot splošno nesoglasje glede razkritja. V tem primeru se vsi prenosi sredstev objavijo na skupni osnovi na obrazcu EFPIA za poročanje.