Skupne raziskave koristijo bolnikom in družbi

Plod sodelovanja med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi delavci so številna inovativna zdravila, ki so spremenila način, kako mnoge bolezni vplivajo na naša življenja. V Bayerju smo prepričani, da sta tesno sodelovanje z zdravstvenimi delavci in njihovo stalno izobraževanje ključ do doseganja boljših rezultatov za bolnike, ki jim želimo pomagati.

Kako Bayer sodeluje z zdravstvenimi delavci

Farmacevtska industrija – zdravstveni delavci: zelo urejeni odnosi

Pri sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki ravnamo v skladu z obstoječimi zakoni in predpisi, ki jasno določajo odnose med industrijo in zdravstvenimi delavci, kot so zakoni na področju zdravstvenega varstva in kodeksi industrije. Na ta pravila vplivajo tudi različni predpisi o transparentnosti, kot je Sunshine Act v ZDA, Kodeks transparentnosti v Evropi in različne obveznosti glede lokalnega zakonskega poročanja. Poleg tega v celoti spoštujemo neodvisnost in integriteto teh strokovnjakov.

Kako Bayer sodeluje z zdravstvenimi delavci

Implementacija EFPIA Kodeksa transparentnosti

Kot član Evropske zveze farmacevtske industrije in združenja (EFPIA) in v skladu z vrednotami naše družbe v celoti podpiramo Kodeks transparentnosti. Bayer bo v skladu z določili tega kodeksa na svojih globalnih in lokalnih spletnih straneh razkrival prenose sredstev finančne ali nefinančne narave zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam.

Za kaj gre pri Kodeksu transparentnosti

Objava podatkov

Pregled zbiranja in objave prenosov vrednosti zdravstvenim delavcem in dostop do objave podatkov.

Dostop do objave podatkov