Izdelki

Izdelki od A do Ž

V nadaljevanju so našteti glavni izdelki posameznih podskupin družbe Bayer s področij zdravstva, prehrane in tehnološko naprednih materialov ter njihova uporaba.

Izdelki
Blagovna znamka Vrsta izdelka/ uporaba Podskupina Sektor/divizija
Acclaim Polyol™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Adalat™Hematologija/kardiologijaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija
Admire™Insekticidi/obdelava semenBayer CropScienceCrop Protection
Advantage™Domače živaliBayer HealthCareAnimal Health
Advantix™Domače živaliBayer HealthCareAnimal Health
Advocate™Domače živaliBayer HealthCareAnimal Health
Aleve™AnalgetikiBayer HealthCareConsumer Care
Alka-Seltzer™Prebavni traktBayer HealthCareConsumer Care
Antracol™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
Apec™PolikarbonatiCovestro*Polycarbonates
Arcol™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Arize™Kmetijska semenaBayer CropScienceBioScience
Artwalk™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Aspirin™AnalgetikiBayer HealthCareConsumer Care
Aspirin Cardio™Zdravila za zaščito pred srčnim napadomBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija
Atlantis™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
Attribut™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection/
Environmental Science
Avanta™Injekcijski sistemi/kardiologijaBayer HealthCareMedical Care
Avelox™Splošna medicinaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Bariton™Obdelava semenBayer CropScienceCrop Protection
Basta™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
Bayblend™PolikarbonatiCovestro*Polycarbonates
Baybond™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Baycoll™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Baycox™Hrana za živaliBayer HealthCareAnimal Health
Baycusan™PoliuretaniCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Baydur™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Bayfill™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Bayfit™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Bayflex™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Bayfol™PolikarbonatiCovestro*Polycarbonates
Baygal™ / Baymidur™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Bayhydrol™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Bayhydur™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Bayhytherm™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Baymer™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Baynat™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Bayleton™FungicidiBayer CropScienceEnvironmental Science
Baypreg™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Baypren™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Baytec™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Baytril™Domače živali/Hrana za živaliDomače živali/Hrana za živaliBayer HealthCareAnimal Health
Bepanthen™ / Bepanthol™DermatologijaBayer HealthCareConsumer Care
Berocca™VitaminiBayer HealthCareConsumer Care
Betaferon™ /Betaseron™Posebna zdravilaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Betanal™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
Breeze™ 2Sistemi za spremljanje glukoze v krviBayer HealthCareMedical Care
Calypso™InsekticidiBayer CropScienceCrop Protection
Canesten™Glivične okužbeBayer HealthCareConsumer Care
Catosal™Hrana za živaliBayer HealthCareAnimal Health
Cipro™Splošna medicinaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Confidor™InsekticidiBayer CropScienceCrop Protection
Contour™ / Contour™ Link / Contour™ TSSistemi za spremljanje glukoze v krviBayer HealthCareMedical Care
CreKat™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Crelan™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Decis™InsekticidiBayer CropScienceEnvironmental Science
Desavin™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Desmocap™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Desmocoll™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Desmoderm™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Desmodur™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Desmoflex™TPU-granuleCovestro*Thermoplastic Polyurethanes
Desmolac™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Desmolith™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Desmolux™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Desmomelt™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Desmopan™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Desmophen™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Diane™Zdravje ženskBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Dispercoll™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Drontal™Domače živaliBayer HealthCareAnimal Health
Elevit™VitaminiBayer HealthCareConsumer Care
Equip™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
Eylea™OftalmologijaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija
Fandango™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
Fenikan™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
FiberMax™Kmetijska semenaBayer CropScienceBioScience
Flanax / Apronax™AnalgetikiBayer HealthCareConsumer Care
Flint™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
Folicur™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
Gadovist™Slikovna diagnostikaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Gaucho™Obdelava semenBayer CropScienceCrop Protection
Glucobay™Splošna medicinaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Hoestar™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
Husar™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
Hyperlite™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Imprafix™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Impranil™Tekstilni premaziCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Impraperm™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Input™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
InVigor™Kmetijska semenaBayer CropScienceBioScience
Iopamiron™Slikovna diagnostikaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
K-Othrine™Nadzor škodljivcevBayer CropScienceEnvironmental Science
Kogenate™Hematologija/kardiologijaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija
Lamardor™Obdelava semenBayer CropScienceCrop Protection
Levitra™Splošna medicina/Moško zdravjeBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Liberty™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
Magnevist™Slikovna diagnostikaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
MaisTer™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
Makroblend™PolikarbonatiCovestro*Polycarbonates
Makrofol™PolikarbonatiCovestro*Polycarbonates
Makrolon™PolikarbonatiCovestro*Polycarbonates
Mark V ProVis™Injekcijski sistemi/kardiologijaBayer HealthCareMedical Care
Maxforce™Splošni nadzor insektovBayer CropScienceEnvironmental Science
Microlet™ 2Lancetne napraveBayer HealthCareMedical Care
Mirena™Zdravje ženskBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Multitec™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Nativo™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
Nebido™Splošna medicina/Zdravje moškihBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Nexavar™Posebna zdravila/OnkologijaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Nunhems™Zelenjavna semenaBayer CropScienceBioScience
Oberon™InsekticidiBayer CropScienceCrop Protection
One-A-Day™VitaminiBayer HealthCareConsumer Care
Pergut™Premazi, lepila, posebna ponudbaCovestro*Coatings, Adhesives,
Specialties
Poncho™Obdelava semenBayer CropScienceCrop Protection
Possis Angio Jet™TrombektomijaBayer HealthCareMedical Care
Premise™TermiticidiBayer CropScienceEnvironmental Science
Primovist™DiagnostikaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Profender™Domače živaliBayer HealthCareAnimal Health
Proline™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
Prosaro™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
Pulsar™Ultrazvočni injekcijski sistemiBayer HealthCareMedical Care
Puma™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
Raxil™Obdelava semenBayer CropScienceCrop Protection
Redoxon™VitaminiBayer HealthCareConsumer Care
Rely™HerbicidiBayer CropScienceCrop Protection
Rennie™Prebavni traktBayer HealthCareConsumer Care
Rompun™Domače živaliBayer HealthCareAnimal Health
Ronstar™HerbicidiBayer CropScienceEnvironmental Science
Solaris™Injekcijski sistemi/Magnetno resonančna tomografijaBayer HealthCareMedical Care
Sphere™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
Stratego™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
Stellant™Injekcijski sistemi/računalniška tomografijaBayer HealthCareMedical Care
Supradyn™VitaminiBayer HealthCareConsumer Care
Talcid™Prebavni traktBayer HealthCareConsumer Care
TestogelSplošna medicina/Zdravje moškihBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Texin™TPU-granuleCovestro*Thermoplastic Polyurethanes
Twist™FungicidiBayer CropScienceCrop Protection
Ultravist™Slikovna diagnostikaBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Vistron CT™Injekcijski sistemi/računalniška tomografijaBayer HealthCareMedical Care
Vulkollan™PoliuretaniCovestro*Polyurethanes
Xarelto™Tromboembolične bolezniBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
XDSInjekcijski sistemi/računalniška tomografijaBayer HealthCareMedical Care
Yasmin™Zdravje ženskBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Yasminelle™Zdravje ženskBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
Yaz™Zdravje ženskBayer HealthCareBayer HealthCare Pharmaceuticals, Nemčija  
3.0T Prostate eCoil™Injekcijski sistemi/Magnetno resonančna tomografijaBayer HealthCareMedical Care

Nekateri izdelki niso na voljo v Sloveniji.

Splošni pogoji uporabe SMS obveščanja

*prej Bayer MaterialScience. Več informacij: link