Izjava o zasebnosti

Bayer se zaveda, da je varnost vaših osebnih podatkov v zvezi z uporabo našega spletnega mesta izjemno pomembna, zato jo jemlje zelo resno. V skladu s tem vas želimo obvestiti o podatkih, ki jih ohranjamo, ter tistih, ki jih zavržemo. S to izjavo o zasebnosti vas želimo obvestiti tudi o naših varnostnih ukrepih.

Zbiranje podatkov
Naše spletno mesto lahko uporabljate brez razkritja svojih osebnih podatkov, saj njihova predložitev ni pogoj za uporabo tega spletnega mesta, razen če je to potrebno za dobavo zahtevanega izdelka ali storitve. Kadar uporabljate naše spletno mesto, lahko vaše podatke shranjujemo zaradi različnih varnostnih razlogov. Takšni podatki lahko obsegajo ime vašega internetnega ponudnika, ime spletnega mesta, s katerega ste odprli naše spletno mesto, ime spletnega mesta, do katerega ste dostopili z našega spletnega mesta, ter vaš IP-naslov. Omenjeni podatki bi lahko omogočili razkritje vaše identitete, vendar jih mi ne uporabljamo v te namene. Podatke občasno uporabljamo v statistične namene, pri čemer zagotavljamo anonimnost vsakega posameznika na način, ki onemogoča njegovo identifikacijo. Pri posredovanju osebnih podatkov drugim, ki naj bi vam dobavili zahtevani izdelek ali storitev, ali pri posredovanju podatkov v druge namene, ki ste jih dovolili, uporabljamo tehnična in organizacijska sredstva, ki omogočajo ustrezno upoštevanje veljavnih predpisov v zvezi z varstvom podatkov.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov
Osebne podatke zbiramo le v primerih, ko nam jih uporabnik sporoči z registracijo, obrazcem ali po e-pošti, v okviru naročila izdelka ali storitve, poizvedbe ali vprašanj o naročenem blagu ter ob podobnih dogodkih, ko se uporabnik odloči, da nam bo sporočil svoje podatke. Podatkovna zbirka in njena vsebina sta shranjeni v našem podjetju ter, v našem imenu, pri obdelovalcih podatkov in ponudnikih strežniških storitev, ki so naši podizvajalci. Naša družba oziroma naši agenti ne bodo uporabnikovih osebnih podatkov v nobeni obliki posredovali tretjim osebam v uporabo, razen če je bilo za takšno posredovanje predhodno pridobljeno uporabnikovo soglasje ali če nam to nalaga zakon. Naša družba bo v vsakem primeru ohranila nadzor nad uporabo katerih koli poslanih osebnih podatkov o uporabniku ter odgovornost v zvezi s takšno uporabo. Posamezni podatki se lahko shranijo ali obdelajo na računalnikih, nameščenih na območjih, ki spadajo pod druge sodne oblasti, kot so npr. ZDA, in katerih predpisi o varstvu podatkov se lahko razlikujejo od predpisov, ki veljajo na območju, kjer živi uporabnik. Naša družba bo v takšnih primerih z ustreznimi ukrepi poskrbela, da obdelovalec podatkov zagotovi takšno stopnjo njihovega varstva, ki bo enaka stopnji varstva podatkov, ki velja v državi, kjer živi uporabnik.

Namen uporabe
Podatki, ki jih zbiramo, se uporabljajo le v namene dobave zahtevanih izdelkov ali storitev, v namene, za katere je bilo pridobljeno uporabnikovo soglasje, ter v primerih, ko to predpisuje zakonodaja.

Pravica dostopa in popravka
Uporabnik ima pravico pregledovati in spreminjati katere koli osebne podatke, shranjene v našem sistemu, za katere meni, da so zastareli ali netočni. Potrebno je poslati le e-sporočilo na naslov, naveden v kolofonu, ali se obrniti na osebo, zadolženo za varstvo podatkov, na spodaj navedeni naslov.

Pravica preklica
Uporabnik lahko kadar koli prekliče svoje soglasje za uporabo njegovih osebnih podatkov v prihodnosti. Treba je le poslati e-sporočilo na naslov, naveden v kolofonu, ali se obrniti na osebo, zadolženo za varstvo podatkov, na spodaj navedeni naslov.

Shranjevanje podatkov
Osebni podatki so shranjeni le za čas, potreben za izvedbo zahtevane storitve ali storitve, za katero je uporabnik dal soglasje, razen v primerih, ko to zahteva zakonodaja (npr. pri sodnem postopku).

Uporaba t. i. piškotkov
Na nekaterih spletnih mestih je uporaba t. i. piškotkov namenjena izboljšanju posamične uporabe spletnega mesta. Piškotki so identifikacijske datoteke, ki jih naš spletni strežnik lahko pošlje uporabnikovemu računalniku z namenom identifikacije računalnika, ki se uporablja pri izmenjavi podatkov. Brskalniki so običajno nastavljeni tako, da tovrstne piškotke sprejmejo samodejno.

Večina brskalnikov piškotke avtomatično sprejme, lahko pa si sami naredite nastavitve, da so piškotki zavrnjeni ali da ste vi obveščeni, ko so sprejeti.


Varstvo
Bayer uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, katerih namen je zavarovati podatke pred zlorabo, izgubo in uničenjem ter preprečiti nepooblaščenim osebam dostop do njih. Vsak prenos osebnih podatkov, ki jih uporabnik pošlje Bayerju, je kodiran z namenom preprečevanja kakršnih koli zlorab s strani tretjih oseb. Ob tem nenehno preverjamo usklajenost naših varnostnih protokolov z novimi tehničnimi dosežki.

Otroci
Glede na pomembnost varstva zasebnosti otrok naša družba na tem spletnem mestu ne zbira, ne obdeluje in ne uporablja kakršnih koli podatkov, ki so povezani z osebo, za katero vemo, da je mlajša od 13 let, brez predhodnega, preverljivega soglasja njenega pravnega zastopnika. Pravni zastopnik takšne osebe si lahko na zahtevo ogleda podatke, ki jih je poslal otrok, in zahteva njihov izbris.

Kontakt

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju Bayer d.o.o.
Andrej Šafarič
Pravna služba
E-mail

Corporate Data Protection Officer of Bayer AG
Head of Data Privacy
Eva Gardyan-Eisenlohr
Phone: +49 (0) 30 468 16924
E-Mail


Nenehen razvoj interneta zahteva občasne prilagoditve naše izjave o zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uvedbe sprememb, ko so te potrebne.