Odgovornost za izdelek

Inovacije in odgovornost za izdelek

Inovacije so osnova za trajnost. Zahtevajo jih številni ekonomski, ekološki in družbeni izzivi – podjetja morajo zato skrbeti za stalne raziskovalne in razvojne dosežke. V tem procesu pri podjetju Bayer nikoli ne pozabljamo na svojo odgovornost do ljudi in okolja.

Tehnološko napredna proizvodnja: Hung Ly nadzoruje filtre, ki jih uporabljamo v proizvodnji zdravila Kogenate™. To zdravilo izdelujemo z biotehnološkimi postopki in ga uporabljamo za zdravljenje bolnikov s hemofilijo.

V družbi Bayer želimo s številnimi novimi izdelki ljudem izboljšati življenja. Priložnosti za rast naše družbe na novih področjih si ustvarjamo v svetovnih izzivih in trendih, kot so rast prebivalstva in demografske spremembe. Dragocen delež k trajnostnemu razvoju lahko prispevamo z inovativnimi rešitvami na področjih zdravstva, kmetijstva in tehnološko naprednih materialov. Pri tem sta na prvem mestu varnost izdelkov in njihova združljivost z okoljem.


Inovacije za zdravje – Bayer HealthCare

Bayer HealthCare je podjetje, ki deluje na področju varovanja zdravja. Raziskovalno deluje na svetovni ravni in razvija izdelke s področij farmacije in medicinske oskrbe, oskrbe potrošnikov ter zdravja živali. Te poslovne dejavnosti obsegajo približno dve tretjini celotnih izdatkov za raziskave in razvoj v družbi Bayer. več

Inovacije na številnih področjih – Bayer CropScience

Skupina Bayer CropScience je osredotočena v razvoj inovativnih rešitev na področjih semen, zaščite pridelkov in širšega zatiranja škodljivcev po vsem svetu. Kot primer navajamo inovativne fungicide za zaščito krompirja in drugih pridelkov za velike površine kot tudi sadja in zelenjave. več

Osredotočeni na učinkovitost – Bayer MaterialScience

Bayer MaterialScience razvija v tesnem sodelovanju s strankami ter partnerji iz industrije in znanstvenih institucij nove polimerne materiale in nove možnosti njihove uporabe kot tudi energijsko učinkovite tehnologije in procese za njihovo izdelavo. več