Strategija in osredotočenost

Za manjšo porabo energije in večjo zaščito podnebja

Dva ključna vidika Bayerjeve zavezanosti trajnostnemu razvoju sta ohranjanje virov in energetska učinkovitost ter iskanje rešitev za izzive, ki nastajajo zaradi posledic podnebnih sprememb. Z izvajanjem svežnja ukrepov, začetih v letu 2007, uresničuje skupina Bayer podnebne cilje, ki se nanašajo na vse poslovne dejavnosti, in uveljavlja inovativne rešitve za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Ta zavezanost se kaže na treh področjih.

 1. Učinkovitejši proizvodni procesi: zmanjšani izpusti v lastni proizvodnji z večjo energetsko učinkovitostjo in ohranjanjem virov ter z razvojem in uporabo novih tehnologij.
 2. Tržne rešitve: zmanjšani izpusti z uporabo lastnih izdelkov, zlasti pri izolaciji zgradb, in lahkih avtomobilskih konstrukcijah ter v kmetijstvu
 3. Podporne dejavnosti: zmanjšani izpusti na drugih področjih v družbi, kot so vozni park, uporaba informacijske tehnologije in aktivna vključitev zaposlenih

 

Celovit sveženj ukrepov

Učinkovita raba virov in energije: inovativni izolacijski materiali, kot je visokotehnološki plastični poliuretan, lahko odločilno izboljšajo učinkovitost hladilnih naprav in tako zmanjšajo porabo električne energije. Sedaj se uporabljajo tudi v hlajenih zabojnikih. Hans Schröder preverja temperaturo hlajenja, da so izdelki še zmeraj sveži, ko prispejo do potrošnika.

Poslovni in politični svet že leta skrbijo naraščajoče cene energije, omejeni viri in povečano tveganje resnih vplivov na spremembe podnebja. Izzivi so vedno večji, vendar ni vidnega nobenega učinkovitega mednarodnega sodelovanja na področju podnebne politike.

Zato je toliko pomembnejše za posamezne akterje, da ne popustijo pri svojih prizadevanjih za zaščito podnebja in ohranitev virov – strategija, ki ji Bayer sistematično sledi kot odgovoren član družbe in tudi v svojem lastnem interesu.
Vprašanja o energiji in podnebju so posebej pomembna za Bayerjevo podskupino MaterialScience. Njena proizvodnja visokokakovostnih materialov ustvarja največje emisije v celotni skupini Bayer. Zato nenehno delamo na zmanjševanju porabe energije in izpustov toplogrednih plinov pri naših proizvodnih postopkih. Vendar ta podskupina proizvaja tudi veliko število izdelkov, ki pomagajo prihraniti energijo in zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v našem vsakdanjem življenju.

 • Učinkovitejša proizvodnja:

  Tehnologija katodne depolarizacije s kisikom, ki temelji na navadni soli: Bayer MaterialScience jo uporablja za industrijsko proizvodnjo klora. Omogoča do 30-odstotno zmanjšanje porabe električne energije v primerjavi s starejšim membranskim procesom in povezano zmanjšanje posrednih emisij CO2.

  Uporaba STRUCTese™ sistema gospodarjenja z energijo za zmanjšanje izpustov CO2 v energetsko intenzivnih obratih.

  Preverjanje učinkovitosti virov: sistematična in celovita analiza procesa za izkoriščanje dodatnih možnih prihrankov pri porabi virov, manjših izpustih in manjših količinah odpadnih snovi. 

  Osredotočanje na velike projekte izgradnje poslovnih in javnih stavb; usmerjenost k mednarodnim ključnim in rastočim trgom

 

Energetsko učinkovite zgradbe: EcoCommercial Building

 • Osredotočanje na velike projekte izgradnje poslovnih in javnih stavb; usmerjenost k mednarodnim ključnim in rastočim trgom


Nagrada "Climate Award" in štipendiranje
Družba Bayer financira tudi dve pobudi za podporo osebni zavezanosti in dragocenim znanstvenim prispevkom k podnebni problematiki, in sicer v okviru ustanove Bayer Science & Education Foundation. Od leta 2008 naprej podeljuje Bayer vsako drugo leto nagrado "Bayer Climate Award" za izjemne dosežke na področju podnebnih raziskav. Ustanova prav tako štipendira udeležbo zainteresiranih šolarjev na mednarodnih taborih za trajnostni razvoj. » več