Osredotočenost

Za boljše zagotavljanje globalnega zdravstvenega varstva

Leta 2009 je Bayer oblikoval svoj Trajnostni program, ki posebej poudarja pomen zavezništev za trajnostno zdravstveno varstvo in inovativnih partnerstev za izboljšanje oskrbe s kakovostno hrano.

Načrtovanje družine: Ženske v državah v razvoju in rastočih državah morajo imeti možnost nadzora nad svojim življenjem. Bayer v sodelovanju s partnerji zagotavlja večjo informiranost o zdravju, da bi zmanjšali tveganja zaradi nenačrtovanih nosečnosti in nevarnih splavov.

Okrog dve milijardi od več kot sedem milijard ljudi, ki jih živi na Zemlji, nima ustreznega osnovnega zdravstvenega varstva. Zaradi naraščajočega svetovnega prebivalstva – predvsem v državah v razvoju in na rastočih trgih – in demografskih sprememb v številnih industrializiranih narodih je vedno težje zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo za celoten planet.

Bayer se je spoprijel s tem izzivom v skladu s svojim poslanstvom »Bayer: Science For A Better Life. Zahvaljujoč naši strateški zavezi so storitve naše podskupine Bayer HealthCare – visokokakovostna zdravila in zdravljenja – postala dostopna v neštetih programih bolnikom po vsem svetu.

Ker problema nezadostnega zdravstvenega varstva v mnogih državah ne morejo rešiti posamezna podjetja in organizacije s samostojnim ukrepanjem, je ključna točka naše zaveze dolgoročno sodelovanje s priznanimi organizacijami za pomoč in mednarodnimi organi.

Boljši dostop do zdravil

Preko zavezništev za trajnostno zdravstveno varstvo je Bayer aktivno vključen tam, kjer obstaja potreba in ima največ strokovnega znanja. »Radi bi, da bi bili ljudje deležni napredka v medicini ne glede na njihov dohodek ali kraj bivanja. Zagotavljanje globalnega zdravstvenega varstva ni naloga, s katero bi se lahko sama spopadla katera koli organizacija za pomoč, vlada, podjetje ali raziskovalni inštitut. Samo mreža močnih partnerjev lahko uresniči zadane cilje,« pravi profesor Wolfgang Plischke, član upravnega odbora Bayer AG in začasni vodja Bayer HealthCare.