Strategija in osredotočenost

Za prihodnost kmetijstva

Zagotavljanje zadostne oskrbe s hrano je eden največjih izzivov našega časa. Bayer razvija rešitve za ta problem v svoji podskupini CropScience in je trdno uveljavil načelo “kakovostne hrane za vse” kot osrednji cilj svojega programa trajnostnega razvoja. V skupini Bayer smo prepričani, da je trajnostno kmetijstvo edini način za doseganje tega cilja.

Kmetijstvo: Bayer pomaga kmetovalcem po vsem svetu pri proizvodnji kmetijskih pridelkov najboljše možne kakovosti s partnerstvi v prehranjevalni verigi. Na plantaži Grupo Calinda v Kostariki uslužbenec podjetja Bayer Rigoberto Estrada Brenes in upravitelja plantaže Ivan Sánchez Araya in Viviana Matarrita Ledezma pregledujejo sveže obrane banane.

Naraščajoče svetovno prebivalstvo, pomanjkanje hrane in spremenljivo vreme – ti dinamični dejavniki vedno bolj vplivajo na globalno kmetijsko pridelavo. Nahraniti je treba vedno več ljudi, vendar pa se razpoložljiva obdelovalna površina na prebivalca zmanjšuje po vsem svetu. K tej situaciji doprinesejo še erozija tal, pomanjkanje vode in ekstremni vremenski pojavi, vse skupaj pa predstavlja glavne izzive za kmetovalce v številnih delih sveta. Pri tem naše poslanstvo »Bayer: Science For A Better Life« odraža cilj, ki si ga prizadevamo doseči v tesnem sodelovanju s kmetijskimi partnerji in zainteresiranimi stranmi – pomagati zagotoviti ljudem dovolj zdrave hrane.

Da bi zadostili vse večjemu povpraševanju po hrani in dolgoročno zadovoljili spreminjajoče se prehranjevalne navade, je treba povečati svetovno kmetijsko proizvodnjo za približno 70 odstotkov do leta 2050. To lahko dosežemo samo s trajnostnimi kmetijskimi praksami, ki upoštevajo gospodarske, okoljske in družbene zahteve.

Cilji programa trajnostnega razvoja: projekti "Lighthouse"

“Partnerstvo pri pridelavi zelenjave za prehranjevalno verigo”

  • Sodelovanje s partnerji za skupen razvoj rešitev za trajnostno pridelavo zelenjave
  • Pomoč indijskim kmetovalcem pri trajnostni pridelavi zelenjave


“Direktno gojenje riža”

  • Program za trajnostno gojenje riža s kombinacijo novih metod, vključno z direktnim sejanjem že vzklilega riža in učinkovito uporabo izdelkov za varstvo rastlin in gnojil
  • Do 10 odstotkov večji pridelek
  • Do 20 odstotkov manjša poraba vode in do 30 odstotkov manjše emisije toplogrednega plina metana