Strategija in osredotočenost

Trajnost: del naše korporativne strategije

Naša korporativna strategija upošteva načela trajnosti pri izpolnjevanju svojega poslanstva. Naš cilj je, da zavarujemo in povečamo uspeh podjetja, s čimer bomo ustvarili podjetniško vrednost ob spoštovanju družbenih vrednot. Sedaj razvijamo izdelke, ki bodo zelo koristili družbi v prihodnosti, njihova proizvodnja in uporaba pa bosta varni. To je edini način, da ustvarimo trajnostno dobičkonosno rast in zagotovimo naš poslovni uspeh v prihodnosti. Zato je trajnost gospodarsko smiselna za podjetje. Vendar pri Bayerju ne igra osamljene vloge, temveč tvori sestavni del naše korporativne strategije na enak način kot področja raziskav ali človeških virov.

Poudarek naše trajnostne strategije je na:

  • odgovornih poslovnih praksah, ki zmanjšujejo naša poslovna tveganja in
  • našem inovacijskem potencialu, ki nam odpira nove poslovne priložnosti in nam omogoča, da ustvarimo koristi za gospodarstvo, okolje in družbo.
Naš cilj: ustvariti gospodarske, okoljske in družbene koristi z vključitvijo trajnosti