Uprava

Bayerjevo stališče o zaščiti biotske raznovrstnosti

V skladu z našim poslanstvom »Bayer: Science For A Better Life« smo si zastavili za cilj, da s svojimi raziskavami, izdelki in poslovno dejavnostjo prispevamo k izboljšanju globalne kakovosti življenja. Z odgovorno uporabo naravnih virov želimo spodbuditi biotsko raznovrstnost in s tem prepoznati raznolikost vrst, pestrost ekosistemov in gensko raznovrstnost.

Izrecno smo se zavezali h Konvenciji Združenih narodov o biotski raznovrstnosti.

V okviru naše strategije o trajnostnem razvoju smo se izrecno zavezali h Konvenciji Združenih narodov o biotski raznovrstnosti (KBR) in njenim ciljem, vključno z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, trajnostno uporabo njenih sestavin ter pošteno in pravično delitev koristi, ki jih nudi uporaba novo odkritih genskih virov in tradicionalnega znanja.

Pomembnost za naše delovanje z dodano vrednostjo

Če uporabljamo naravne sestavine, smo pozorni na uporabo trajnostnih surovin. Vse delo, ki je povezano z uporabo naravnih virov, se vestno presoja v skladu s Konvencijo o biotski raznovrstnosti. Upoštevanje vplivov na biotsko raznovrstnost vzdolž celotne verige dodane vrednosti naših izdelkov je za nas še posebej pomembno:

  • kot del naših raziskovalnih dejavnosti za razvoj izdelkov,
  • pri naši izbiri surovin,
  • v proizvodnih obratih in v zmanjševanju ter kompenzaciji vpliva naših gradbenih posegov v naravo,
  • v zvezi z našimi izpusti in kopičenjem naših izdelkov v naravi.

 

Pomembnost za naše izdelke in tehnologije

Biotska raznovrstnost je pomembna za Bayer, zlasti kar zadeva izdelke in tehnologije naše podskupine Bayer CropScience. Zavzemamo se za trajnostno kmetijstvo. Naša naloga je, da zadostimo vedno večjim potrebam po zadostni oskrbi s kakovostno hrano in obenem zaščitimo zdrave ekosisteme ter biotsko raznovrstnost s temi ukrepi:

  • inovativni izdelki, ki pomagajo poljedelcem in pridelovalcem povečati učinkovitost proizvodnje, da bi zmanjšali uporabo kmetijskih zemljišč in s tem ohranili prostor za dragocene ekosisteme, bogate z živalskimi in rastlinskimi vrstami,
  • izvajanje trajnostnih načinov pridelovanja poljščin in inteligentno upravljanje kmetij skupaj z našimi strankami,
  • smernice o ustrezni in ciljno usmerjeni uporabi izdelkov za zaščito pridelkov,
  • združitev ukrepov, ki povečujejo biotsko raznovrstnost in zaščito poljščin v sodobnem kmetijstvu, denimo z raziskavami na naših vzorčnih kmetijah, 
  • podpora za nadaljnje projekte, ki spodbujajo združljivost sodobnega kmetijstva in biotske raznovrstnosti.

 

Izmenjava znanja in podpora dobrodelnih projektov biotske raznovrstnosti

S stalnim dialogom z našimi strankami, vzdrževanjem partnerstev z industrijo in delom na projektih z lokalnimi in mednarodnimi organizacijami ter zainteresiranimi stranmi skušamo spodbujati izmenjavo znanja in pomagati pri varovanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti.

Biotska raznovrstnost v družbi Bayer CropScience