Uprava

Partner za podnebne rešitve

Z izjavo o našem poslanstvu »Bayer: Science For A Better Life«, opredeljujemo našo vlogo dobrega in odgovornega korporacijskega državljana. Ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja si prizadevamo za medsebojno uravnoteženje gospodarskih, ekoloških in družbenih koristi z našimi dejavnostmi.

Prav tako želi Bayer izpolniti svoje obveznosti na področju podnebnih sprememb. Podnebne spremembe obravnavamo kot resen okoljski in gospodarski izziv, saj vpliva na temelje naše poslovne dejavnosti. Na eni strani je treba okrepiti prizadevanja na področju varstva okolja. Na drugi je treba posvetiti večjo pozornost inovativnim rešitvam pri obravnavanju posledic podnebnih sprememb. Bayer namerava posebej prispevati k obema.

Naše izhodišče je ugodno. Bayer je bil že mednarodno priznan kot eno »najboljših« podjetij na področju varstva okolja in kot vodilno podjetje v svojem sektorju. V zadnjih letih smo lahko povečali energetsko učinkovitost proizvodnje z uporabo tehnoloških inovacij in občutno zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. Poleg tega Bayerjevi izdelki neposredno prispevajo k varčevanju energije in ohranjanju virov v našem vsakdanjem življenju, na primer v obliki izolacijskih materialov.

Naša prizadevanja bomo še okrepili, zato smo si zastavili naslednje podnebne cilje:

1. Okrepitev prizadevanj za energetsko učinkovitost in zmanjšanje izpustov

Nenehno zmanjšujemo naš lastni ogljični odtis z izboljšavami operativne učinkovitosti kakor tudi ogljični odtis naših strank z zagotavljanjem tržnih rešitev. Za zmanjšanje emisij si prizadevamo pri vseh naših dejavnostih. Pri naših proizvodnih obratih smo že dosegli velik napredek. Med letoma 1990 in 2005 smo zmanjšali emisije toplogrednih plinov za več kot tretjino, zlasti kot rezultat boljše energetske učinkovitosti zaradi izboljšanih tehnologij, novih kemičnih postopkov in uporabe novih pristopov, kot je Bayerjev sistem podnebnega presojanja in naš inovativni sistem gospodarjenja z energijo STRUCTese. Naše dejavnosti v proizvodnji dopolnjujemo s podpiranjem pobud v prodaji (npr. izboljšan vozni park) in upravi (npr. nadomestitev poslovnih potovanj z videokonferencami in pobude, kot sta Bayerjeva zelena pisarna in zeleno podatkovno središče).

Z uvedbo tega podnebnega programa je Bayer že zmanjšal svoje izpuste za okoli 18 odstotkov v obdobju od leta 2005 do konca leta 2013. S tem smo dosegli svoje ambiciozne srednjeročne cilje. Z uvedbo sistemov gospodarjenja z energijo in naložbami v ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti smo v istem obdobju prav tako izboljšali energetsko učinkovitost skupine za okoli 18 odstotkov, tako kot smo načrtovali.

V okviru novega sklopa ciljev bomo nekoliko zvišali cilj za zmanjšanje obstoječih izpustov in upoštevali novejše izhodišče. Nov ambiciozni cilj za zmanjšanje izpustov bo dopolnjen s ciljem za povečanje energetske učinkovitosti. Med letoma 2012 in 2020 želi Bayer zmanjšati svoje izpuste toplogrednih plinov za 20 odstotkov in povečati svojo energetsko učinkovitost za 10 odstotkov.

2. Razvoj tržnih rešitev

Naši izdelki na različne načine prispevajo k varčevanju z energijo in ohranjanju virov. Kot primer lahko navedemo naše poliuretanske izolacijske materiale in naše polikarbonatne izdelke za lahke konstrukcije v namene mobilnosti. S svojim programom energetsko učinkovitih zgradb EcoCommercial Building Program Bayer vključuje vse udeležence pri gradnji objektov in spodbuja uporabo gradbenih materialov, s katerimi še bolj znižuje izpuste. Kot inovativno podjetje smo začeli različne raziskovalne in razvojne projekte za razvoj novih rešitev. Naš portfelj projektov obsega rešitve za ublažitev podnebnih sprememb – npr. s tehnologijo, ki izboljša energetsko učinkovitost pri proizvodnji klora za 30-50 odstotkov – kot tudi rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam – npr. razvoj odpornejših rastlin, ki se lahko bolje prilagodijo spreminjajočim se podnebnim pogojem.

3. Razširjanje partnerstev

Podnebne spremembe so velikanski izziv, ki ga noben akter ne more rešiti sam. Verjamemo, da so za boljši učinek potrebna pomembna partnerstva. Zato smo združili moči z ustanovami, kot so Program ZN za okolje (UNEP) za spodbujanje okoljske ozaveščenosti, Mednarodni inštitut za raziskovanje riža (IRRI) na Filipinih za raziskovanje okoljsko trajnostne proizvodnje riža in konzorcij Innovative Vector Control Consortium za izboljšanje nadzora nad prenašalci bolezni. Prav tako smo vstopili v raziskovalna in razvojna partnerstva z vodilnimi akademskimi ustanovami in družbami iz zasebnega sektorja za nadaljnji razvoj rešitev za ublažitev in prilagoditev podnebnim spremembam. Glede na vse navedeno želimo z našo zavezanostjo k varovanju okolja razvijati nove rešitve, ki bodo ugodne za vse strani in nam bodo pomagale pri spopadanju z izzivi prihodnosti – cilj, ki je v skladu z našim poslanstvom: »Bayer: Science For A Better Life”.