Uprava

Strategija in upravljaje trajnostnega razvoja

V Bayerju je trajnost sestavni del korporativne politike, usmerjene v dolgoročno uspešnost in inovativne rešitve. To zavezanost dokazuje tudi sodelovanje družbe v številnih pobudah in projektih po vsem svetu.

Bayer že dolgo izvaja koncept Responsible Care™. Za doseganje nenehnih izboljšav na področjih zdravja, varnosti in okolja, družba že od leta 1994 naprej upošteva načela prostovoljne pobude Responsible Care v kemijski in farmacevtski industriji ter svetovno listino Responsible Care Global Charter, ki je bila nazadnje revidirana v letu 2006.  

Bayer je že od leta 1997 član Poslovnega združenja za svetovni trajnostni razvoj (World Business Council for Sustainable Development) in soustanovitelj foruma nemške industrije za trajnostni razvoj “econsense”, ki je nastal leta 2000.  

Bayer je ustanovni član pobude United Nations Global Compact (UNGC), prav tako ustanovljene leta 2000, ki aktivno uveljavlja 10 načel UNGC – na primer z vključitvijo v korporativno vodstveno platformo za trajnostni razvoj LEAD ter v pobudi Caring for Climate in CEO Water Mandate.

Bayer že več kot 50 let podpira programe načrtovanja družine v več kot 130 državah ter se osredotoča na sodelovanje z zasebnimi in javnimi organizacijami za pomoč, kot sta United Nations Population Fund (UNFPA) in United States Agency for International Development (USAID). Že od januarja 2013 zagotavlja inovativno partnerstvo med družbo Bayer HealthCare in fundacijo Bill & Melinda Gates varno in reverzibilno kontracepcijo v šestletnem obdobju za najmanj 27 milijonov žensk v državah v razvoju. Aktivnosti na področju načrtovanja družine prav tako vključujejo izobraževanje najstnikov na področju spolnosti in zdravja. Na primer v Keniji sodeluje Bayer na tem področju z nemško fundacijo za svetovno prebivalstvo (DSW). V boju proti tuberkulozi sodeluje Bayer z ameriško neprofitno organizacijo Global Alliance for TB Drug Development zaradi razvoja novega zdravila za krajše zdravljenje.

Za učinkovito obravnavo najrazličnejših izzivov na področju trajnostne oskrbovalne verige in pripravo industrijskih standardov Bayer še naprej upošteva skupne pristope, opredeljene v pobudi kemijske industrije Together for Sustainability (TfS) in v pobudi Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI).

Naše poročanje o trajnosti temelji na smernicah pobude Global Reporting Initiative (GRI), ki jo podpira Bayer kot organizacijski deležnik.

Bayer podpira pobudo več zainteresiranih strani Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR), ki sta jo uvedli nevladna organizacija Ceres in neprofitni raziskovalni inštitut Tellus v okviru svoje zavezanosti uvedbi globalnega standarda za ocene trajnosti.